3 липня 2018
Спецпроекти

В УКРАЇНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ, А В ДНІПРІ - ВЛАСНІ ЗАКОНИ

Нещодавно ми підіймали питання щодо умов ведення бізнесу в областях України та, навіть, виявили області, в яких максимально спрощено регуляторний тиск. Лідерами з дерегуляції виявились Донецька та Київська області. Ми їх привітали і відзначили.


 Читайте також:

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ. В ЯКІЙ ОБЛАСТІ НАЙПРОСТІШЕ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ


Але що робити з областями, в яких регуляторний тиск величезний?

Одна з таких областей є Дніпропетровська область. Ми звернулись до голови Дніпропетровської ОДА пана Валентина Резніченка та повідомили йому про наявність потужного та неоправданого регуляторного тиску з боку Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА на підприємства при отриманні документу дозвільного характеру (Дозволу на викиди).

 

 

 

Шановний Валентине Михайловичу!

 

Звертаємось до вас у зв’язку необґрунтовано високим регуляторним тиском на суб’єктів господарювання з боку Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА (далі - Департамент), як дозвільного органу з видачі документу Дозвільного характеру (Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – далі Дозвіл). Так, відповідно до Інформаційної картки, затвердженої директором Департаменту від 02.03.2017, до вичерпного переліку документів для отримання адміністративної послуги, крім іншого, віднесено:

 

 п. 3 Лист Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо реєстрації Звіту про інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємства;

 

 п. 4 Звіт про інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємства (в друкованому та електронному вигляді);

 

 

п. 5. Рішення (висновок) установи санітарно-епідеміологічної служби України щодо можливості видачі дозволу на викиди;

 

п. 6 Лист - відповідь місцевої адміністрації на публікацію ЗМІ про намір отримати дозвіл на викиди (оригінал або завірена копія) та копія газети, в якій розміщена публікація про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди.

 

Зазначені вимоги суперечать вимогам чинного законодавства, а саме:

 

 - по п. 3 та п. 4. Відповідно до п 1.11. Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України N 7 від 10.02.95 Звіт про інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин (далі - Звіт) подається в обласну державну адміністрацію для реєстрації у вигляді роздрукованого звіту (один примірник) та в електронній формі. Отже на момент подання документів для отримання Дозволу Звіт вже знаходиться в Департаменті, який перевірений посадовими особами Департаменту та ними зареєстрований. Тому вимагання додатково Звіту та Листа Департаменту про його реєстрацію є необґрунтованим та створює додатковий регуляторний тиск.

 

 - по п. 5. Надання Рішення у складі пакету документів суперечить вимогам чинного законодавства. Так відповідно до ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  можуть  здійснюватися  після  отримання дозволу,  виданого  суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними державними адміністраціями, за погодженням з центральним органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Відповідно до ст. 11 ЗУ № 2806-15 «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання.

 

 - по п.6.   Так п.7 Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з  видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи затвердженого Постановою КМУ № 302 від 13.03.2002 передбачені повноваження місцевих державних адміністрацій щодо розгляду зауважень громадських організацій та у разі потреби організації проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про  намір суб'єкта  господарювання отримати дозвіл та повідомлення про це орган, який видав дозвіл, та аж ніяк ні суб’єкта господарювання. Тому вимагання Листа– відповіді, який не передбачений жодним чинним нормативним документом, суперечить вимогам Постанову КМУ № 302 від 13.03.2002 та ст. 11 ЗУ № 2806-15 «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» в частині отримання інших необхідних документів без залучення суб’єкта господарювання.

 

Відповідне звернення було направлено до Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА, але наше звернення було проігнороване. Натомість було отримано лист від Департаменту в якому нас повідомлено про відсутність зв’язку між ОДА та Головним управлянням Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області.

