4 грудня 2019
Спецпроекти

Каламутні води чи каламутні дії?

Наприкінці жовтня було опубліковано матеріал стосовно ситуації, що склалась навколо аварії на річці Рось, де ми співставляли офіційні заяви різних органів щодо подій, які відбувались. 

АВАРІЯ НА РІЧЦІ РОСЬ – ІНЦИДЕНТ ЧИ ПРЕЦЕДЕНТ?

І сьогодні питання вже не «якщо» в контексті повторення інциденту, а залишається лише «коли» та чи готові усі ми до цього.

Частина 2. Каламутні води чи каламутні дії?

В умовах надзвичайної ситуації, що потребує швидких рішень і невідкладних дій, ймовірність припущення управлінських помилок та недотримання принципів належного реагування багаторазово зростає. Зважаючи на плутані заяви посадових осіб, суперечливі висновки та сумнівні дії, про наслідки яких  можна тільки здогадуватися, інцидент  на  р. Рось в цьому сенсі мав би стати примірно-показовим. Тільки ось надзвичайної ситуації внаслідок аварійного забруднення річки пестицидами 09.06.2019 року, як з’ясувалося, не зовсім і було. 

У «Оперативній інформації про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території України станом на 7 годин 10 червня 2019 року», опублікованій на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України (надалі – ДСНС), ДТП, що сталася 09.06.2019 року у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області та призвела до забруднення річки Рось засобами хімічного захисту рослин, було вказано як некласифіковану подію.

На запит до ДСНС на надання публічної інформації, пов’язаної з цією подією, Редакції регіональної газети «Екологія промислового краю» (надалі - Редакція) було повідомлено, що з метою недопущення/обмеження негативного впливу хімічних засобів захисту рослин через використання води з  р. Рось місцевими комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  (зокрема, Погребищенською районною комісією ТЕБ і НС) приймалися відповідні протокольні рішення, проте зазначена подія не класифікується як надзвичайна ситуація відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених Наказом МВС України від 06.06.2018 №658.

Втім, факти, які мали місце після аварійного розливу пестицидів на притоці р. Рось, надали Редакції  привід для сумнівів у коректності такого рішення ДСНС стосовно подіі. 

Так, після оприлюднення 17.07.2019 року офіційного повідомлення про встановлення розміру завданої шкоди Редакцією було отримано відповідь Держаної екологічної інспекції у Вінницькій області, до якої було додано «Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі в наслідок забруднення водного об’єкту (р. Рось) забруднюючими речовинами у складі продукції, сировини (колосаль, терпал, тілмор, вензар, біцепс-гарант, пріма, майстерпауер) в наслідок аварійної ситуації (дорожньо-транспортної пригоди) в с. Збаржівка Погребищенського району (в межах населеного пункту)» (надалі - Розрахунок).

Цей Розрахунок, як зазначено у відповіді,  був виконаний уповноваженими особами Держаної екологічної інспекції у Вінницькій області відповідно до «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охоронну та раціональне використання водних ресурсів», затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України від 20.07.2009 №389 та на підставі письмових даних, отриманих від ГУ Національної поліції у Вінницькій області (щодо обсягу потрапляння у р. Рось хімічних засобів захисту рослин), Міністерства екології та природних ресурсів України (щодо державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів), а також  ДУ «Вінницький лабораторний центр МОЗ України». За Розрахунком, загальний об’єм агрохімікатів, який потрапив у водний об'єкт внаслідок ДТП 09.06.2019 р. у с.Збаржівка Погребищенського району, становить 880 літрів або близько 210,1 кг в перерахунку на абсолютну масу забруднюючих речовин. При цьому, загальна сума збитків, завданих державі в результаті  забруднення водного об’єкту внаслідок аварії, складає 9,33 млн.грн.

Згідно з «Доповідною запискою щодо аварійного надходження засобів захисту рослин у  р. Рось» Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, в результаті ідентифікації діючих речовин засобів хімічного захисту рослин  було встановлено, що активні компоненти надійшли у навколишню екосистему у кількості 150,49 кг із загального обсягу визначених препаратів (до 1000 кг). Серед 10 ідентифікованих компонентів пестицидів та агрохімікатів, що потрапили 09.06.2019 року у р. Рось внаслідок аварії, було наведено і токсикант хізалофоп-етил. 

