6 жовтня 2017
Спецпроекти

ЧИ ВПЛИНУТЬ ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ НА ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ НА СТАН ПОЛІГОНІВ

Автор: Наталія Волошина
Еколог УНІТЕ

Насьогодні захоронення побутових відходів є ліцензійним видом діяльності. Та чи всі звалища та полігони повинні мати ліцензію? Хто її видає та які документи для цього необхідні?


 

Захоронення побутових відходів

Відповідно до пункту 1.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від 04.04.2017 № 467, НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності з захоронення побутових відходів у разі, якщо суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з захоронення побутових відходів для населених пунктів з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб (сукупно) та/або суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з захоронення побутових відходів на об’єктах (полігон/звалище) з потужністю понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік.

 

Перероблення побутових відходів

Відповідно до пункту 1.4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 № 683, НКРЕКП здійснює ліцензування господарської діяльності з перероблення побутових відходів у разі, якщо суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з перероблення побутових відходів для населених пунктів з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб (сукупно), та/або суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з перероблення побутових відходів на об’єктах з потужністю понад 50 тисяч тонн побутових відходів на рік.

 

Перелік та форми документів для отримання ліцензій

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою.

Форму заяви про отримання ліцензії та документів дивитися (скачати, заповнити, роздрукувати, у разі необхідності – зберегти) тут.

До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) документи відповідно до ліцензійних вимог;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

3) опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох екземплярах.

Перелік документів, що мають надаватися до заяви про отримання ліцензії відповідно до ліцензійних умов з захоронення побутових відходів

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (Додаток 2 до Постанови НКРЕКП № 467 від 04.04.2017);

2) відомості про місця провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів (Додаток 3 до Постанови НКРЕКП № 467 від 04.04.2017);

3) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення, або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

4) копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (подається суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

5) копія паспорту місця видалення відходів відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1216;

6) копія інструкції з експлуатації полігона, складена відповідно до вимог ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування» (подається суб’єктами господарювання, які здійснюють захоронення побутових відходів на полігонах, введених в експлуатацію після 01 січня 2006 року);

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

8) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, господарського відання, користування здобувача ліцензії на земельну ділянку та заявлені засоби провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів або їх використання/експлуатацію на іншій законній підставі.

Перелік документів, що мають надаватися до заяви про отримання ліцензії відповідно до ліцензійних умов з перероблення побутових відходів

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (Додаток 2 до Постанови НКРЕКП № 683 від 25.05.2017);

2) відомості про місце провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів (Додаток 3 до Постанови НКРЕКП № 683 від 25.05.2017);

3) копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, шумового забруднення або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

4) копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що призначаються для перероблення побутових відходів;

5) рішення уповноваженого органу про відведення земельної ділянки під будівництво об’єкта перероблення побутових відходів або рішення уповноваженого органу про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво об’єкта перероблення побутових відходів;

6) маршрутний опис технологічного процесу;

7) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

8) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії (ліцензіата) на заявлені засоби провадження господарської діяльності та земельну ділянку.

Здобувачі ліцензії, які ввели в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти перероблення побутових відходів, до заяви про отримання ліцензії надають документи 1 – 4, 6 – 8.

Здобувачі ліцензії, які не ввели в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти перероблення побутових відходів, до заяви про отримання ліцензії надають документи 1, 2, 5 – 7.

Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) провадити ліцензовану діяльність за умови, що земельна ділянка та засоби провадження діяльності з захоронення побутових відходів, які розміщені в місці провадження діяльності, наявні у здобувача ліцензії (ліцензіата) на праві власності, господарського відання, користування або використовуються/експлуатуються на іншій законній підставі;

2) здійснювати ліцензовану діяльність за наявності виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації об’єктів, споруд, засобів механізації, призначених для захоронення побутових відходів;

3) дотримуватися показників якості надання послуг з захоронення побутових відходів;

4) приймати на захоронення побутові відходи (крім рідких побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових відходів);

5) приймати промислові відходи IV класу небезпеки лише для використання їх як ізолювального матеріалу;

6) приймати залишок побутових відходів після їх перероблення;

7) не приймати побутові відходи, якщо вони змішані з іншими видами відходів;

8) вести окремий облік прийнятих побутових відходів, промислових відходів IV класу небезпеки, інших відходів;

9) вести радіометричний контроль усіх відходів, які приймаються;

10) місце провадження діяльності має бути захищеним від затоплення зливовими та талими водами з вище розташованих земельних масивів (ділянок);

11) забезпечити непотрапляння/непроникнення фільтрату у підземні та поверхневі води;

12) провадити зволоження полігона/звалища у пожежонебезпечні періоди;

13) здійснювати рекультивацію черги полігону/звалища та полігона/звалища після їх закриття;

14) здійснювати дегазацію полігона/звалища;

15) здійснювати контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин, за шумовим забрудненням у зоні можливого негативного впливу місця провадження діяльності;

16) унеможливлювати несанкціоноване потрапляння осіб на місце провадження ліцензованої діяльності.

