16 липня 2019
Спецпроекти

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ 2016-2019: ФІНАЛ

Частина 3. У семи няньок – дитя без … штрафу!

Відповідно до п.1 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України (надалі – Мінприроди або Міністерство), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 р. №32, Мінприроди є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. При цьому, згідно з п.4 того ж Положення, Мінприроди проводить ліцензування на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин…та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов.

У зв’язку з значним суспільним резонансом, що спостерігається як серед широкого кола читачів, так і у експертно-фаховому середовищі стосовно вірогідного погіршення умов екологічної безпеки в Україні, Редакція протягом 2018 року регулярно зверталася на адресу Мінприроди стосовно надання в порядку, визначеному Закону України «Про доступ до публічної інформації», матеріалів проведення перевірок додержання суб’єктами господарювання  вимог ліцензійних умов провадження діяльності з поводження з небезпечними відходами. 


 Читайте також:

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ 2016-2019: ПЛАТНА ПРОЗОРІСТЬ

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ 2016-2019: СПРИТНІСТЬ РУК І НІЯКОГО ШАХРАЙСТВА


Згідно відповідей Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Мінприроди (надалі - Департамент), за результатами перевірок уповноваженими особами неодноразово встановлювалися факти порушення суб’єктами господарювання зазначених ліцензійних умов, на підставі чого Міністерством видавалися  розпорядження про усунення відповідних порушень та приймалися рішення про анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. 

На превеликий жаль, у зв’язку з вибірковістю та обмеженістю матеріалів перевірок, що безоплатно додавалися Департаментом до відповідей на вищенаведені запити (у обсязі до 10 сторінок, разом з рахунками на відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк більших обсягів), Редакція не отримала можливості достовірно вивчити найпоширеніші у минулому році порушення зазначених ліцензійних умов, що становлять або можуть становити небезпеку для навколишнього природного середовища та населення України, а також донести відповідні висновки, що, на думку Редакції, є суспільно важливими, до читачів видання. 

Втім, згідно інформації, наданої Департаментом у листі №7/731-19 від 04.02.2019 р., протягом 2018 року Міністерством було здійснено 170 планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, в результаті чого було видано 50 розпоряджень про усунення порушень вимог ліцензійних умов.

Також, відповідно до Наказів, оприлюднених на офіційному сайті Міністерства https://menr.gov.ua/documents/, протягом 2018 року 66 суб’єктам господарювання було анульовано ліцензії на право провадження вищезазначених видів діяльності, при чому переважно – за порушення відповідних ліцензійних умов.

Відповідно до ст.20 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», за провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування посадові особи суб’єктів господарювання несуть адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення (надалі - КУпАП).

В свою чергу, параметри цієї відповідальності та розміри штрафів у таких випадках визначені ст.164  КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності», а уповноваженим на складання відповідних протоколів про адміністративні порушення в частині порушення порядку провадження  господарської діяльності, пов’язаної з поводженням з відходами, згідно ст.255 КУпАП визначено центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. 

Відповідно до Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 р. №275,  цим органом є Державна екологічна інспекція України, проте, згідно з інформацією, наданою цією Інспекцією у листі №2/3-12-1127 від 21.02.2019 р., практика складання протоколів про адміністративні правопорушення за ст.164 КУпАП щодо порушників ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин цим  наглядовим органом не застосовується у зв’язку з відсутністю відповідних повноважень, а  також приналежністю цих питань до компетенції Мінприроди. При цьому, згідно тієї ж інформації, матеріали фіксації порушень Ліцензійних умов Міністерством чи його підпозділами до Інспекції жодного разу не надавалися.  

Слід зазначити, що Департамент Мінприроди у вищезгаданому листі від 04.02.2019 р. теж зазначає відсутність власних повноважень в частині складання адміністративних протоколів та накладання штрафів на суб’єктів, що провадять господарську діяльність на підставі ліцензій Мінприроди, а також приналежність цих питань до компетенції Державної екологічної інспекції.

Втім, навіть інформація про результати проведення уповноваженими особами Мінприроди  комісійних перевірок дотримання «нових» Ліцензійних умов (поводження з небезпечними відходами),  що до 25.04.2017 року оприлюднювалися на офіційному сайті цього Міністерства, містить констатацію необхідності притягнення порушників цих умов до адміністративної відповідальності за ст.164 КУпАП. Як приклад, - результати перевірок додержання ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ТОВ «СП Еконіка» 

Таким чином, склалася неприйнятна ситуація, у якій за наявності двох центральних органів виконавчої влади, відповідальних за державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки,  численні суб’єкти, що є порушниками ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, абсолютно не несуть адміністративної відповідальності, передбаченої чинним законодавством.

