14 червня 2018
Спецпроекти

МІНПРИРОДИ ЗМІНЮЄ ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ. ЗАУВАЖЕННЯ РЕДАКЦІЇ ЕПК ДО ПРОПОНОВАНИХ ЗМІН

29  травня 2018 року на сайті Мінприроди оприлюднено повідомлення про початок обговорення змін до ліцензійних умов в сфері поводження з небезпечними відходами. 


 Повідомленняпро оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016р. № 446


У зв'язку з відсутністю технічної можливості на сайті надати пропозиції та зауваження, наша редакція надає публічні зауваження до зазначеного проекту нормативного акту.

В порядку громадського обговорення проекту нормативно-правового (регуляторного) акту редакція регіональної газети «Екологія промислового краю», розглянувши оприлюднений 29.05.2018 р. на сайті Міністерства  екології та природних ресурсів проект змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446, повідомляє наступне.

Зазначені зміни до Ліцензійних умов передбачають значне посилення вимог до здобувачів ліцензій, проте такий крок вважаємо необхідним та виправданим. Наявність акту передліцензійної перевірки матеріально-технічної бази,  договору про передачу небезпечних відходів іншому ліцензіату (у разі лише їх збирання та/або зберігання), договору страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання на об'єктах підвищеної небезпеки та низка інших запропонованих новацій вочевидь сприятиме прозорості у сфері поводження з небезпечними відходами, посиленню відповідальності її учасників, а також - гарантій безпеки для довкілля, життя та здоров’я громадян.

Таким чином, редакція в цілому підтримує оприлюднений проект змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Втім, також вважаємо за необхідне доопрацювати зазначені Ліцензійні умови у частині уніфікації визначення терміну «небезпечні відходи» (розділ «Загальні положення»), що дозволить вдосконалити регулювання у відповідній сфері. 

Так, пункт 3 чинної редакції цих Ліцензійних умов конкретизує небезпечні відходи лише як визначені розділом А Жовтого переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/ видаленням…".

В той же час, згідно пункту 2 зазначеного Положення небезпечними є відходи, включені як до Жовтого (розділ А) так і, за певних умов, - до Зеленого переліку відходів (у разі вмісту матеріалів, наведених у додатку 2 до цього Положення, у кількостях, достатніх для виявлення ними затверджених небезпечних властивостей). 

Таким чином, склалася суперечлива ситуація, коли в деяких випадках відходи Зеленого переліку, поводження з  якими на території України за формальними ознаками  не повинні підлягати ліцензуванню як з небезпечними, є такими у разі здійснення операцій транскордонного перевезення. 

Слід зауважити, що зміст оприлюднених Наказів Міністерства екології та природних ресурсів України щодо видачі або переоформлення ліцензій за чинними наразі Ліцензійними умовами (від 13.07.2016 р.) свідчить про наявність серед дозволених до здійснення операцій      з поводження деяких небезпечних відходів, що належать до Зеленого переліку (наприклад, промаслені/забруднені нафтопродуктами відходи, оброблені хімічними консервантами відходи деревини (залізничні шпали), та навіть до розділу Б Жовтого переліку, які за визначенням вищезгаданого Положення  взагалі не є небезпечними та потребують окремого розгляду (наприклад, каналізаційний мул та відходи пневматичних шин).

Зважаючи на міжнародні зобов'язання України, що випливають з її  участі у Базельській конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями  небезпечних  відходів  та  їх  видаленням (1989 р.), постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1120 було затверджено гармонізоване із згаданою конвенцією Положення з відповідним визначенням категорії небезпечних відходів.

Саме тому редакція вбачає за необхідне використання у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (як і у інших нормативно-правових актах) уніфікованої міжнародної термінології, що вже є визнаною.