25 вересня 2020
Спецпроекти

ПЕРШІ ПРАВИЛА У БОРОТЬБІ БЕЗ ПРАВИЛ

08.08.2020 на сайті видання «Екологія промислового краю» (далі - ЕПК) було опубліковано статтю «Дерегуляція у природоохоронній сфері. Кампанія-2020» щодо підготовки Державною регуляторною службою (далі – ДРС) за дорученням очільника Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) переліку нормативно-правових актів чи їх складових норм, що містять додаткові бар’єри для ведення господарської діяльності, та які варто переглянути, змінити або вилучити із законодавства.


 Читайте також: ДЕРЕГУЛЯЦІЯ У ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ. КАМПАНІЯ-2020


Зазначалося, що цю кампанію було організовано, в тому числі, за ініціативою одного з партнерів ЕПК, а саме – Українського наукового інституту технічної екології (УНІТЕ), який звернувся до ДРС з вимогою вжиття заходів реагування в порядку та в межах повноважень цієї служби.

Зокрема, у зверненнях УНІТЕ йшлося про застарілість, суперечливість та очевидну невідповідність принципам державної регуляторної політики низки чинних нормативно- правових актів, якими встановлені вимоги до документів (та їх розробників), що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, гранично-допустимі скиди забруднюючих речовин у водні обєкти, а також- до складання паспортів місць видалення відходів, реєстрових карт обєктів утворення, оброблення та утилізації відходів:

Серед іншого, зазначалося, що з метою скасування не передбачених законами України вимог до деяких із вищенаведених документів на рівні КМУ, починаючи з 2016 року, неодноразово передбачалося внесення змін до відповідних регуляторних актів. Втім, незважаючи на встановлену систему звітності та контролю за станом виконання розпоряджень Уряду, запланованого оновлення станом на середину 2020 року так і не відбулося.

Не зважаючи на аналітичне підтвердження ДРС наведених УНІТЕ зауважень  та засвідчення необхідності нагального вирішення порушених у зверненнях питань стосовно усіх вищезазначених регуляторних актів, протягом тривалого часу служба утримувалася від рішучих кроків в межах наданих владних повноважень, а саме - прийняття рішень про необхідність Мінекоенерго/Міндовкіллю усунути порушення принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV (далі – Закон №1160-IV). При цьому, ДРС пояснювала таку паузу  проведенням «всебічної експертизи» та підготовкою «належно обґрунтованих» проектів рішень, для чого на адресу Міндовкілля та Мінекономрозвитку України були надіслані листи з метою отримання відповідних офіційних роз’яснень.

Результати цих роз’яснень Редакції ЕПК (як і УНІТЕ) невідомі, проте епістолярні запевнення та декларації ДРС все ж почали матеріалізуватися у конкретні дії, передбачені Законом №1160-IV. Так, починаючи з кінця серпня поточного року, на офіційному сайті  цієї служби у розділі «Дерегуляція» нарешті з’явилися перші з раніше проголошених рішень про необхідність Міндовкіллю усунути порушення принципів державної регуляторної політики згідно із вимогами вищенаведеного закону:

  1. Рішення №25 від 18.08.2020, яким Міндовкілля запропоновано визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 № 475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України», як такий, що не узгоджується з вимогами чинного законодавства України та порушує принципи державної регуляторної політики;
  2. Рішення №26 від 21.08.2020, яким Міндовкілля запропоновано внести зміни до підпункту 1.5 пункту 1 та пункту 2 Інструкції, затвердженої Наказом № 41, в частині визначення комплексу наявної інформації, необхідної для складання реєстрових карт та здійснення потрібного обсягу досліджень чи робіт, необхідних для заповнення відповідної форми реєстрових карт власниками ОУВ і ООУВ, критерії їх визначення, а також скасування вимог обов’язкового погодження власниками ОУВ та ООУВ;
  3. Рішення №28 від 08.09.2020, яким Міндовкілля запропоновано привести у відповідність до вимог Водного Кодексу України та постанови КМУ від 11.09.1996 р. № 1100 «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується» Інструкцію про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами, затверджену наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116, як такої, що не узгоджується з їх вимогами та порушує принципи державної регуляторної політики.

Вочевидь, вищенаведені «пропозиції» по суті є примушуванням органу владних повноважень до дотримання вимог законодавства, бо рішення ДРС щодо усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у порядку, визначеному ст.28 Закону №1160-IV - у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення. При цьому, належне виконання передбачає подання до ДРС копії акта про внесення змін до регуляторного акта не пізніше одного робочого дня до закінчення строку виконання відповідного рішення.

У разі невиконання зазначеного рішення ДРС або неоскарження цього рішення протягом встановленого в Законі №1160-IV строку, дія регуляторного акта або окремих його положень зупиняється наступного дня з дня закінчення строку для виконання такого рішення. При цьому, подання скарги щодо рішення ДРС не зупиняє його дію. 

Слід зауважити, що станом на 25.09.2020 року Міндовкілля не оскаржило жодного з вищенаведених рішень ДРС та, зважаючи на стислі терміни їх виконання і відсутність оприлюднених на офіційному сайті згідно зі встановленою для регуляторних актів проектів змін процедурою, скоріш за все просто скасує відповідні власні накази. Втім, це зовсім не говорить про відсутність необхідності обґрунтованого, прозорого та зрозумілого регулювання підготовки суб’єктами господарювання документації природоохоронного спрямування.

До того ж, процес дерегуляції у цій сфері продовжується (лист ДРС від 18.08.2020  вих.№5765/0/20-20 стосовно пропозиції Міндовкілля привести у відповідність до вимог чинного законодавства України Наказ №12 та Постанову КМУ від 03.08.1998 р. №1216 щодо складання паспортів та ведення реєстру місць видалення відходів - МВВ) та не обмежується регуляторними актами, раніше проаналізованими фахівцями УНІТЕ спільно з консультантами-правниками.