20 серпня 2021
Спецпроекти

Спрощення з другої спроби. Зараховано!

Як вже неодноразово повідомлялося, за ініціативи Державної регуляторної служби (далі - ДРС), 30.04.2021 року на офіційному веб-ресурсі Міндовкілля був оприлюднений наказ від 30.04.2021 №297 «Про затвердження типової інформаційної картки адміністративної послуги з видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» (далі – Наказ №297). 

Згідно з власною преамбулою цей наказ виданий з метою належної організації роботи з реалізації положень Законів України «Про охорону атмосферного повітря», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги». 

Відповідно до типової інформаційної картки, затвердженої Наказом №297 (далі – Типова інформаційна картка), серед нормативних актів, якими регламентується надання цієї адміністративної послуги (п.4 - п.6), зазначено:

  •  Постанову Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами…» (далі - Порядок);
  •  Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 р. № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами…» (далі - Інструкція). 

Також, у складі Типової інформаційної картки (п.8) наведено вичерпний перелік документів, необхідних для отримання цієї адміністративної послуги, серед яких зазначені: 

  • відомості про розміщення в місцевих друкованих ЗМІ повідомлення про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої державної адміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян, з урахуванням вимог, викладених у пп.2.18 п.2 Інструкції; 
  • повідомлення місцевої державної адміністрації про наявність або відсутність зауважень громадських організацій. 

Відповідно до пп.2.18 Інструкції інформація про отримання дозволу для подачі у ЗМІ та ознайомлення з нею громадськості повинна включати популярне резюме щодо опису промислового об'єкта; відомостей щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва; переліку заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин; пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. 

Також, п.5 Порядку передбачено, що для отримання дозволу на викиди суб’єкт господарювання розміщує у місцевих друкованих ЗМІ повідомлення про намір отримати такий дозвіл із зазначенням адреси місцевої державної адміністрації, до якої можуть надсилатися відповідні зауваження громадських організацій та окремих громадян. 

Вочевидь, оприлюдненням у ЗМІ таких повідомлень має забезпечуватися дотримання громадянських прав, визначених ст.50 Конституції України, Орґуською Конвенцією, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про доступ до публічної інформації» «Про інформацію» в частині безпечного для життя та здоров'я довкілля та вільного доступу до екологічної інформації (про стан довкілля чи його об’єктів; про джерела та фактори, які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей; про шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо) як до інформації, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідної інформації). 

Згідно з п.7 Порядку місцеві державні адміністрації розглядають зауваження громадських організацій (та окремих громадян?), у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення і протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації про намір суб'єкта господарювання отримати дозвіл на викиди повідомляють про це відповідний дозвільний орган. При цьому, такий орган аналізує зауваження та у разі необхідності пропонує суб'єкту господарювання врахувати їх під час підготовки дозволу до видачі. 

Також, п.8 Порядку визначено, що орган, який видає дозвіл на викиди, протягом 30 календарних днів розглядає заяву та документи на отримання дозволу на і у разі відсутності зауважень видає дозвіл. У разі наявності зауважень документи повертаються суб'єкту господарювання з викладом їх змісту та зазначенням терміну повторного подання. 

Таким чином, нормативні акти, які регламентують видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та надання відповідної адміністративної послуги (зазначені у п.4 - п.6 Типової інформаційної картки), не передбачають зобов’язань суб’єкту господарювання в частині будь-який дій (відстежування, збирання, публічне обговорення тощо) щодо зауважень громадських організацій (та окремих громадян?) на оприлюднене ним повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди до отримання пропозиції щодо усунення цих зауважень, або повернення документів (відмови?) від дозвільного органу з викладенням змісту цих зауважень. Насамперед, це стосується необхідності звернення суб’єкту господарювання до місцевої державної адміністрації щодо повідомлення цієї адміністрації про наявність або відсутність зауважень громадських організацій (та окремих громадян?), як це зазначено у п.8 Типової інформаційної картки, бо таке повідомлення адресоване від адміністрації безпосередньо дозвільному органу.

Тим не менш, обласні Державні адміністрації впроваджують вимоги Типової інформаційної картки та затверджують Інформаційні картки адміністративної послуги щодо видачі документу дозвільного характеру в яких з’являться вимога надання повідомлення місцевої адміністрації про наявність або відсутність зауважень громадських організацій.

У співпраці з інформаційним партнером Українським науковим інститутом технічної екології було скеровано ряд звернень до ДРС та до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо невідповідності Типової інформаційної картки вимогам Законодавства. Завдяки зусиллям наших партнерів Міністерство Захисту довкілля та природних ресурсів України вносить зміни до відповідного наказу.

 

Так, 11.08.2021 Наказом № 537 «Про внесення змін до типової інформаційної картки адміністративної послуги з видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» внесено зміни щодо необхідності надання повідомлення місцевої адміністрації та додатково змінені терміни надання адміністративної послуги.

Окремо, Редакція газети «Екологія промислового краю» від імені інформаційного партнера Українського наукового інституту технічної екології висловлює подяку Державній регуляторній службі України та її Голові - пану Олексію Кучеру за принципову позицію у відстоюванні законних інтересів бізнесу.