12 серпня 2020
Технології

Поточний стан в сфері утилізації/ оброблення небезпечних відходів

За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів на сьогодні в Україні існує близько 230 компаній, що мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами. При аналізі було встановлено, що близько 35% компаній відсутні контактні дані, або мають борги перед державою. Також за результатами аналізу переліку видів небезпечних відходів, на поводження з якими видані ліцензії, можна зробити висновки щодо відсутності в Україні з утилізації наступних видів відходів:

 • Сурма (або сполуки);
 • Арсен (або сполуки);
 • Берилій (або сполуки);
 • Селен (або сполуки);
 • Телур (або сполуки);
 • Талій (або сполуки);
 • Карбоніли металів;
 • Зола від спалювання ізольованого мідного дроту;
 • Зола та залишки від газоочисних систем мідеплавильних установок;
 • Відпрацьовані розчини електролітів процесів електролітичного очищення та виділення міді;
 • Відходи, що містять неорганічні сполуки фтору у вигляді рідини або шламу, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів;
 • Відходи гіпсу, що утворюються у процесі хімічного виробництва;
 • Летюча зола від енергоустановок, що працюють на вугіллі, яка містить сполуки, наведені у додатку 2 до положення 3;
 • Відходи нітроцелюлози, обрізки та інші відходи шкіри або композиційної шкіри, не придатні для виробництва шкіряних виробів;
 • Відходи хутра, які містять сполуки шестивалентного хрому чи біоциди, або збудників інфекцій;
 • Пух – легка фракція після подрібнення;
 • Відходи фосфорорганічних сполук;
 • Неорганічні ціаніди, за винятком залишків у твердій формі, що містять дорогоцінні метали і сліди неорганічних ціанідів;
 • Органічні ціаніди;
 • Відходи вибухонебезпечного характеру;
 • Будь-яка речовина споріднена поліхлорованому дибензофурану;
 • Будь-яка речовина споріднена поліхлорованому дибензодіоксину;
 • Відходи, що містять, складаються або забруднені пероксидами;
 • Залишки в результаті спалювання побутових відходів; побутові відходи.

Вище зазначені види відходів не можуть бути утилізовані або оброблені в Україні та потребують транскордонного перевезення для подальшої утилізації.

Отже, в Україні існує 74 компанії, що займаються утилізацією небезпечних відходів, 69 компаній, що мають відповідні транспортні засоби для здійснення перевезення небезпечних відходів. Крім того, за інформацією порталу відкритих даних, в Україні налічується 261 полігон ТПВ, без урахування сміттєзвалищ.

Карта розміщення потужностей з утилізації

Карта наявності спеціалозованого транспорту для здійснення транспортування небезпечних вантажів

Карта полігонів твердих побутових відходів.

Отже, в Україні існує достатній потенціал для подальшого розвитку потужностей з утилізації та оброблення небезпечни відходів. Розвиток в зазначеній сфері є приоритетом державної політики та потребує організаційних інструментів для подальшого розвитку та забезпечення екологічної безпеки країни та створення додаткової доданої вартості в регіонах.