8 липня 2019
Спецпроекти

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ 2016-2019: СПРИТНІСТЬ РУК І НІЯКОГО ШАХРАЙСТВА

 

"Фокуси, Бамбіно, це спритність рук - і ніякого шахрайства". 

 - Дядюшка Мокус. (Пригоди порося Фунтика).


А ми повертаймося до наших підопічних. В першій частині йшлося про цілковите нехтування посадовцями Мінприроди базових принципів та законів щодо оприлюднення та публічності суспільно важливої інформації. А тепер щодо маніпуляцій з веденням ліцензійного реєстру.


Читайте також: ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ 2016-2019: ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛЬНІСТЬ. Частина 1. Правда – або секрет, або за гроші (Платна прозорість).


 Частина 2. Спритність рук – і ніякого шахрайства!

Окрім раніше наведених спірних дій стосовно надання публічної інформації, Департамент екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності  Міністерства екології та природних ресурсів України  (надалі – Департамент та Мінприроди відповідно), у 2018 році неодноразово вдавався до відвертих інформаційних маніпуляцій та ігнорування вимог чинного законодавства до органів ліцензування.

Так, на запити Редакції від 02.08.2018 р. щодо надання матеріалів проведення перевірок дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами  ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» (ЄДРПОУ  05393079) та ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» (ЄДРПОУ  05393085) Департамент  повідомив (відповідно вих.№7/4061-18 та №7/4062-18 від 08.08.2018 р.), що на момент розгляду такі матеріали відсутні, а вищезазначені перевірки лише будуть проводитись 22.10.2018 р. відповідно до наказу Мінприроди від 28.11.2017 №447 «Про затвердження План-графіку здійснення заходів державного нагляду (контролю)».

Наказ від  28.11.2017 №447, з урахуванням змін (від 25.01.2018 №030 та 02.08.2018 №285), що були оприлюднені на офіційному веб-сайті Мінприроди, дійсно передбачає проведення 22.08.2018 р. перевірок дотримання зазначеними підприємствами ліцензійних умов, проте лише щодо провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин. При цьому, проведення перевірок дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами вищезазначеними ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод»  було затверджено саме на 16.07.2018 р., відповідно до чого і були надіслані вищезазначені запити редакції  від 02.08.2018 р.

Слід зауважити, що згідно ст.5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (надалі – Закон про нагляд) Мінприроди як орган державного нагляду (контролю) має здійснювати планові заходи відповідно до затвердженого річного плану,  внесення змін до якого не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок. Також, як раніше зазначалося, Мінприроди має забезпечувати внесення відомостей про суб’єктів господарювання, які підлягають плановим заходам, до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) для автоматичного виявлення нею суб’єктів господарювання, які підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду (контролю). При цьому, план здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період для всіх органів державного нагляду (контролю) затверджує Державна регуляторна служба України (надалі - ДРС), оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Згідно даних цієї системи, що перебували у відкритому доступі, ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» та ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» мали,  як і у вищезгаданому наказі від 28.11.2017 №447, двічі перевірятися Мінприроди: 16.07.2018 р. – щодо дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (самостійна перевірка) та 22.10.2018 р. -  щодо дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (комплексна перевірка).

Таким чином, непроведення 16.07.2018 р. перевірки зазначених підприємств-ліцензіатів, як те було  передбачено затвердженими Мінприроди та ДРС планами, з перенесення на іншу, хоч і пов’язану з комплексною перевіркою, дату, на думку Редакції,  є порушенням ч.2 ст.8 Закону про нагляд, та може бути правовою підставою для аргументованого оскарження цими підприємствами результатів таких перевірок.

Враховуючи, що за даними офіційного звіту ДРС за 2018 вік,  Мінприроди  виявилося за декількома параметрами лідером серед усіх органів ліцензування, рішення яких було оскаржено через Експертно-Апеляційну Раду з питань ліцензування (26 із 97 скарг, що надійшли до цієї Ради, та, що важливіше, - 12 із 46, які було нею задоволено), цілком логічним є припущення щодо вірогідної невипадковості вищенаведених «помилок». 

