16 березня 2020
Спецпроекти

Факти або фейки. Звітування щодо перевірок або де Акти.

Найкращім запобіжником звинувачень в корупції є публічність та відкритість.

Конституцією України кожному гарантується право на вільний доступ до інформації про стан довкілля,  а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.  А для перевірок підприємств окремо в Законі України «Про основні засади держаного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» законодавці прописали, що акти перевірок повинні бути завантажені в Інтегровану автоматизовану систему державного нагляду (контролю) (https://www.inspections.gov.ua/).  І що найцікавіше, ця система працює, хоч і в стані пілотного модулю, але вона працює. Порядок функціонування системи затверджено ще 24.05.2017 р. Постановою Кабінету Міністрів України №387


 На сайті за 2020 рік  розміщено 114 471 запланованих перевірок, 32 605 позапланових перевірок, 32 216 комплексних перевірок.  І, найголовніше, на сайті розміщуються результати перевірок – Акти. Загальновідомо, що саме акт є основною доказової бази фактів порушення вимог природоохоронного законодавства. Протокол про адміністративне правопорушення є заходом впливу на встановлені порушення, про що багато людей чомусь забувають.

Закон чітко визначає, що органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах та вносити до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю).

Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, забезпечують повноту та достовірність відомостей, внесених до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Про необхідність виконання Закону!!! йдеться навіть в Рішеннях «Розширеного засідання колегії» Державної екологічної інспекції України в 2019р.

Прийшов 2020р, змінився керівник, що змінилось? НІЧОГО.

Екологічні інспекції або ігнорують вимоги Закону, або розміщують акти вибірково.

В 2020р. почались позапланові перевірки основних забруднювачів України. 

Громадськість активно інформують про досягнення, але актів чомусь ніхто не показує, не розміщує в державних інформаційних системах. У зв’язку з цим довіра до екологічної інспекції значно зменшується. 

Ми звернулись до Державної екологічної інспекції України та її територіальних підрозділів із запитом щодо надання копій наказів за 2019 та 2020 роки, про притягнення до дисціплінарної відповідальності  посадової особи Державної екологічної інспекції України  та її територіальних підрозділів за невиконання вимог Статті 41 «Інтегрована автоматизована система державного нагляду(контролю)» Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та рішень колегій ДЕІ України.

На запит про публічну інформацію, відповідь була отримана лише з другої спроби. А деякі територіальні підрозділи, яким чомусь доручили надати відповіді самостійно, проігнорували доручення керівника.

Нажаль, суть відповіді одна, ми не виконуємо  закон, тому що не виконуємо закон (Лист ДЕІ від 15.01.20 та Лист ДЕІ від 06.03.20). Жодної посадової особи не притягнуто до будь якої відповідальності за невиконання Закону. Чому так?

Деяким посадовим особам дуже вигідно не оприлюднювати акти перевірок, тому що залишається можливість вносити зміни, редагувати порушення після узгодження з порушниками, а найголовніше -  суми штрафних санкцій.

Що необхідно зробити? Виконати Закон!

Це дозволить значно підвищити якість перевірок, суми нарахованих збитків та нарешті вирішіть питання корупції та бездіяльності.