Між іншим, згідно з ст.164 КУпАП зазначені порушення (за різних обставин) тягнуть за собою накладення штрафу від однієї до двох, а то – і п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цих адміністративних правопорушень, чи без такої. Винесення попередження порушникам цією статтею не передбачено: відразу – покарання!

Тобто, орієнтовна сума ненарахованих лише у 2018 році штрафів щодо вищезазначених порушників (без урахування вартості конфіскованого майна та грошей), що могли б потрапити до природоохоронних фондів державного та місцевих бюджетів, становить приблизно від 2,0 до 10,0 млн. грн.   

Слід відзначити, що, згідно звітних даних ДРС, з початку набрання чинності у липні 2016 року так званих «нових» ліцензійних умов на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин Мінприроди  в межах виконання наданих повноважень з контролю загалом було зафіксовано 228 випадків порушень зазначених ліцензійних умов. Так, у 2016 році Міністерством було видано 29 розпоряджень про усунення порушень цих умов і прийнято  45 рішень про анулювання цих ліцензій, у 2017 році – 17 і 21, та, як вже зазначалося, у 2018 році – 50 і 66 відповідно. 

Таким чином, загальна сума ненарахованих штрафів щодо порушників «нових» ліцензійних умов на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин протягом дії цих умов у 2016-2018 роках, потенційно становить майже вдвічі більшу вищенаведеної величину - до 20,0 млн. грн., без урахування вартості конфіскованого майна та грошей.

Задля надання роз’яснень щодо негативної ситуації, що склалася навколо організації та здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням  вимог ліцензійних умов провадження діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, а також вжиття заходів щодо її виправлення Редакція 27.02.2019 р. звернулася до Кабінету Міністрів України, Постановами якого були затверджені Положення Мінприроди та Держекоінспекції (через сервіс «Електронне звернення» Урядового порталу https://www.kmu.gov.ua/ua). 


 Читайте також:

НЕВІГЛАСТВО АБО КОРУПЦІЯ. ЩО СТРАШНІШЕ...


Втім, не зважаючи на зазначене у зверненні прохання щодо повідомлення заявника про результати розгляду належним чином та у встановлені законодавством терміни, а також – повторне звернення від 23.04.2019 року, відповідь Кабінету Міністрів України Редакції   (на особистий кабінет вищезгаданого сервісу) станом на 05.06.2019 року по суті  надано не було, окрім повідомлення про направлення обох звернень до Секретаріату КМУ. 

 

Замість ЕПІЛОГу: Відходи - у сухому залишку.

Гучні заяви Мінприроди та його керманича у липні  2016 року, посилені патетикою Кабінету Міністрів України, стосовно «нових» ліцензійних умов, що сприяють конкурентному веденню бізнесу в сфері поводження з небезпечними відходами, належному державному контролю за діяльністю ліцензіатів у цій сфері,  унеможливленню корупційних оборудок через прозорість роботи Мінприроди та оприлюднення на офіційному сайті її результатів на підставі актів перевірок дали надію на покращення відверто негативної ситуації, що мала місце на той час.

Наявність на момент затвердження «нових» ліцензійних умов 297 ліцензіатів у сфері поводження з небезпечними відходами, біля 70% з яких були уповноважені лише на здійснення проміжних операцій: збирання, транспортування та зберігання (тобто виконували посередницьку діяльність, а у значній частині виявились взагалі фіктивними та працювали лише на папері та заради «паперу»), що аж ніяк не забезпечувало належного виконання операцій кінцевої утилізації чи видалення. В багатьох випадках ці відходи потрапляли на полігони твердих побутових відходів, напівлегальні сміттєзвалища чи навіть до річок або лісосмуг. І все це - на тлі перманентних корупційних скандалів, що супроводжували «пращурів» нинішнього Мінприроди.

Втім, невідповідність реальних дій цього Міністерства заявленим у 2016 році деклараціям щодо імплементації сучасних підходів та методів управління у сфері поводження з небезпечними відходами не дозволила до цього часу досягти головного -  мінімізації ризиків для навколишнього природного середовища, життя і здоров’я людей. Наведені факти непублічності,  часом – незграбності дій Мінприроди,  недотримання чи навіть пряме ігнорування судових рішень та положень законодавства дуже нагадує діяльність «папєрєдніків».  На жаль, як показують останні публікації у ЗМІ (і не ЗМІ також!), корупційні оборудки між суб’єктами господарювання  та органом влади, що відповідає, серед іншого, за формування та реалізацію державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, теж не залишилися у минулому. 

Ось така спадщина Міністра та його команди.

А як все добре починалося…