За інформацією офіційних заяв та повідомлень Держспоживслужби стосовно ДТП 09.06.2019 р., оприлюднених протягом наступних двох днів (довідка б/н), внаслідок пошкодження каністр мало місце витікання у р. Рось пестицидів та агрохімікатів (серед яких - гербіцид «Тарга Супер» з діючою речовиною хізалофоп-етил), що не є високотоксичними та належать до 3-го класу небезпеки. В той же час, інші офіційні джерела інформації свідчили про вилив під час ДТП препаратів різного (2-3-го) класів небезпеки. 

Під час брифінгу у Вінницькій ОДА щодо поточної ситуації з потраплянням отрутохімікатів у водойму в Погребищенському районі  представник ГУ Держпродспожив-служби у Вінницькій області заявив, що станом на 12.06.2019 року у водоймі, в яку безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП, було встановлено перевищення  ГДК отрутохімікатів у воді водойми та, зокрема, гербіциду «Тарга Супер» (діюча речовина хізалофоп-етил) – у 200-600 разів. При цьому, представник Вінницького обласного лабораторного Центру МОЗ України додав, що якість води у криницях  с. Збаржівка ретельно досліджується , адже об’єкти вздовж забрудненої водойми можуть мати гідравлічний зв'язок із нею через ґрунтові води, що, зазвичай, не виявляється на першому етапі.

Згідно  з «Інформацією про водогосподарську обстановку в басейні річки Рось з 20.06.2019 по 25.06.2019 року»,  оприлюдненої на офіційному сайті Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось, за результатами лабораторних досліджень ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» від 19.06.2019 р. виявлено залишкову кількість пестициду «Тарга-супер» з діючою речовиною хізалофоп-етил у питній воді з сільського водогону с. Збаржівка Погребищенського району (на рівні 0,006 мг/дм3 при нормі 0,0001 мг/дм3 за ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги  до  води  питної,  призначеної  для  споживання людиною"). Фактично, йщлося про 60-разове перевищення ГДК хімічного забруднення питної води за цією речовиною.

Згідно з інформацією, оприлюдненою 11.06.2019 року Державним агентством водних ресурсів України, щодо результатів дослідження Науковим центром превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України проб води, які були відібрані вище питного водозабору м. Біла Церква, концентрація хлорпірифосу (діючий компонент інсектициду Нурел Д) встановлена в межах 0,016 мкг/дм3, що не перевищує екологічний норматив якості 0,1 мкг/дм3

В той же час, відповідно до ДсанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 ««Допустимі  дози, концентрації  кількості та рівнів  вмісту  пестицидів у сільсько-господарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті»,  ГДК  хлорпірифосу у воді водойм становить 0,002 мг/м3 (мкг/дм3). Фактично, у повідомленні  Держводагенства йшлося про 8-разове перевищення нормативного показника хімічного забруднення води у водоймі за цією речовиною.

Таким чином, у результаті події (ДТП), яка сталася 09.06.2019 року у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області та супроводжувалася пожежею і розгерметизацією ємностей з пестицидами та агрохімікати,  до р. Рось потрапило, за різними оцінками, від 0,15 до 0,21 тн. небезпечних хімічних речовин (2-3 класу небезпеки, токсичні), в результаті чого відбулося значне забруднення водного об’єкта, спричинено шкоду довкіллю, а завдані тільки внаслідок цього збитки державі складають 9,33 млн.грн., що становить більше 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати. Протягом тривалого часу (більше 3 діб) після події, з надходженням пестицидів до складу питної води та відповідним її забрудненням токсичними компонентами створено реальну загрозу життю і здоров’ю, порушено нормальні умови життєдіяльності принаймні, 457 мешканців с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області.

За визначенням Кодексу цивільного захисту України (надалі – Кодекс ЦЗ):

 • небезпечна подія - подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками становить загрозу життю або здоров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних збитків;
 • аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище;
 • надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності;
 • класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій - технічна або інша характеристика небезпечної події, що зумовлює виникнення обстановки, яка визначається як надзвичайна ситуація.

Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених Наказом МВС України від 06.06.2018 №658 , на які посилається ДСНС у вищезазначеній відповіді від 16.07.2019 р., серед інших ознак надзвичайної ситуації техногенного характеру (Розділ І) є наступні:

 • П.7: викид небезпечної хімічної речовини (НХР), що має відповідний клас небезпеки (відповідний ступінь токсичності), до якої відноситься небезпечний вантаж, що може створити або створює фактори ураження для персоналу транспортного засобу (об’єкта), населення або інших об’єктів навколишнього середовища - для НХР 3 класу небезпеки - від 0,1 тн., 2 класу небезпеки - від 0,05 тн.;
 • П.12: вибух (пожежа) під час руху транспортного засобу з вибухонебезпечними (легкозаймистими) речовинами, НХР або нафтопродуктами (з пошкодженням ємностей (цистерна, контейнер, упаковка тощо) небезпечного вантажу) – 1 факт;
 • П.37: наявність у воді (крім питної) забруднюючих та інших небезпечних речовин у концентраціях, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняють шкоду довкіллю і потребують заходів із екологічного оздоровлення поверхневих вод – 1 факт;
 • П.64: перевищення мікробіологічних і токсичних показників питної води у системі централізованого водопостачання населеного пункту протягом тривалого періоду - від 5 діб.

Вочевидь, ці ознаки надзвичайної ситуації техногенного характеру співпадають з вищенаведеними результатами небезпечної події, що сталася у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області.

На підставі вищевикладеного, Редакція повторно звернулася до ДСНС за  роз’ясненнями щодо аргументів невстановлення  надзвичайної ситуації техногенного характеру, спричиненої 09.06.2019 року небезпечною подією (ДТП) у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області, а також щодо перевірки наведених у зверненні фактів та вжиття належних заходів реагування у разі їх підтвердження.

Втім, відповідь ДСНС, отримана Редакцією згодом, викликала щонайменш здивування: про Класифікаційні ознаки, через які, за попередньою версією, подію у с. Збаржівка не було класифіковано та обліковано як надзвичайну ситуацію, вже навіть не згадувалося. Замість цього, у якості непереборної перешкоди для розгляду події на засіданні Експертної комісії ДСНС з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій, а також здійснення її обліку було зазначено відсутність повідомлень та іншої офіційної інформації від центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування згідно з вимогами Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій.

Дійсно, відповідно до п.7 Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій (Постанова КМУ від 09.10.2013 р. № 738) центральні органи виконавчої влади, місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання ведуть облік надзвичайних ситуацій, що виникають на їх територіях та об’єктах, а також подають ДСНС або її територіальним органам повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій за встановленою формою. Відповідно до п.6 того ж Порядку територіальні органи подають апарату ДСНС інформаційні звіти про надзвичайні ситуації також за встановленою формою.

Також, відповідно до п.4 Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (Постанова КМУ від 17.06.2015 р. № 409) місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування через відповідні комісії приймають рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечують своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів.

Для забезпечення організації взаємодії   центральних   і  місцевих  органів  виконавчої  влади, підприємств,  установ  та  організацій у процесі вирішення питань, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями та ліквідацією їх наслідків, застосовується Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (Постанова КМУ від 24.03.2004 р. № 368). Згідно з п.11 цього Порядку  остаточне  рішення  щодо  визначення  рівня надзвичайної ситуації  з  подальшим  відображенням  його  у  даних  статистики  приймає  ДСНС  з  урахуванням: експертного висновку (за наявності) регіональної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки  та надзвичайних ситуацій; інформації інших центральних органів виконавчої влади про розмір завданих збитків, до якої у разі аварійної події (пригоди),  що сталася з транспортним засобом, додається акт розслідування такої події  (пригоди)  або  аварії,  проведеного  в установленому законодавством порядку. Серед іншого, за Методикою оцінки (Постанова КМУ від 15.02.2002 р. №175) до складу збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру включаються втрати від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, а також - втрати рибного господарства. Передбачене Порядком класифікації остаточне  рішення (експертний висновок) ДСНС про рівень   надзвичайної   ситуації, що є підставою для здійснення інших заходів щодо реагування на  таку ситуацію, затверджується на засіданні Експертної комісії ДСНС з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій.

