27 лютого 2019
Спецпроекти

Невігластво або корупція. Що страшніше...

Редакція регіональної газети «Екологія промислового краю» звертається до Кабінету Міністрів України у зв’язку з необхідністю виправлення негативної ситуації, що склалася навколо організації та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням  вимог ліцензійних умов провадження діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

Відповідно до п.1 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України (надалі – Мінприроди або Міністерство), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. №32 Мінприроди є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. При цьому, згідно з п.4 того ж Положення, Мінприроди проводить ліцензування на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин…та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов.

У зв’язку з значним суспільним резонансом, що спостерігається як серед широкого кола читачів, так і у експертно-фаховому середовищі стосовно вірогідного погіршення умов екологічної безпеки в Україні, Редакція протягом 2018 року регулярно зверталася на адресу Мінприроди стосовно надання в порядку, визначеному Закону України «Про доступ до публічної інформації», матеріалів проведення перевірок додержання суб’єктами господарювання  вимог ліцензійних умов провадження діяльності з поводження з небезпечними відходами. 

Згідно відповідей Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Мінприроди (надалі - Департамент), за результатами перевірок уповноваженими особами неодноразово встановлювалися факти порушення суб’єктами господарювання зазначених ліцензійних умов, на підставі чого Міністерством видавалися  розпорядження про усунення відповідних порушень та приймалися рішення про анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. 

На превеликий жаль, у зв’язку з  вибірковістю та обмеженістю матеріалів перевірок, що безоплатно додавалися Департаментом до відповідей на вищенаведені запити (у обсязі до 10 сторінок, разом з рахунками на відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк більших обсягів), Редакція не отримала можливості достовірно оцінити найпоширеніші  у минулому році порушення зазначених ліцензійних умов, що становлять або можуть становити небезпеку для навколишнього природного середовища та населення  України, та донести відповідні висновки, що є, на думку редакції, суспільно важливими, до читачів видання. 

Втім, згідно інформації, наданої Департаментом у листі від 04.02.2019 №7/731-19 (додається), протягом 2018 року Міністерством було здійснено 170 планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, в результаті чого було видано 50 розпоряджень про усунення порушень вимог ліцензійних умов.

Також, відповідно до наказів, оприлюднених на офіційному сайті Міністерства https://menr.gov.ua/documents/, протягом 2018 року 65 суб’єктам господарювання було анульовано ліцензії на право провадження вищезазначених видів діяльності, при чому переважно – за порушення відповідних ліцензійних умов.

Відповідно до ст.20 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», за провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП).

В свою чергу, параметри відповідальності та розміри штрафів у таких випадках визначені ст.164  КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності», а уповноваженим на складання відповідних протоколів про адміністративні порушення в частині порушення порядку провадження  господарської діяльності, пов’язаної з поводженням з відходами, згідно ст.255 КУпАП визначено центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

Відповідно до Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. №275цим органом є Державна екологічна інспекція України, проте, згідно з інформацією, наданою у листі від 21.02.2019 №2/3-12-1127 (додається), практика складання протоколів про адміністративні правопорушення за ст.164 КУпАП щодо порушників ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин цією Інспекцією не застосовується у зв’язку з відсутністю відповідних повноважень, а  також приналежністю цих питань до компетенції Мінприроди.  

Слід зазначити, що Департамент Мінприроди у вищезгаданому листі від 04.02.2019 теж зазначає відсутність власних повноважень в частині складання адміністративних протоколів та накладання штрафів на суб’єктів, що провадять господарську діяльність на підставі ліцензій Мінприроди, а також приналежність цих питань до компетенції Державної екологічної інспекції.

Таким чином, склалася неприйнятна ситуація, у якій за наявності двох центральних органів виконавчої влади, відповідальних за державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки,  численні суб’єкти, що є порушниками ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, абсолютно не несуть адміністративної відповідальності, передбаченої чинним законодавством.

Між іншим, згідно ст.164 КУпАП зазначені порушення (за різних обставин) тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цих адміністративних правопорушень, чи без такої. 

Тобто, орієнтовна сума лише ненарахованих штрафів щодо вищезазначених порушників (без урахування вартості конфіскованого майна та грошей), що могли б потрапити до природоохоронних фондів державного та місцевих бюджетів, становить від 1,7 до 8,5 млн. грн.   

На підставі вищевикладеного, в межах повноважень, наданих Кабінету Міністрів України, просимо надати роз’яснення щодо зазначеної ситуації, а також вжити заходів щодо її виправлення. Про результати розгляду звернення прошу повідомити Редакцію належним чином у встановлені законодавством терміни. 


 

З реакцією Кабінету Міністрів України Редакція зобов'язується ознайомити своїх читачів.