На додаток, залишилося зазначити лише те, що якщо перевірка дотримання ПАТ «Южкокс» (реорганізоване ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС») чинних ліцензійних умов, яку було проведено у період  з 22.10.2018 року, завершилася виданням розпорядження від 05.11.2018 р. про усунення порушень  №5/4-7/11932-18 (лист №7/6326/5-18 від  27.11.2018 р.), то стосовно аналогічної перевірки ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» Мінприроди повідомило Редакції (лист №7/6328-18 від  27.11.2018 р.) про те, що такі заходи державного нагляду (контролю) не було здійснено з причини…  відсутності відповідної ліцензії! І це - не зважаючи на те, що Реєстр ліцензіатів, що мають право на провадження господарської діяльності з поводження (саме) з небезпечними відходами, містить відомості не тільки про наявність такої ліцензії у ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», але і щодо розпорядження про усунення порушень від 05.11.2018 р. №5/4-7/11933-18, що, як можна тільки здогадуватися, було видано за результатами перевірки, що таки була дійсно проведена! 

Наведені факти привільного дотримання План-графіку здійснення заходів державного нагляду (контролю) та лідерства серед скарг ліцензіатів, що було задоволено вищезазначеною Експертно-Апеляційною Радою ДРС протягом 2018 року, доповнюються  специфічною манерою ведення Мінприроди вищезазначеного Ліцензійного реєстру (поводження з небезпечними відходами), особливо – щодо статусу цих ліцензій (чинність). 

У зв’язку з поширенням практики успішного оскарження рішень Мінприроди щодо ліцензій, Редакція ініціювала надання цим Міністерством копій власних документів, які мають підтвердити виконання рішень адміністративних судів про скасування раніше затверджених наказів щодо анулювання ліцензій (на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами) та інформація про прийняття яких підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті  Мінприроди (відповідно до п.8 ч.2 ст.6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»). 

Так, на запит Редакції  від 19.02.2018 р., цим Міністерством було  надано копію власного Наказу №355 від 29.09.2017 р., згідно з яким на виконання Постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.04.2017 р. було скасовано Наказ №434  від 23.11.2016 «Про анулювання ліцензій» (лист від 23.02.2018 №7/ 825-1). Серед іншого, зазначеною Постановою від 25.04.2017 визнано протиправним та скасовано Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №434 від 23.11.2016 р. про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ТОВ "Український центр поводження з відходами" (ЄДРПОУ 37441144). При цьому, всупереч Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 №7 «Про судове рішення в адміністративній справі» та ч.11 ст.171 КАСУ (чинної на момент ухвалення Постанови редакції), Мінприроди не було опубліковано  резолютивну частину рішення у виданні, в якому визнаний протиправним Наказ №434 від 23.11.2016 «Про анулювання ліцензій» був офіційно оприлюднений, після набрання цим рішенням законної сили.  Як наслідок, на офіційному сайті Мінприроди, де було оприлюднено Наказ про анулювання ліцензій, відсутня публікація резолютивної частини рішення про скасування незаконного наказу. 

Згодом, Редакція звернулась до Мінприроди (запит від 16.07.2018 р.) з приводу надання у якості публічної інформації копії документу, яким скасовано Наказ цього Міністерства від 01.12.2016 №451 «Про анулювання ліцензій» в частині анулювання ліцензії іншому суб’єкту господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами - ПП «Центр екологічної безпеки» (ЄДРПОУ 37549098). 

Втім, у власній відповіді (вих.№7/3764-18 від 20.07.2018 р.)  Мінприроди  відмовило Редакції у наданні запитаного документу, мотивуючи його відсутністю та посиланням на постанову Одеського окружного адміністративного  суду від 01.06.2017, якою вищезазначений Наказ було  скасовано. Стосовно останнього та інших судових рішень  Редакції було запропоновано звернутись до Єдиного державного реєстру, що знаходиться у вільному інтернет-доступі. 

За інформацією вказаного Реєстру, ситуація щодо адміністративного провадження по справі №815/16/17 (позов ПП «Центр  екологічної безпеки» до Міністерства екології та природних ресурсів України про визнання протиправним та скасування Наказу від 01.12.2016 №451) ідентична вищенаведеній справі (№826/18792/16 за позовом ТОВ "Український центр поводження з відходами").