2. Ліцензіати для виконання вимог, передбачених підпунктами 4-16 пункту, повинні забезпечити наявність:

1) контрольно-пропускного пункту;

2) автомобільних ваг;

3) приладів радіометричного контролю;

4) контрольно-дезінфікуючої зони;

5) гідротехнічних споруд від затоплення зливовими та талими водами;

6) протифільтраційного екрану з коефіцієнтом фільтрації води не більше 10-9 м/с;

7) дренажної системи для збирання та відведення фільтрату;

8) проекту рекультивації кожної черги полігона/звалища та проекту рекультивації полігона/звалища після їх закриття;

9) системи збирання та вилучення біогазу;

10) огорожі.

Спеціальні вимоги щодо провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

1. Не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

2. При провадженні господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) забезпечити ведення бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності з захоронення побутових відходів;

2) не допускати перехресного субсидіювання;

3) забезпечити щоквартальне та щорічне надання до НКРЕКП інформації за формою, встановленою НКРЕКП, про результати виконання спеціальних вимог при провадженні інших видів діяльності.

У разі порушення зазначених вище вимог щодо провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, за умов, якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, ліцензіат зобов’язаний обмежити провадження інших, крім ліцензованих, видів діяльності, які є збитковими та призводять до загального збиткового фінансового результату провадження їх діяльності. 

Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0683874-17

При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) мати у власності, користуванні або концесії земельну ділянку та засоби провадження господарської діяльності;

2) мати виробничо-технічну базу, необхідну для експлуатації обладнання, устаткування, споруд, призначених для перероблення побутових відходів;

3) забезпечувати показники якості надання послуги з перероблення побутових відходів;

4) переробляти рідкі побутові відходи окремо від твердих побутових відходів (не поширюється на термічне перероблення (спалювання) побутових відходів);

5) здійснювати виробництво електричної та/або теплової енергії при термічному переробленні (спалюванні) побутових відходів;

6) вести радіометричний контроль відходів, які приймаються;

7) вести облік виробленої теплової та/або електричної енергії, отриманої вторинної сировини;

8) вести облік проданої побічної продукції;

9) вести окремо облік залишків побутових відходів та облік інших відходів, утворених у процесі перероблення побутових відходів (наприклад, зола електрофільтрів);

10) забезпечити складування вторинної сировини окремо від прийнятих побутових відходів;

11) забезпечити непотрапляння/непроникнення фільтрату у процесі компостування в підземні та поверхневі води;

12) здійснювати дегазацію у процесі біологічного перероблення органічної складової побутових відходів;

13) забезпечити вивезення (перевезення) залишків побутових відходів та інших відходів, утворених у процесі перероблення побутових відходів, на відповідні об'єкти поводження з відходами;

14) здійснювати контроль за станом підземних вод, водойм, атмосферного повітря, ґрунтів і рослин та шумовим забрудненням у зоні можливого негативного впливу місця провадження господарської діяльності;

15) унеможливлювати несанкціоноване потрапляння осіб на місце провадження ліцензованої діяльності.

Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів

Не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

 

Порядок та строки надання адміністративної послуги з видачі (переоформлення) ліцензії

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19

Порядок надання адміністративних послуг (ліцензування) регулюється Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон).

Відповідно до статті 13 Закону строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. 

Відповідно до статті 15 Закону право на здійснення виду господарської діяльності, на який отримано ліцензію, може переходити від ліцензіата, що був фізичною особою - підприємцем, до іншої фізичної особи, яка є її спадкоємцем. Така ліцензія ліцензіата підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім'я спадкоємця з дати набуття ним такого права, за умови відповідності спадкоємця вимогам відповідних ліцензійних умов.

У разі виникнення такої підстави для переоформлення ліцензії спадкоємець зобов'язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Згідно із статтею 12 Закону орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:

1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;

2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:

підписаний особою, яка не має на це повноважень;

оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;

4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Крім того, відповідно до статті 13 Закону, орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.