 

Крім того, у зазначеному листі Департаменту, всупереч вимог чинного законодавства, надано рекомендацію щодо отримання адміністративної послуги «Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря».  Слід зазначити, що відповідно до ЗУ «Про адміністративні послуги» перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються ЗАКОНОМ. Відповідно до ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» виключно ЗАКОНАМИ встановлюються необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види. В ЗУ «Перелік документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності» відсутній документ дозвільного характеру такий як «Лист про прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря». ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» також не передбачає наявність такого документу дозвільного характеру. Тож вимога Департаменту до суб’єктів господарювання отримувати документ дозвільного характеру суперечить вимогам низки законів України, створює необґрунтований регуляторний тиск на суб’єктів господарювання та підґрунтя для корупційних ризиків.

 

Тому звертаємось до Вас, пане Голово, із сподіванням, що Дніпропетровська область все-ж-таки стане лідером з дерегуляції та спрощення умов ведення бізнесу, що в свою чергу дозволить області стати інвестиційно привабливою, заохочувати дрібний та середній бізнес  до розвитку та створить умови до стабільних фінансових надходжень до місцевих бюджетів у вигляді сплати еко-податків.

 

 Відповідь Дніпропетровської ОДА, а точніше її ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ вражає.

Так починається отриманий нами документ. Пан Резніченко не обтяжує себе відповідями. Тому замість нього віддувається аж ціле ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ.

Чому доручення надає керівництво юридичного управління? Лист адресовано пану Резніченку!

Про те, які документи портібні для отримання Дозволу ми вам детально розписували у зверненні. І зазначене регламентується  в першу чергу низкою ЗАКОНІВ і лише потім іншими підзаконими актами. Отже, лікбез від цілого ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ якійсь дуже поганенький.

Це гарна новина, інформаційна картка свіженька. Що змінилося? Задля цього звернемося до офіційного сайту Департаменту. Єдине, що змінілося, Департамент припинив писати сам собі листи (!!!). Лист Департаменту щодо реєстрації інвентаризації вже не вимагається. Отже, з мертвої точки зрушили, йдемо далі...

 Набір слів від цілого ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ! Але намагаємось знайти суть і припустимо, що мова йде про Постанову КМУ 302.  Додамо подумки з'єднувальні слова, знаки пунктуації та виправимо відмінки і отримаємо висновок, що всеж таки існують певні обов'язки у Дозвільних центрів. 

 

Тут чергова цитата із законодавства. Та жодного слова про обов'язки суб'єкта господарювання щодо необхідності отримання додаткового документу дозвільного характеру поки що не йдеться.

 

І саме тут починається маніпуляція. Дійсно, статтею 1 -  Основні терміни визначено поняття дозвільної (погоджувальної) процедури. Але повністю ігноруються вимоги ст. 11 цього ж Закону про те, що дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання!

І далі робиться хибний висновок, завдяки якому в Дніпропетровській області з'являється додаткова дозвільна процедура і стає на один Документ дозвільного характеру більше.

Ось так.

Спритність рук і ніякого шахрайства.

Адміністративна послуга «Видача листа про прийняття рішення щодо можливості/неможливості видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря».

Знов цитата. В ЮРИДИЧНОМУ УПРАВЛІННІ дуже спритно використовують навички з copy & paste. І знов один абзац читаємо, а інший ігноруємо. Відповідно зазначеного наказу, Звіт не лише зберігається на підприємстві, він зберігається на підприємстві після реєстрації Департаментом. А, отже, ними прочитаний, перевірений та зареєстрований. А щодо Дозволу на викиди, як ми вже знаємо,  Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються ЗАКОНОМ!!! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИМАГАТИ ВІД СУБ’ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТИ АБО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ. Ми знаємо, а ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІНННЯ - ні!

Початок нібито не поганий, а от закінчили якось мляво.

Відповідно до вимог Постанови КМУ № 302 ,"Місцеві держадміністрації  розглядають зауваження громадських  організацій, у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних  днів  з  дати опублікування  інформації   про   намір  суб'єкта  господарювання отримати дозвіл повідомляють про це орган, який видав дозвіл."

Чергова маніпуляція та небажання з боку ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ дотримуваись вимог чинного законодавства.

Ну, звісно, що скористаємось цим правом. Можете навіть не сумніватись! Дніпропетровська область ще стане лідером з дерегуляції. 

ТОЖ, ДАЛІ БУДЕ...

Замість післямови: Лист ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ наведений в повному обсязі, жодного рядка не втрачено.