5 грудня 2018
Спецпроекти

Концепція відкритого реєстру проходження процедури отримання дозволів на викиди.

Шановний Остапе Михайловичу!

 

Користуючись нагодою висловлюємо Вам свою повагу та подяку за розбудову сталого екологічного розвитку України. 

Редакція регіональної газети «Екологія промислового краю» підтримує ініціативу групи Save Dnipro щодо публічності надання документів дозвільного характеру на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств першої групи.

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами I групи є одним з головних дозвільних документів найбільших промислових забруднювачів України, який видається Мінприроди на 7 років.

Постанова КМУ № 302 від 13 березня 2002 р. «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи» (далі – Постанова) встановлює процедуру отримання підприємствами-забруднювачами дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Участь громадськості в процесі отримання дозволів, в тому числі забруднювачів, віднесених Міністерством екології та природних ресурсів до першої групи, в Порядку передбачена лише на етапі оприлюднення підприємством повідомлення  про  намір  отримати  дозвіл в будь-якому друкованому регіональному ЗМІ. Така організація процедури майже унеможливлює повноцінний доступ громадськості до процесу обговорення. Адже вірогідність того, що громадськість отримає саме той номер саме тієї газети, в якій розміщено оголошення, мінімальна. Це, в свою чергу, породжує маніпуляції з боку забруднювачів, які розміщують оголошення у малочислених накладах маловідомих друкованих ЗМІ. Це суперечить принципам Оргуської конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, яка імплементована державою Україна. Окрім того, самі дозвільні документи також доступні громадськості лише за відповідним інформаційним запитом до уповноваженого органу.

Для вирішення питання повноцінного доступу громадськості до інформації про намір отримати суб’єктами I групи забруднення довкілля дозволів на викиди в атмосферне повітря та детінізації проходження процедури отримання відповідних дозволів в Міністерстві екології та природних ресурсів.

Головна мета – публічність дозвільної системи.

Задачі:

1. Доступне інформування громадськості про початок процедури отримання дозволу підприємством.

2. Вільний доступ до результатів громадського обговорення.

3. Розміщення обгрунтовуючої документації та дозволів на викиди у вільному доступі.

Візуалізація реєстру https://permit.savednipro.org/

Увага! Тестова версія концепції реєстру. Усі данні випадкові та додані виключно для її візуалізації.

Даний реєстр може стати повноцінною компонентою “Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення”, яка зараз розробляється державою та буде впроваджуватися до 2029 року.

Оскільки, аби зробити його обов’язковим для всіх категорій дозволів (1, 2, 3), необхідні певні зміни у законодавстві, ми пропонуємо почати з 1 групи забруднювачів, зробивши незначні зміни у Постанові № 302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи”, аби Мінприроди добровільно могло розміщувати ці дані у відкритому реєстрі.

Зважаючи на вищевикладене, просимо розглянути дану ініціативу створення реєстру проходження процедури отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами I групи та залучити до обговорення широке коло спеціалістів, представників громадськості та інших зацікавлених осіб.  

 

Додаток: Концепція відкритого реєстру проходження процедури отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами I групи.

З повагою,

Головний редактор   Л.А. Плющакова


 

Ініціативна група Save Dnipro

Концепція відкритого реєстру проходження процедури отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами I групи.

 

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами I групи є одним з головних дозвільних документів найбільших промислових забруднювачів України, який видається Мінприроди на 7 років.

Постанова КМУ № 302 від 13 березня 2002 р. «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи» (далі – Постанова) встановлює процедуру отримання підприємствами-забруднювачами дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Участь громадськості в процесі отримання дозволів, в тому числі забруднювачів, віднесених Міністерством екології та природних ресурсів до першої групи, в Порядку передбачена лише на етапі оприлюднення підприємством повідомлення  про  намір  отримати  дозвіл в будь-якому друкованому регіональному ЗМІ. Така організація процедури майже унеможливлює повноцінний доступ громадськості до процесу обговорення. Адже вірогідність того, що громадськість отримає саме той номер саме тієї газети, в якій розміщено оголошення, мінімальна. Це, в свою чергу, породжує маніпуляції з боку забруднювачів, які розміщують оголошення у малочислених накладах маловідомих друкованих ЗМІ. Це суперечить принципам Оргуської конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, яка імплементована державою Україна. Окрім того, самі дозвільні документи також доступні громадськості лише за відповідним інформаційним запитом до уповноваженого органу.

Для вирішення питання повноцінного доступу громадськості до інформації про намір отримати суб’єктами I групи забруднення довкілля дозволів на викиди в атмосферне повітря та детінізації проходження процедури отримання відповідних дозволів в Міністерстві екології та природних ресурсів Концепція пропонує реалізацію 2 наступних етапів:

 

1 етап.

•Аналіз Постанови КМУ № 302 від 13 березня 2002 р «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи» та інших нормативних актів щодо необхідності внесення змін.

•Створення відкритого реєстру проходження процедури отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами I групи включно з розміщенням у ньому відповідних оголошень.

•Добровільне розміщення документів Мінприроди у відповідних кабінетах забруднювачів.

•Ведення реєстру Міністерством екології та природних ресурсів, шляхом розміщення у кабінетах забруднювачів I групи документів відповідно до етапів проходження процедури отримання дозволу на викиди та фінального документу – дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 

2 етап.

•Подальша легалізація реєстру через внесення змін у Закони України та підзаконні акти про Відкритий реєстр проходження процедури отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами всіх груп.

 У разі створення відповідного реєстру доступ громадськості до найбільш важливих етапів громадської участі в процесі прийняття рішень уповноваженими органами буде реалізовано повною мірою, знизить корупційні ризики на всіх рівнях та унеможливить незаконне втручання в процес третіми особами.