21 березня 2018
Спецпроекти

Дерегуляція в сфері екології. В якій області найпростіше отримати Дозвіл на викиди

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є документом дозвільного характеру у розумінні ЗУ «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності» та входить до відповідного Переліку. Чи вплинув процес дерегуляції та спрощення умов ведення бізнесу на процедуру отримання Дозволу, або навпаки створено штучні перепони та додаткові процедури при отриманні Документу дозвільного характеру.


 Отже, кожен суб’єкт господарювання, який здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, повинен мати зазначений дозвіл.

Зараз ми не будемо оцінювати ризики щодо відсутності Дозволу, а проаналізуємо процедуру отримання Дозволу в різних областях України та зробимо висновки, в якій області максимально спрощена процедура отримання Дозволу, а в якій регуляторний вплив необґрунтовано високий.

Почнемо з базових визначень та регуляторних актів, які регулюють видачу зазначеного документу дозвільного характеру. Тобто як повинно бути.

1.        ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» 

 • Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання Дозволу, виданого  суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього  природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
 • Викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря стаціонарними  джерелами можуть здійснюватися на підставі Дозволу, виданого  суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, суб’єкту господарювання, об’єкт  якого  знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього  природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Висновок: Дозвіл необхідно отримувати виключно на стаціонарні джерела. Підприємствам першої групи Дозвіл видає Мінприроди,  підприємствам другої та третьої групи Дозвіл видають обласні державні адміністрації. І найголовніше, що відображено в цьому пункті, те, що Дозвіл видається за погодженням з органами Держпродспоживслужби України та її територіальними органами. Саме тут виникають маніпуляції з боку дозвільних органів.

2.   ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

Документ дозвільного характеру - дозвіл,  висновок,  рішення, погодження,  свідоцтво,  інший  документ, який дозвільний  орган  зобов'язаний  видати  суб'єкту господарювання у разі  надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності  якого  суб'єкт господарювання не може проваджувати певні  дії щодо здійснення господарської  діяльності  або видів господарської  діяльності;

Виключно  ЗАКОНАМИ!!!,  які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: 

 • Необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;
 • Дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;
 • Платність або безоплатність   видачі   (переоформлення, анулювання) документа дозвільного характеру;
 • Строк видачі документа  дозвільного характеру або відмови у його видачі;
 • Вичерпний  перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення, анулювання документа   дозвільного  характеру;
 • Строк дії документа дозвільного характеру  або  необмеженість строку дії такого документа;
 • Перелік документів  дозвільного  характеру  у   сфері господарської  діяльності
 • Перелік  та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно  подати  для  одержання документа дозвільного характеру.

 Висновок: Дозвіл на викиди є документом дозвільного характеру. Він є в Переліку документів дозвільного характеру і Законом передбачено його необхідність. Дозвільним органом є Мінприроди та Обласні державні адміністрації (як правило ці функції покладено на Департаменти екології або інші департаменти, відповідно до структури облдержадміністрації). Строк дії Дозволу також визначено Законом (сім років – для підприємств першої групи, десять – для підприємств другої групи і необмежений – для підприємств третьої групи). І тут ми переходимо до найголовнішої і найневрегульованішої частини цього документу – переліку документів для отримання документу дозвільного характеру. І далі ми саме цьому питанню приділимо максимальну увагу.

Крім того, отримання Документу дозвільного характеру з боку суб’єкта господарювання та його видача Дозвільним органом є Адміністративної послугою, тож...

3.    ЗУ «Про адміністративні послуги» 

 Порядок надання адміністративних послуг 

 • Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій, усній чи електронній формі.
 • Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником), надіслана поштою, а в разі надання адміністративних послуг в електронній формі - через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.
 • Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються ЗАКОНОМ!!!
 • ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИМАГАТИ ВІД СУБ’ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТИ АБО ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ.
 • Суб’єкт надання адміністративної послуги НЕ МОЖЕ ВИМАГАТИ ВІД СУБ’ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТИ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВОЛОДІННІ СУБ’ЄКТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АБО У ВОЛОДІННІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.
 • Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються ІНФОРМАЦІЙНА і ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКИ.

Висновок: Процедура видачі дозволу на викиди регламентується Інформаційною та Технологічною картками. Також зазначено, що перелік документів визначається виключно Законами і вимагати додаткових документів заборонено законодавством.

Отже, перелік документів повинен бути встановлений Законом!!! В даному випадку це дуже важливо.

Що з цього приводу говорить Закон?