Визначений вищенаведеними нормативно-правовими актами алгоритм встановлення надзвичайної ситуації, суть якого схематично зводиться до етапів «розгляд на місцях – інформування центру – затвердження керівництвом», відповідає структурі та організації взаємодії Єдиної державної системи цивільного захисту  (надалі - ЄДСЦЗ) за її Положенням (Постанова КМУ від 09.01.2014 р. №11). І хоч саме на органи місцевої влади та створені ними координаційні органи ЄДСЦЗ перекладає ДСНС відповідальність за «некласифікованість» події 09.06.2019 року у с. Збаржівка як надзвичайної ситуації, така позиція є протилежною діям та заходам Погребищенської РДА, вжитим з приводу інциденту на підставі протокольних рішень створеної нею комісії ТЕБ і НС, та загалом про які було повідомлено Вінницьку ОДА.

По-перше, на засіданні Погребищенської районної комісії ТЕБ і НС було вирішено: визнати надзвичайною ситуацію, що склалася у зв’язку з потраплянням пестицидів до притоки р. Рось у с. Збаржівка; направити повідомлення  службам, організаціям та установам  для організації роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; начальнику медичної служби району доручено повідомляти створений з приводу ситуації оперативний штаб про  випадки звернення громадян з відповідною симптоматикою. При цьому, надзвичайну ситуацію у с. Збаржівка було попередньо класифіковано за видом, ознаками та рівнем:

 • код за ДК 019:2010 – 10113 (надзвичайна ситуація на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних речовин); 
 • кваліфікаційні ознаки за вищезазначеним Наказом МВС №658 – розділ І, п.7 (викид небезпечної хімічної речовини (НХР), що має відповідний клас небезпеки (відповідний ступінь токсичності), до якої відноситься небезпечний вантаж, що може створити або створює фактори ураження для персоналу транспортного засобу (об’єкта), населення або інших об’єктів навколишнього середовища;
 • характер та масштаби – техногенна, об’єктова.

Регіональна комісія ТЕБ і НС, що за інформацією Департаменту цивільного захисту Вінницької ОДА лише одного разу розглядала питання, пов’язані з забрудненням р. Рось хімічними речовинами у с. Збаржівка, вищезазначені результати класифікації надзвичайної ситуації не переглядала та власний експертний висновок не затверджувала.

По-друге, Погребищенською РДА за встановленою формою було обліковано надзвичайну ситуацію у с. Збаржівка в «Журналі обліку надзвичайних ситуацій» , а також подане до територіального органу ДСНС «Повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації»  (Додатки 3 та 4 вищезазначеного Порядку ведення обліку). Згідно офіційних уточнень цієї адміністрації, це повідомлення було направлено в районний сектор ДСНС для подальшого використання в роботі та інформування ГУ ДСНС у Вінницькій області.

По-третє, для ліквідації наслідків надзвичайною ситуації у с. Збаржівка Погребищенською РДА було залучено та планується залучати кошти районного бюджету в Порядку використання коштів резервного фонду (Постанова КМУ від 29.03.2002 р. №415, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/415-2002-%D0%BF), що передбачає витрату цих коштів на фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та заходів із запобігання виникненню таких ситуацій (за умови належного обґрунтування).

Згідно з повідомленням, оприлюдненим на офіційному сайті, 12.07.2019 року керівництвом цієї адміністрації та представниками оперативного штабу було проведено зустріч із жителями с. Збаржівка, де відбулось обговорення питань ліквідації наслідків потрапляння пестицидів в притоку річки Рось та, зокрема, питання постачання питної води. Для вирішення цього питання, на підставі  протоколів засідань комісії ТЕБ і НС від  09.06.2019 р. № 6  та від 13.06.2019 р. № 7 , на яких було вирішено забезпечити підвезення питної води для потреб населення (жителів Збаржівської сільської ради) та виділити із резервного фонду районного бюджету кошти для цього, було видано відповідне розпорядження голови Погребищенської РДА . Крім того, на черговому засіданні комісії ТЕБ і НС, для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у с. Збаржівка були прийняті рішення щодо виділення цією адміністрацією із резервного фонду районного бюджету кошти для розроблення проектно-кошторисної документації з розчищення ставу на притоці р.Рось, а також проведення робіт із дезінфекції та відкачування криниць на підставі розрахунку, поданого Збаржівською сільською радою (за потреби).  

Слід зауважити, що отримані Редакцією документи (додатки до відповіді Погребищен-ської РДА від 21.08.2019 р. №22-вих) свідчать про низку важливих  недоліків, допущених під час організаційних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у с. Збаржівка,  а саме створенні, функціонуванні передбаченого законодавством цільового штабу та забезпеченні діяльності керівника відповідних робіт. 