Відповідно до резолютивної частини Постанови  від 01.06.2017 р. Одеський окружний адміністративний  суд визнав протиправним та скасував Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №451 від 01.12.2016 р. про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ПП «Центр екологічної безпеки» (ЄДРПОУ 37549098). Проте, на офіційному сайті Мінприроди, де було оприлюднено наказ про анулювання ліцензій, принаймні на 01.08.2019 р., була відсутня публікація резолютивної частини рішення про його скасування. 

Таким чином, Редакція прийшла до висновку про відсутність власних дій Мінприроди  щодо скасування власного Наказу №451 від 01.12.2016 р., проте нижченаведені факти свідчили про бездіяльність цього Міністерства і стосовно інших, визнаних протиправними документів.

Затвердження і скасування Мінприроди наказів про анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, а також – зведене та систематизоване оприлюднення відповідних даних має безпосереднє відношення до ведення цим Міністерством відповідного реєстру, що регулярно розміщується на власному офіційному веб-сайті. 

Згідно з п.5 ч.1 ст.1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензія - це запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

Разом з цим, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», який набрав чинності 02.11.2016 р., були внесені зміни, серед іншого, в розділ II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, згідно з якими, до 01.01.2019 набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті

В той же час, ч.2 ст.6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» встановлено, що орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності, серед іншого, розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності. 

Отже, актуальною інформацією щодо ліцензій володіють органи ліцензування, які у відповідності до викладених вище норм законів повинні оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про прийняті ними рішення за відповідним видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зокрема, про анулювання ліцензій.

Так, Ліцензійний реєстр (поводження з небезпечними відходами), розміщений на офіційному веб-сайті Мінприроди  (https://menr.gov.ua) містить, серед іншої інформації, Перелік анульованих Міністерством ліцензій на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами  з посиланнями на накази Мінприроди про анулювання ліцензій, та лише в виключних випадках – на рішення щодо скасування попередніх наказів. За наявними даними, це стосується лише вищенаведеного ТОВ "Український центр поводження з відходами" (ЄДРПОУ 37441144) –  у графі «Причини змін» версії Ліцензійного реєстру (поводження з небезпечними відходами) від 21.08.2018 р. було зазначено Наказ №355 від 29.09.2017 р., що скасував рішення №434 від 23.11.2016 р. про анулювання ліцензії цього суб’єкту. Аналогічна графа даних іншого, раніше наведеного суб’єкту (ПП «Центр екологічної безпеки» (ЄДРПОУ 37549098) не містила посилання ані на наказ про анулювання відповідної ліцензій, ані на будь-яке  рішення про його скасування.  Втім, у більш ранніх версіях цього реєстру (до 11.05.2018 р. включно) запис щодо Наказу Мінприроди № 451 від 01.12.2016, яким було анульовано ліцензію ПП «Центр екологічної безпеки», був присутній.  

Окремо зазначимо, що Ліцензійний реєстр (поводження з небезпечними відходами), розміщений на офіційному веб-сайті Мінприроди (версія від 20.05.2019 р.), взагалі не містить посилань на винесені судові рішення про визнання протиправними та скасування наказів Мінприроди про анулювання ліцензій, які набрали законної сили. Крім цього, офіційний веб-сайт Мінприроди,  на якому були оприлюднені такі  накази, всупереч вимог ч.11 ст.171 (ч.1.ст.265 у новій редакції) КАС України взагалі не містить публікацій  резолютивних частин судових рішень. 

Згідно до п.1 «Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8.11.2000 р. N 1658, Ліцензійний реєстр  (далі - Реєстр) - це  список  суб'єктів господарювання-ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування відповідно до отриманої ліцензіатами ліцензії як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб'єктів. Реєстр формується органом ліцензування окремо за кожним видом господарської діяльності з метою: ведення у повному обсязі обліку суб'єктів господарювання - ліцензіатів, а також виданих, переоформлених, визнаних недійсними, анульованих ліцензій та їх копій або дублікатів; реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про суб'єктів  господарювання - ліцензіатів для заінтересованих користувачів; проведення аналітичних досліджень. Серед іншого, до реєстру вносяться: підстави, дата і номер розпорядження  про  необхідність усунення порушень ліцензійних умов; підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії. Зазначені відомості до реєстру вносяться не пізніше ніж наступного робочого дня після: прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, її переоформлення,  видачу копії або дубліката, анулювання чи визнання ліцензії недійсною, розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов.

