30 жовтня 2017
Новини

ЄБРР ЗАЛУЧАЄ БІЗНЕС ДО ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

ЄБРР надає підтримку “Астарта-Київ”  — найбільшому вертикально інтегрованому агрохолдингові України, цінні папери якого котируються на Варшавській фондовій біржі – в оптимізації процесів логістики та заміни діючих складів на сучасні об'єкти для зберігання, обладнані найпередовішими системами керування.


 

“Астарта” спрямує кредит строком на сім років у розмірі до 25 млн. дол. США на будівництво, розширення чи придбання об'єктів для зберігання зерна та цукру у Полтавській і Хмельницькій областях України. Цей проект здійснюється у відповідності до підходу ЄБРР “Перехід до “зеленої” економіки” (GET), за яким Банк сприяє інвестиціям в енерго- та ресурсоефективність, а також заохочує інновації.

 Очікується, що результатом інвестицій стане економія енергії та ресурсів, а також скорочення викидів парникових газів (ПГ). Впровадження проекту забезпечить економію природного газу обсягом понад 750 тис. куб. м на рік, а щорічні втрати зерна зменшаться на 3500 тон. Очікуване скорочення викидів ПГ становитиме близько 1600 т вуглецевого еквіваленту на рік.

 У проекті застосовується технічна допомога, яку надає Фонд технічного співробітництва Японії та ЄБРР.

 ЄБРР - найбільший міжнародний фінансовий інвестор в Україні. Станом на сьогодні, Банк узяв на себе зобов'язання по наданню сукупної суми майже в 11,7 млрд. євро для 384 проектів, які здійснювалися з 1993 року, від початку його діяльності у країні.