Так, згідно з ст.71, ст.75 Кодексу ЦЗ для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами під час виникнення будь-якої надзвичайної ситуації призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (надалі – Керівник робіт). При цьому, у випадку надзвичайної ситуації місцевого рівня така посадова особа призначається районною державною адміністрацією або виконавчим органом міської ради; об’єктового рівня – сільською (селищною) радою або керівником суб’єкта господарювання. Втім, не зважаючи на встановлену попередню кваліфікацію небезпечної події у с. Збаржівка як надзвичайної ситуації об’єктового рівня, Керівником відповідних ліквідаційних робіт виступив не Збаржівський сільський голова, а представник адміністрації, призначений  на цю посаду головою Погребищенської РДА у складі районної комісії ТЕБ і НС.

 Відповідно до ст.75, ст.76 Кодексу ЦЗ та Положення (Наказ МВС України від 26.12.2014 №1406) для безпосередньої організації і координації вищезазначених робіт їх Керівник створює власний робочий орган, яким є штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (надалі - Штаб НС). Під час прийняття рішень щодо створення, ліквідації, кількісного та персонального складу Штабу НС, а також – прийняття інших в межах визначеної Кодексом ЦЗ компетенції рішень (кожне з яких оформлюється відповідним розпорядженням) ніхто не має права втручатися в діяльність Керівника робіт. Проте, наданий Редакції персональний склад оперативного штабу, створеного у зв’язку з подією у с. Збаржівка 09.06.2019 року, було затверджено не вищенаведеним Керівником робіт, а головою Погребищенської РДА, який ще й призначив себе начальником штабу.

Відповідно до ст.76 Кодексу ЦЗ та вищезазначеного Положення, залежно від рівня ситуації до складу Штабу НС входять працівники ДСНС України, керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, представники або експерти центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, установ та організацій. При цьому, кількісну більшість складу Штабу НС залежно від особливостей та характеру цієї ситуації мають складати працівники ДСНС України. Однак, персональний склад створеного 09.06.2019 року Погребищенською РДА оперативного штабу не відповідає і цим вимогам: ДСНС та аварійно-рятувальні служби представлені  лише начальником районного сектору (серед 13 членів штабу), що вочевидь ускладнює виконання завдань та функцій Штабу НС, передбачених законодавством.

Одним із першочергових завдань Штабу НС є визначення головних напрямів ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, розробка відповідних оперативних планів та здійснення заходів щодо їх реалізації після затвердження Керівником робіт. Протягом періоду свого функціонування Штаб НС веде оперативно-технічну та звітну документацію (11 видів документації за формами, встановленими у додатках до Положення №1406), що належить до відповідальності начальника штабу, є складовою матеріалів з розслідування цієї надзвичайної ситуації та вочевидь потребує належної кваліфікації (кадрових працівників ДСНС). Після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Керівник робіт подає органові, що його призначив, підготовлений Штабом НС звіт про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. При цьому, Керівник робіт несе персональну відповідальність за управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Однак, Редакції не було надано жодного документу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через потрапляння пестицидів до притоки р. Рось у с. Збаржівка (зокрема, будь-яких рішень/розпоряджень призначеного Керівника робіт), бо ані протокол районної комісії ТЕБ і НС, ані інформаційна записка на адресу ОДА до таких документів не належать. Коментар Погребищенської РДА щодо відсутності остаточного звіту з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у с. Збаржівка у зв’язку з триваючим розслідуванням  в межах кримінального провадження (№12019020270000132) взагалі абсурдний: цей звіт стосується лише аспектів подолання наслідків надзвичайної ситуації,  є обов’язковою умовою прийняття рішення щодо ліквідації Штабу НС та необхідною складовою матеріалів розслідування. 