А Закон (ЗУ «Про охорону атмосферного повітря») говорить про наступне, що для отримання Дозволу на  викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря необхідно :

 • неперевищувати  протягом строку їх дії встановлених нормативів екологічної  безпеки; 
 • неперевищувати нормативи   допустимих викидів  забруднюючих речовин стаціонарних джерел;
 • дотримуватись вимог  до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин.

І жодного слова про перелік документів для отримання Дозволу. Таким чином, відповідно до букви закону, для отримання Дозволу необхідно надати до ЦНАП (центр надання адміністративних послуг) лише заяву. І більш нічого. Бо іншого Законом не передбачено, а вимагати документи, не передбачені Законом, заборонено (ЗУ «Про адміністративні послуги»).

І саме ця неврегульованість стає дуже потужним джерелом маніпуляцій та корупційних ризиків з боку Дозвільних органів, а саме Департаментів екології.

А як же відбувається видача Дозволів в реальному житті?

Для цього ми звернулись до обласних Департаментів екології та природних ресурсів з проханням надати інформаційні картки надання адміністративної послуги «Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами».

Аналізували ми саме розділ «Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги». І як виявилось це дуже захоплива і цікава справа.

Для чистоти експерименту необхідно зазначити наступне. Існує постановка КМУ 302 із довжелезною назвою, яка не відповідає суті документу.  Саме там передбачено, що потрібно мати суб’єкту господарювання для отримання дозволу.

Для отримання дозволу суб'єкт господарювання:

 1. Оформляє заяву;
 2. Готує документи,  в  яких  обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;
 3. Проводить інвентаризацію  стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря,  видів  та  обсягів викидів  забруднюючих  речовин  в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;
 4. Проводить оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;
 5. Розробляє плани   заходів   щодо:  досягнення   встановлених нормативів граничнодопустимих викидів  для  найбільш  поширених і небезпечних забруднюючих речовин;  охорони атмосферного повітря на випадок   виникнення  надзвичайних   ситуацій техногенного   та природного  характеру;  ліквідації  причин і наслідків забруднення атмосферного   повітря;   остаточного припинення діяльності, пов'язаної  з  викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний  стан;  запобігання перевищенню  встановлених  нормативів граничнодопустимих викидів у процесі   виробництва;   здійснення контролю за дотриманням встановлених  нормативів  граничнодопустимих  викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди;
 6. Обґрунтовує розміри нормативних  санітарно-захисних зон, проводить оцінку витрат, пов`язаних з реалізацією заходів щодо їх створення;
 7. Проводить оцінку та аналіз витрат,  пов`язаних з  реалізацією запланованих  заходів  щодо  запобігання  забрудненню атмосферного повітря;
 8. Готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства.

Розумію, слів багато, але всі повинні бути в рівних умовах. Крім того, інформація, зазначена у пп. 5-8, міститься у Документах, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, які в свою чергу розробляються відповідно до наказу Мінприроди № 108. 


  ("Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод 

Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, 

Бо вам призначено скалу сесю розбить."

І. Франко)


  Тут пропоную згадати, що перелік документів визначається виключно ЗАКОНОМ, а ми вже спустились по ієрархії нормативно-правових актів до нижньої ланки.  І, як заповів великий класик, лупаймо сю скалу!

Далі пропонуємо вашій увазі, що ж саме вимагається для отримання Дозволу в кожній області. Рухаємось за абеткою. Дивіться, порівнюйте та робіть висновки. Комусь можна поспівчувати, а за деяких можна і щиро порадіти. Буде багато інформації, але кожному хочеться подивитись на свою хату ззовні, та на хату сусіда.

Починаємо з Вінницької області

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Крім заяви, яка передбачена Законом, та Інвентаризації з Документами, в яких обгрунтовуються обсяги викидів, що регламентовано Постановою, вимагаються повідомлення адміністрації та друкований ЗМІ. І це є необгрунтований додатковий регуляторний тиск на бізнес. Обов'язки Дозвільного органу перекладаються на суб'єкта господарювання.

За 5 бальною шкалою можна поставити 4.

 Волинська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

В даному випадку Дозвільний орган вимагає в складі Документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів розділом, 2.4 оцінку та аналіз витрат,  пов`язаних з  реалізацією запланованих  заходів  щодо  запобігання  забрудненню атмосферного повітря. Зазначений розділ входить да складу документів виключно для підприємств першої групи, для яких дозвільним органом є Мінприроди. 

І знов довідка від місцевої адміністрації. Необгрунтораний регуляторний тиск.

За 5 бальною шкалою 4

Донецька область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Тверда 5

Бо, дійсно, відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" , для об'єктів підвищеної небезпеки Дозвіл отримує, у разі оренди обладнання, саме орендар. Тому Дозвіл видається на підставі договору оренди.

Вітаємо колег з Донецької області.