Зважаючи на вищенаведене, на думку редакції, Ліцензійний реєстр (поводження з небезпечними відходами), розміщений на офіційному веб-сайті Мінприроди, ані за наявними змістом, ані за фактичним веденням не відповідає вимогам чинного законодавства.

Слід зазначити, що за відгуками наших читачів та іншими наявними даними Ліцензійним реєстром (поводження з небезпечними відходами), який регулярно оновлюється, користується значна частина учасників (а мають, згідно ст.ст.17, 32, 34 Закону України «Про відходи», - усі учасники) сфери поводження з небезпечними відходами, в тому числі – фактичні та потенційні клієнти ліцензіатів, представники громадськості, дозвільних та контролюючих органів влади. Саме тому прозорість ведення та адекватність даних реєстру стосовно статусу (чинності, дії) ліцензій сприяє мінімізації ризиків у зазначеній сфері, у тому числі – корупційних. 

Саме тому ситуація, що склалася з веденням Міністерством Ліцензійного реєстру (поводження з небезпечними відходами), розміщеним на офіційному веб-сайті Мінприроди, є неприйнятною та потребує негайного виправлення. 

Слід зауважити, що Редакція ні в якому разі не стає на захист тих недобросовісних та фіктивних ліцензіатів, що проваджують власну діяльність з поводження з небезпечними відходами з порушеннями відповідних Ліцензійних умов, інших нормативно-правових актів України або взагалі  винятково на папері. Ба більше, Редакція, враховуючи часту належність об’єктів поводження з небезпечними відходами до об’єктів підвищеної небезпеки, що створюють загрозу здоров’ю та життю населення, однозначно підтримує регулярний контроль таких ліцензіатів та створення конкурентного середовища на ринку надання відповідних послуг. 

 Втім, відповідно до ст.129 Конституції України судове рішення є обов'язковим до виконання. Однак, окремі приклади свідчать про неприпустиму практику Мінприроди щодо порушення зазначених вимог базового правового документу України, що мала місце.

Так, за даними отриманими з відкритих джерел, ТОВ НВП «Новінтех» (ЄДРПОУ 22634952) успішно для себе оскаржило дії Мінприроди стосовно видання Наказу від №399 30.10.2017 р. в частині анулювання власної ліцензії та Постанова Харківського окружного адміністративного суду від  17.01.2018  по справі 820/6552/17 набрала законної сили. Незважаючи на це, в Ліцензійному реєстрі (поводження з небезпечними відходами) розміщеному на офіційному  веб-сайті Мінприроди, станом на 01.08.2018 р. інформація щодо ТОВ НВП «Новінтех» була розміщена серед суб’єктів господарської діяльності, яким анульовано ліцензії (із посиланням на Наказ №399 від 30.10.2017 р., та без зазначення судового чи власного рішення щодо скасування цього Наказу).

Той же Наказ, проте в частині анулювання власної ліцензії, успішно для себе оскаржило і ПП НВО «Екотехнології» (ЄДРПОУ 34858545): постанова Харківського окружного адміністративного суду від  21.03.2018  по справі 820/6083/17 була рішенням Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.06.2018 залишена без змін, та набрала законної сили. При цьому, інформація щодо зміни дії ліцензії ПП НВО «Екотехнології», зазначена  у Ліцензійному реєстрі (поводження з небезпечними відходами), розміщеному на офіційному веб-сайті Мінприроди (станом на 01.08.2018 р., графа «Причини змін») була ідентична вищенаведеному ТОВ НВП «Новінтех».

Крім того, 19.04.2018 р. ПП НВО «Екотехнології» звернулося до Державної регуляторної служби України (надалі – ДРС України), що є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у сфері господарської діяльності,  зі скаргою (№ 19/04/03) на дії Мінприроди щодо невнесення актуальної інформації до Ліцензійного реєстру, який розміщений на офіційному веб-сайті  цього Міністерства, відносно ПП НВО «Екотехнології». 