Втім, вищенаведені організаційні недоліки, пов’язані з ліквідацією встановлених наслідків надзвичайної ситуації у с. Збаржівка,  мали місце вже після запуску Погребищенською РДА передбаченого законодавством механізму розгляду цієї ситуації та не могли завадити його належному виконанню. Як вже зазначалося, відповідно до чинних порядків класифікації та обліку, повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації було направлено в районний сектор ДСНС для подальшого використання в роботі та інформування ГУ ДСНС у Вінницькій області, включення територіальним органом цього повідомлення  до інформаційного звіту та затвердження остаточного  рішення (експертного висновку) ДСНС про рівень цієї надзвичайної  ситуації на засіданні відповідної Експертної комісії. З урахуванням надходження уточнених/додаткових даних щодо розвитку та наслідків надзвичайної ситуації у с. Збаржівка (загроза сусіднім населеним пунктам, розрахунок збитків через забруднення довкілля, тривале порушення місцевого водопостачання тощо), на плановому засіданні Експертної комісії ДСНС попередня класифікація районної комісії ТЕБ і НС вірогідно мала б бути підвищена з об’єктового до місцевого рівня. 

Виходячи з інформації ГУ ДСНС у Вінницькій області, до цього територіального органу повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації  за встановленою формою стосовно події, яка сталась 09.06.2019 на території Збаржівської сільської ради Погребищенського району Вінницької області не надходило. Загалом виходить так, що з нез’ясованих причин зазначене повідомлення «загубилося» на шляху інформаційного обміну між територіальною підсистемою ЄДСЦЗ та її районною ланкою,  а центральний апарат ДСНС, що здійснює безпосереднє керівництво діяльністю цієї системи,  фактично не проконтролював її належне функціонування. І це - не зважаючи на значний суспільний резонанс, спричинений подією. Та якщо за таких обставин формально надзвичайної ситуації або її обґрунтованої загрози у с. Збаржівка не було, виникає питання нецільового використання Погребищенською РДА коштів резервного фонду районного бюджету та можливого порушення вимог ст.24 Бюджетного Кодексу України, за що передбачена кримінальна відповідальність (ст.210 Кримінального Кодексу України). 

Відкритим залишається і суміжне питання чинності повноважень вищезазначеної Експертної комісії ДСНС з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій, персональний склад якої неодноразово змінювався з моменту створення у 2013 році (Наказ ДСНС від 19.02.2013 р. №26), а передбачене при створенні та затверджене незабаром Положення (Наказ ДСНС від 04.03.2013 р. №62) було скасовано на підставі висновків Міністерства юстиції України (Наказ ДСНС від 14.08.2013 р. №523) та навряд чи підміняється прийнятим рішенням щодо впорядкування ведення обліку надзвичайних ситуацій (Наказ ДСНС від 14.11.2013 р. №698).

На превеликий жаль, відкритість питань, що виникли відразу після «некласифікованої»  події (чи все ж надзвичайної ситуації?) у с. Збаржівка та лише помножилися під час проведення аналізу численних повідомлень, заяв, довідок, звітів, нормативно-правових актів з цієї теми, обтяжується фактичною закритістю органів влади, уповноважених на їх вирішення. Окрім купи «макулатури», зібраної Редакцією у вигляді відписок, відмов та різноманітних пере(по)силань, яскравим прикладом такої закритості є  матеріали оприлюдненого у мережі епізоду, що мав місце на позачергових засіданнях комісії ТЕБ і НС Білоцерківської міської ради з питань водопостачання майже для 300 тис. мешканців та супроводжувався обмеженням доступу обмеження до інформації через розгляд службових документів з грифом «Для службового користування». 

Враховуючи усі аспекти події у с. Збаржівка, історичні аналогії з поведінкою органів влади під час катастрофи 1986 року та правові аргументи публічності інформації стосовно безпеки людей, наведені автором публікації,  вочевидь потребують доповнення чинними вимогами ст.31 Кодексу ЦЗ, що прямо зобов’язують органи управління цивільного захисту надавати населенню через ЗМІ оперативну та достовірну інформацію про природу можливого ризику під час аварій, включаючи вплив на людей та навколишнє природне середовище, відомості про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли (з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків), а також про способи та методи захисту від них.

Втім, отримана Редакцією на запит Міністерства екології та природних ресурсів України копія оперативної інформації ДСНС, що вже на другий день після події у с. Збаржівка оголошує питання аварійного забруднення р. Рось закритим, а інформування з цього питання – припиненим, вочевидь не про вищезазначені зобов’язання та принципи.     

У таких умовах ні про яке «якщо» в контексті повторення інциденту вже не йдеться, а залишається лише «коли» та чи готові усі ми до цього.