 Дніпропетровська область

 

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

п.3 Надати Департаменту Лист Департамента. Зрозуміло, що з розумними людьми приємно спілкуватись, а от писати самим собі листи та ще й зобов'язати суб'єктів господарювання ці листи множити та знов подавати - це вже занадто. 

п.5 Вимагяння Рішення установи, якої вже не існує. По-перше, ці функції покладено на орнани Держпродспоживслужби, а по-друге, відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності", дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній. Тож і отримувати його суб'єкт господарювання не повинен.

п.6 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

 Шалений регуляторний тиск. Шалені корупційні ризики. За 5 бальною шкалою тверда 2.

 Житомирська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 п.2 відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній. 

п.3 Надати газету. Не передбачено, але не критично.

За наявність додаткової та непердбаченої законодавством дозвільної процедури Житомирська область отримує тверду 2.

 Закарпатська область

 

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

п. 4 відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

п.5 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

п.6 Зазначена інформація міститься в Документах, в яких обгрунтовуються обсяги викидів, але надайте ще.

Також 2

Запорізька область 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Наш читач вже розуміє що тут тверда 2. Але прокоментуємо і цю картку.

п.4 Ізюминка Запорізької області. Та ми вже знаємо, що відповідно до ЗУ "Про адміністративні послуги" Суб’єкт надання адміністративної послуги НЕ МОЖЕ ВИМАГАТИ ВІД СУБ’ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТИ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВОЛОДІННІ СУБ’ЄКТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АБО У ВОЛОДІННІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. А всі ми добре знаємо, що зазначений реєстр веде Мінприроди, та, якщо Дозвільному органу вона портібна, він її отримує самостійно. Необгрунтований регуляторний тиск.

п. 6 відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

п.7, п.8 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

Тверда 2, підтверджено!

Івано-Франківська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

п. 4 Надати газету. Не передбачено, але не критично.

п.5 Магнітний носій!!! 21 століття!!! Добре, що не на перфокарті. 

п. 6 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

п. 7 Привіт від колег з Дніпра. Також листи самі собі пишуть.

п. 8 Додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

Тверда 2 за потужний та необгрунтований регуляторний вплив.

Київська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Ковток свіжого повітря! Низькій уклін!

Заслужена 5

Кіровоградська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Два етапи отримання пов'язані з вимогою надання рішення Держпродспоживслужби. А ми вже знаємо, що вимога не законна. Але крім того, що необхідно отримувати документ, отримання якого не передбачено, ще й додаткові перешкоди.

п. 4, п. 5 І  етапу  ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) в 2014 році втратив чинність. 

Шалений регуляторний тиск

По ІІ етапу

п. 4 Додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

п.5 Надати те, що повинно бути в департаменті. Якщо не буде -  відмовимо. Коментарі зайві.

Звісно 2

Львівська область

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Два етапи отримання дозволу.

п. 1.2, п. 2.2 Відповідно до ЗУ "Про адміністративні послуги" Суб’єкт надання адміністративної послуги НЕ МОЖЕ ВИМАГАТИ ВІД СУБ’ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТИ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВОЛОДІННІ СУБ’ЄКТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АБО У ВОЛОДІННІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ. Реєстр підприємств, яким надано право на розробку документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів міститься у вільному досупі на сайті Мінприроди. 

п 1.5 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) в 2014 році втратив чинність. 

Також, відповідно до ЗУ "Про метрологію та метрологічну діяльність", відсутній взагалі термін атестація лабораторії. Щодо вимог, які наразі висуваються до вимірювальних лабораторій ми писали в одному з наших матеріалів.

Вимагання того, що не передбачено жодним чинним нормативно-правовим актом - незаконно! Корупційні ризики зависокі.

п.2.5, п 2.6 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

п. 2.7 Додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

Регуляторний тиск надвисокий. В загальному заліку тверда 2.

Луганська область

Копія поганенька, але що маємо.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

п. 5 Додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

п.6 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

п. 8 ЗУ "Про екологічну експертизу" втратив чинність 18.12.2017.

Знов 2

Миколаївська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

п 4-п.7 Містится у Документах, в яких обгрунтовуються обсяги викидів, але колеги з Миколаїва, цитуючи Пастанову 302, забули, що першу групу видає Мінприроди і вамагати інформацію по п.7 вони не мають права.

п. 8 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

п. 9 Знов додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

п. 10 тут вітання передає Запорізька область. Незаконно!

Нажаль 2

Полтавська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Збірна солянка. Цитування вимог Постанови 302 та ЗУ "Охорону атмосферного повітря". Змішані обов'язки Мінприроди та місцевих державних адміністрацій. Замість переліку документів - процедура отримання. Інформаційну картку можна було б спростити та зробити більш зрозумілою.