За результатами розгляду зазначеної скарги (апеляції) Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування, що діє при ДРС України, 22.05.2018 р. було прийнято рішення про необхідність проведення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування у сфері господарської діяльності позапланової перевірки додержання органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування в частині додержання вимог ч.2 ст.4  та  п.8 ч.2 ст.6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» відносно ліцензії ПП НВО «Екотехнології» від 30.01.2014  р. на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами (п.4.3 протоколу засідання Ради №07-18 від 22.05.2018 р., оприлюдненого на сайті ДРС). 

У зв’язку з відсутністю  інформації щодо результатів зазначеної перевірки Редакція  листом від 14.08.2018 р. звернулася до ДРС з проханням вжити заходів належного реагування в межах повноважень, наданих цій службі (Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності »,  Положення про Державну регуляторну службу України у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. № 724  тощо) на факти порушення Міністерством екології та природних ресурсів України вимог чинного законодавства, а також повідомити про це Редакцію належним чином у встановлені законодавством терміни. Крім того, Редакція у зверненні до ДРС просила додати матеріали проведення вищезазначеної позапланової перевірки.

За результатами розгляду звернення, що тривало понад 3  місяці (три місяці, Карл!), ДРС у власній відповіді (лист №11509/0/20-18 від 28.11.2018 р.) лише повідомила Редакцію про видання внутрішнього розпорядження від 25.05.2018 р. №45 «Про розгляд скарги», яким зобов’язала свій підрозділ (Департамент правової роботи і державного нагляду та контролю) провести вищезазначену позапланову перевірку Мінприроди. І все - ніяких матеріалів чи, принаймні, відомостей щодо результатів цієї перевірки! Якщо простіше, то ДРС три місяці готувало Редакції повідомлення про те, що через півроку після прийняття рішення про проведення позапланової перевірки Мінприроди фактично ця перевірка підрозділом ДРС проведена так і була! Взагалі-то цікаво, а хто наглядає за наглядачем з питань ліцензування?

Заради об’єктивності слід відзначити, що наразі у останній (від 20.05.2019 р.) з версій Ліцензійного реєстру (поводження з небезпечними відходами), яка є у відкритому доступі на сайті Мінприроди, ТОВ НВП «Новінтех» та ПП НВО «Екотехнології» перебувають серед суб’єктів господарської діяльності, чиї ліцензії є чинними.  Втім, як і у випадку з вищезазначеним ПП «Центр екологічної безпеки», відповідні записи у цьому реєстрі не містять  відомостей ані на наказ про анулювання ліцензій, ані на будь-яке  рішення про його скасування. Тобто, для загального кола користувачів Ліцензійного реєстру (поводження з небезпечними відходами) виглядає так, що ніякого анулювання ліцензій усіх перелічених суб’єктів господарювання взагалі ніколи не було. А що, немає – значить і не було! 

На додаток, Редакція у вищезгаданому зверненні від 14.08.2019 р. повідомило ДРС  ще про один цікавий аспект, пов’язаний з переоформленням Мінприроди ліцензій суб’єктам господарювання, що теж факт відображається на веденні Ліцензійного реєстру (поводження з небезпечними відходами).  

Так, на запит Редакції від 14.05.2018 р. до Мінприроди стосовно надання інформації щодо провадження діяльності з поводження з небезпечними відходами ТОВ «Микитртуть» (ЄДРПОУ 31042103) на тимчасово неконтрольованій території Донецької області, Міністерство повідомило, що у зв’язку із зміною місця реєстрації на: 61099, Харківська обл., м. Харків, вул. Лодзька, буд.7-А, та заявою зазначеного підприємства Наказом Мінприроди №293 від 03.08.2016 р. відповідну ліцензію було належним чином переоформлено. При цьому, право на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами за фактичною адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Шашуріна, буд 2Ж/2 (тимчасово неконтрольована територія, згідно з розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 7.11.2014 №1085-р.) – було збережено. 

На жаль, у вищенаведеній відповіді №11509/0/20-18 від 28.11.2018 р. ДРС не надало жодних коментарів та по суті проігнорувало наведений Редакцією факт формального переоформлення Мінприроди ліцензії ТОВ «Микитртуть»  на поводження з небезпечними відходами на території, що хоч тимчасово, проте фактично перебуває поза межами контролю з боку органів державної влади в умовах збройного конфлікту на сході України.

Ціна такої (без)діяльності  

  to be continued...