27 вересня 2021
Новини

ВООЗ оновила настанови щодо якості повітря

Забруднення повітря, поряд зі зміною клімату, є однією з найбільших екологічних загроз для здоров’я людини.

З часу останнього оновлення Глобальних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я у 2005 році помітно збільшилася кількість доказів щодо негативного впливу забрудненого повітря на здоров’я людини в менших концентраціях, ніж вважалося раніше.

Глобальні рекомендації ВООЗ щодо якості повітря (2021) рекомендують посилити регулювання, пов’язані з такими забруднювачами, як озон (O₃), діоксид азоту (NO₂), діоксид сірки (SO₂), окис вуглецю (CO), тверді частинки, рівні або менші за розміром 10 і 2,5 мкм у діаметрі (позначаються РМ10 і РМ2,5 відповідно; вони здатні проникати глибоко в легені або в кров).

Тверді частинки утворюються в основному при спалюванні палива в галузях промисловості, в різних секторах, включаючи транспорт, енергетику, сільське господарство та побут.

Рекомендації не мають обов’язкової юридичної сили, але можуть бути використані країнами для покращення політики в сфері атмосферних забруднень.

Дотримання нових рекомендованих рівнів якості повітря може врятувати мільйони життів.