12 вересня 2017
Новини

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ МІНІСТРУ ЕКОЛОГІЇ ОСТАПУ СЕМЕРАКУ

Шановний пане міністре! Вже  рік як працюють нові ліцензійні умови. При всіх протиріччях, що вони викликають, вони існують,  затверджені Кабінетом Міністрів України, та повинні виконуватися. Але ж на яву ми бачимо низький рівень роботи структур ввіреного Вам Міністерства через її слабку організацію та відсутність контролю.  А як слідство Вашої роботи ми бачимо звалища люмінесцентних ламп, смердячі ріки речовин промислових відходів  хімічних  підприємств…. Все це – здоров’я наше та наших нащадків. А в цілому – це здоров’я нашого суспільства та нації. Ми з Вами, Остапе Михайловичу, п’ємо одну воду та дихаємо однім повітрям. Пам’ятайте  про це!


 ШАНОВНИЙ ОСТАПЕ МИХАЙЛОВИЧУ!

Останнім часом почастішали випадки, коли на полігони ТБО, а інколи і на земельні ділянки біля населених пунктів, скидаються промислові відходи різних класів небезпеки.

Враховуючи те, що вказані відходи вивозяться з підприємств на підставі договорів зі збору промислових відходів, нами було зроблено аналіз робочих договорів з підприємствами, що мають діючі ліцензії на поводження з небезпечними відходами. Насамперед зацікавленість викликав низькій рівень цін, які деякі ліцензіати виставляють за надані послуги. Цей рівень явно не відповідає навіть середньому рівню витрат, що пов’язані з переробкою, знешкодженням або утилізацією небезпечних відходів по Україні, бо основна маса підприємств має однотипні технології, засоби та устаткування для роботи з промисловими відходами.

Звернувши увагу на інформацію, що наведена в ліцензіях, які видані Міністерством екології та природних ресурсів України, щодо видів відходів та операцій, які дозволені здійснювати з ними, можна зробити висновок про наявність у вказаних підприємств відповідної матеріально-технічної бази для цього. Того вимагають ліцензійні умови, що  затверджені Постановою Кабінетів Міністрів України від 13 липня 2016року № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами». 


 Читайте також:

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ З ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

НОВІ ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ, АБО ЯК ОТРИМАТИ ЛІЦЕНЗІЮ НА УТИЛІЗАЦІЮ ВІДХОДІВ


 Відповідно до п.6 розділу «Документи, що подаються для отримання (переоформлення) ліцензії», вказаних ліцензійних умов:  “Здобувач ліцензії для її отримання подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону, до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії згідно з додатком 1.  До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються:

…копії, засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання:

паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);

реєстрової карти об’єкта оброблення та утилізації відходів за формою, встановленою Мінприроди;…’’.

Пунктом 13 розділу «Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» передбачено: «Суб’єкти господарювання для здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами повинні мати матеріально-технічну базу (разом з документами, що дають можливість її ідентифікувати), власні або орендовані виробничі площі, приміщення, у тому числі схему розташування спеціально відведених, відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) та споруд, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів…»

Також треба відмітити, що п. 15  розділу «Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» передбачено: « На кожне місце чи об’єкт зберігання відходів у визначеному законодавством порядку складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місця чи об’єкта зберігання чи видалення і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об’єктів…».

Порядок ведення обліку роботи підприємств в цих напрямках регулюються діючими постановами Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р № 1360 та від 03.08.1998 р. № 1216. Необхідність ведення вказаних реєстрів визначена ст.ст. 27,28 Закону України «Про відходи». 

Складення і ведення реєстрів здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю територіальних органів Держсанепідслужби. 

Контроль за повнотою та якістю ведення реєстрів покладається на територіальні органи Держекоінспекції.

Нами було зроблено запити до Департаменту екології Донецької облдержадміністрацій та ряду Департаментів екології та природних ресурсів областей, що межують з Донецькою областю, де зареєстровані та проводять свою діяльність підприємства, що мають вказані ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України. Запити торкалися підтвердження наявності у зазначених підприємств діючого устаткування з утилізації, переробки, знешкодження промислових відходів, а також оформлених належним чином місць видалення відходів (МВВ).  

Згідно вимог Постанови  Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р № 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру  об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», критерієм включення ООУВ до  реєстру  є показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів, який не може бути меншим  100 тонн на рік.  

Постанова  Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1216 чітко регламентує порядок складання та ведення реєстрів на місця видалення відходів.  І там ми бачимо те, що:

“… місця видалення відходів (далі - МВВ) - спеціально  відведені  місця чи об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки  надр тощо),  на використання яких для видалення відходів  отримано  дозвіл  від  спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами; 

4. Включенню до реєстру підлягають усі місця видалення відходів (ті, що функціонують, закриті, законсервовані тощо). 

5. На кожне МВВ складається спеціальний  паспорт, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний  склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про методи  контролю  та  безпечної експлуатації.  Спеціальний паспорт складається власником МВВ відповідно до  Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів…”

Аналіз договорів, укладених між власниками відходів та підприємствами, які мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами, показав, що у частини ліцензіатів річний обіг відходів тільки з Донецької області складає тисячі тон. 

Однак, згідно отриманих відповідей від Департаментів екології та природних ресурсів, більшість підприємств так званих «переробників» та  «утилізаторів» на цей час не мають зареєстрованих в установленій законом формі засобів виробництва та місць видалення відходів. Це ставить під сумнів відомості, що надані ними згідно вимог ліцензійних умов, а також якість опрацювання документів фахівцями Міністерства екології та природних ресурсів України. 

У цьому випадку не визиває сумнівів тільки робота регіональних органів Держекоінспекції України. Її просто немає!

Шановний пане міністре! Вже  рік як працюють нові ліцензійні умови. При всіх протиріччях, що вони викликають, вони існують,  затверджені Кабінетом Міністрів України, та повинні виконуватися. Але ж на яву ми бачимо низькій рівень роботи структур ввіреного Вам Міністерства, через її слабку організацію та відсутність контролю.  А як слідство Вашої роботи, ми бачимо звалища люмінесцентних ламп, смердячі ріки речовин промислових відходів  хімічних  підприємств…. Все це – здоров’я наше та наших нащадків. А в цілому – це здоров’я нашого суспільства та нації. Ми з Вами, Остапе Михайловичу, п’ємо одну воду та дихаємо однім повітрям. Пам’ятайте  про це! 

Враховуючи наведене вище, ми сподіваємось на те, що  з Вашого боку буде дана правильна оцінка роботи ваших підлеглих та нарешті почнеться робота з виконання нормативних документів минулого  століття.   А як результат – буде нормалізована робота у сфері поводження з промисловими відходами. 

Додаток: Копії запитів до Департаментів екології та природних ресурсів Донецької, Харьківської, Дніпропетрівської та Запорізької областей та відповідей від них.

З повагою редакція ЕПК.


Більш детальну інформацію про наше дослідження можна отримати на форумі

Наш канал в Telegram