З точки зору регуляторного тиску 4+. 

Необгрунтовано вимагається лист про реєстрацію Інвентаризації.

Рівненська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

п. 5 Вимагання магнітних носіів. Відчувається вплив Івано-Франківської області. Або навпаки.

п.6 Додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

Лист від місцевих адміністрацій не вимагається, але за додаткову дозвільну процедуру - 2

Сумська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

За лист місцевої держадміністрації Сумська область отримує 4.

Якщо відпрацюють документообіг між адміністраціями, будуть лідерами з Дерегуляції. Бажаємо успіху та чекаємо на оновлену Інформаційну картку.

Тернопільська область

Перепрошуємо за якість документу

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

п. 3 Газета  - це вже найменше зло.

п. 4 Додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

п. 6 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання

Двійка за додаткуво дозвільну процедуру

Харківська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Інформаційна картка складена відповідно до поставнови 302. Додаткова дозвільна процедура відсутня, це приємно.

За вимогу повідомленя від державної адміністрації ставимо 4

Якщо відпрацюють документообіг між адміністраціями, будуть лідерами з Дерегуляції. Бажаємо успіху та чекаймо на оновлену Інформаційну картку.

Херсонська область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

п 1.1 Документи передає дозвільний орган, тому суб'єкту господарювання заяви писати не потрібно, але це звісно краще, ніж додаткова дозвільна процедура.

п. 3 Надання листів самим собі. Не розповсюджена практика, але в деяких областях також зустрічається.

п. 4 Якщо звіт зареєстрований, то він вже в Департаменті.

п. 6 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

п.7  Виявляється ізюминка не лише Запорізької області. Відповідно до ЗУ "Про адміністративні послуги" Суб’єкт надання адміністративної послуги НЕ МОЖЕ ВИМАГАТИ ВІД СУБ’ЄКТА ЗВЕРНЕННЯ ДОКУМЕНТИ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВОЛОДІННІ СУБ’ЄКТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АБО У ВОЛОДІННІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. А всі ми добре знаємо, що зазначений реєстр веде Мінприроди, та, якщо  Дозвільному органу вона портібна, він її отримує самостійно. Необгрунтований регуляторний тиск.

п.8 Ноу-Хау від Херсонської області. Так, дійсно, з 18.12.2017 набув чинності закон "Про оцінку впливу на довкілля". І вплив на довкілля оцінюється на етапі планування діяльності. Висновок з оцінки впливу на довкілля надається в комплекті документів на проходження комплексної містобудівної експертизи, відповідно до ст 30 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності".

Для отримання дозволу на викиди надання висновку з оцінки впливу на довкілля не передбачено чинним законодавством.

У загальному заліку 3

 Хмельницька область

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Потужний регуляторний тиск

п. 5 Магнітні носії в 21 сторіччі!

п. 6. Додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

п. 7 Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

У підсімку 2.

 Чекаська область

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

п.3 В Черкаській області Департамент також чекає від самого себе листи.

п.4  Перекладання своїх обов'язків на суб'єкта господарювання.

п. 6 Додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності" дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

п.7 Магнітні носії. Без коментарів.

Два етапи отримання дозволу.

Тверда 2

 Чернівецька область

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Вимога інформації для першої групи, бездумне цитування Постанови 302.

Рішення ДПСС - додаткова дозвільна процедура. Відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності", дії  щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних  для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним  органом,  що  оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання. Крім того, відповідно до ЗУ "Про перелік документів дозвільного характеру" у Переліку зазначений документ відсутній.

Довідка місцевої адміністрації - документ, не передбачений законодавством.

Регуляторний тиск високий. Загальний бал  - 2

 Чернігівська область

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Інформація від місцевих адміністрацій не вимагається, але за додаткову дозвільну процедуру - 2

 Перед тим, як робити висновки, пропоную подивитись, що вимагає регулятор. В Мінприоди 4+ за відсутність зв'язку з Державними адміністраціями.

А тепер нагородження!

Редакція газети "Екологія промислового краю" висловлює свою щиру подяку Київській та Донецькій державним адміністраціям. Із задоволенням надішлемо на вашу адресу відзнаку "Лідер з Дерегуляції та спрощення умов ведення бізнесу".

Полтавській, Сумській та Харківській облдержадміністраціям після налагодження зв'язку з місцевими державними адміністаціями та внесення корективів до Інформаційної картки також оголосимо відзнаку.

Отже, Лідерів визначено. Беремо курс на дерегуляцію!

Міністерству екології та природних ресурсів - внести зміни до ЗУ "Про охорону атмосферного повітря" та врегулювати числені порушення.