25 січня 2019
Спецпроекти

ВІДМОВА РЕЄСТРАЦІЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПОЗА ЗАКОНОМ

В одному з наших матеріалів ми розглядали процес отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в різних областях України.


 Читайте також: ДЕРЕГУЛЯЦІЯ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ. В ЯКІЙ ОБЛАСТІ НАЙПРОСТІШЕ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ


І про такий документ як Інвентаризація ми побіжно згадували, але на акцентували на ньому уваги, лише зазначили, що для отримання Дозволу на викиди необхідно провести інвентаризацію  стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря,  видів  та  обсягів викидів  забруднюючих  речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання.

Проведеня Інвентаризації регламентується Наказом Мінприроди №7 від 10.02.95 "Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві"А найголовніше, що після складання Звіту з інвентаризації, його необхідно зареєструвати.

"Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин подається в Мінприроди (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої групи), обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи) для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник) та в електронній формі."  - п. 1.11.  Наказу мінприроди №7

Реєстрація Звіту є адміністративною послугою та не передбачає аналізу документів, але в практиці маємо зовсім іншу картину. Процедура реєстрації Звіту перетворилась на інструмент здирництва та шантажу. Що, в свою чергу, змушує суб'єктів господарювання - платників податків звертатись до суду.

Так, наприклад, в єдиному реєстрі судових рішень міститься інформація про провадження щодо визнання протиправним рішення Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо відмови у реєстрації Звіту. Рішення по справі було прийняте на користь суб'єка господарювання. Апеляційний суд також визнав дії Депатраменту протиправними. На користь суб'єкта господарювання було стягнуто судовий збір у розмірі 3200грн за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень Кіровоградської обласної державної адміністрації (за рахунок коштів платників податків).

Рішення суду можна розбирати на цитати!

Судом встановлено, що 03 січня 2017 року між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «НТЦ «ОБЛВОДГОСП-ПРОЕКТ» укладений договір №17 на проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря опалювальної котельні Олександрійської центральної районної лікарні (вул. А.Кохана, 14, м. Олександрія, Кіровоградська область), розробку звіту з обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та здійснення супроводу розробленої документації до отримання позивачем дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

19.05.2017, 26.06.2017 ТзОВ «НТЦ «ОБЛВОДГОСП-ПРОЕКТ» зверталось до відповідача з листами щодо реєстрації Звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин для ТОВ «Захід-Схід-Енерго» котельня Олександрійської центральної районної лікарні за адресою: 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. А.Кохана, 14.

15.06.2017 відповідач розглянув вказаний звіт та листом №01-15/3117/04.1/2 відмовив у його реєстрації. Свою відмову відповідач мотивує тим, що за наслідками розгляду звіту виявлено ряд зауважень, а саме: в розділі 5 «Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин» необхідно уточнити інформацію стосовно виду палива яке використовується для опалення приміщення; в таблиці 2.1 «Характеристика джерел утворення» необхідно зазначити інформацію в колонці 3 (№ вентиляційної установки) щодо джерел викиду 2 та 3. Звіт повернутий ТзОВ «НТЦ «ОБЛВОДГОСП-ПРОЕКТ» для усунення зауважень (а.с.13).

26.07.2017 відповідач листом №01-15/3599/04.1/1 повторно відмовив ТзОВ «НТЦ «ОБЛВОДГОСП-ПРОЕКТ» у реєстрації звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин. Підставою для відмови стало те, що в наданому для реєстрації звіті не враховані в повному обсязі зауваження, викладені у листі відповідача від 15.06.2017 №01-15/3117/04.1/2, а саме: в розділі 5 «Характеристика джерел утворення забруднюючих речовин» не уточнено інформацію стосовно виду палива яке використовується для опалення приміщення. Звіт повернутий ТзОВ «НТЦ «ОБЛВОДГОСП-ПРОЕКТ» для усунення зауваження.

Вирішуючи даний спір та надаючи правову оцінку встановленим обставинам, суд виходить з наступного.

Посилання відповідача на ту обставину, що розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22.04.2015 №165-р затверджена, зокрема, інформаційна картка адміністративної послуги щодо реєстрації звітів з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, відповідно до якої допущення помилок при складанні звіту є підставою для відмови в такій реєстрації, суд не бере до уваги з огляду на наступне.

Спірні правовідносини, що виникли між сторонами, регулюються Конституцією УкраїниЗаконом України «Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 №1264-XII та Законом України Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 №2707-XII.

За приписами статті 31 Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища" екологічна стандартизація і нормування проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону України Про охорону атмосферного повітря стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог до охорони атмосферного повітря від забруднення та забезпечення екологічної безпеки.

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 №7 затверджено Інструкцію про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві (даліІнструкція), яка містить в собі методичні вказівки по змісту та оформленню необхідних документів для створення звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин, які утворюються на підприємстві з урахуванням технологічного процесу та його особливостей.

Застосування даної Інструкції обов'язкове при проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин виробничими об'єднаннями і промисловими підприємствами, організаціями і установами (далі - підприємства), які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу, незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності (п.1.3 Інструкції).

Відповідно до п.1.11 Інструкції, звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин подається в Мінприроди (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до першої групи), обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища (суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи) для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник) та в електронній формі. Належність обєкта до тієї чи іншої групи визначається відповідно до статті 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря".

Згідно з п.1.9 Інструкції, відповідальність за достовірність результатів, повноту і якість інвентаризації, а також за якість представленого звіту несе організація, яка виконувала дану роботу. Підприємство несе відповідальність за виконання в установлені терміни інвентаризації викидів, а також за своєчасне представлення необхідної інформації, щодо ведення техпроцесів (техрегламенти, режимні карти, сировини, що використовується і т.д.) та створення необхідних умов по проведенню вимірів.

Із аналізу правових норм вбачається, що в разі надходження до Мінприроди, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища для реєстрації звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин відповідний орган виконавчої влади (в даному випадку відповідач) не наділений повноваженнями здійснювати перевірку поданого звіту на наявність помилок при його розроблені, а відтак позбавлений права приймати рішення про відмову в реєстрації звіту в разі виявлення у ньому помилок.

Частиною 2 статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Разом з тим, судом встановлено, що відповідач при наданні відмови у реєстрації звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин вийшов за межі своїх повноважень, визначених законом.

Підсумовуючи вищевикладене, в його сукупності суд прийшов до висновку про задоволення позовних вимог позивача в повному обсязі.

Адміністративний позов задовольнити повністю.