6 грудня 2017
Новини

ПЕРЕВІРКИ ЛІЦЕНЗІАТІВ У 2018 РОЦІ

Міністерство екології та природних ресурсів затвердило план-графік заходів державного нагляду (контролю) з додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин на 2018 рік.


 

 

Наказ Мінприроди № 447 від 28.11.2017