11 грудня 2017
Новини

КЛІМАТИЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ВАУЧЕРИ

Це фінансовий інструмент, що дозволяє українським компаніям фінансувати впровадження кліматичних інновацій. Розробникам технологій, інноваторам, тим, хто хоче розумніше використовувати ресурси. Інноваційні Ваучери – кошти на втілення їх проектів в життя. Ці кошти не є позикою чи кредитом, а радше – інвестицією у бізнес.

Компанії, що хочуть отримати фінансування для своїх проектів через Інноваційні Ваучери подають свої проекти на конкурс. Проекти оцінюються експертами програми і найкращі отримують фінансову підтримку (!після впровадження проекту).

Термін подачі заявок 

15 січня 2018 – 28 лютого 2018

Програма реалізовується

За підтримки: EU, EBRD, GEF, EBRD FINTECC

Впровадження та адміністрування - ГО Greencubator

Засновники ГО Greencubator - Roman Zinchenko та Andrij Zinchenko

Керівник програм з підприємництва ГО Greencubator – Надія Артем’єва, nadiia@greencubator.info 

Теми проектів

В рамках програми Інноваційних Ваучерів кліматичними технологіями вважаються будь-які технології, котрі:

 • зменшують використання викопного палива і економлять енергію
 • збільшують рівень використання відновлюваних джерел енергії
 • знижують викиди закису азоту або метану від сільськогосподарських процесів
 • полегшують адаптацію до змін клімату
 • іншим чином зменшують викиди парникових газів

Такі технології можуть бути дуже різними – від ІТ-розробок, що зменшують використання енергії до обладнання, що дозволяє ефективніше використання ресурсів.

Проект має не тільки зменшити викиди чи споживання енергоресурсів, а і бути інноваційним.

Приклади проектів-переможців

Фінансування

Базова сума ваучера – до 20 000 Євро. Якщо компанія-аплікант презентує проривний проект, технологія котрого вимагає більших інвестицій, то може претендувати на «мегаваучер» розміром до 50 000 Євро.

Власний внесок  – 25%

ЄБРР проводить виплати після завершення проекту.

!Ваучери оплачують лише ПОСЛУГИ, які надаються компаніями Надавачами послуг компанії Бенефіціару. Закупівля МАТЕРІАЛІВ І ОБЛАДНАННЯ не покриваються Програмою.  

Перелік послуг, що фінансуються

До переліку послуг, що можуть бути надані у рамках проекту Апліканта належать такі:

Дослідження і розробка (R&D). Ці послуги включають в себе будь-які науково-дослідницькі послуги, які забезпечують:

 • конструкторські послуги
 • промисловий дизайн для продукту
 • налаштування продукту для нового типу клієнтів
 • розробка алгоритмів

Тестування. Ці послуги включають в себе будь-яке тестування конкретного бладнання чи програмного забезпечення. Вони включають в себе (але не обмежуються):

 • тестування обладнання
 • тестування установок
 • використання точних інструментів для тестування

Сертифікація. Цей вид послуг включає отримання будь-яких документів по сертифікації, які дозволяють Апліканту реалізувати клімату технології та скоротити свої викиди парникових газів або покращити свою позицію на ринку:

 • національна сертифікація
 • впливові Bentchmark Testings
 • сертифікація міжнародних організація

Розробка і захист інтелектуальної власності (IP) на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, знаки для товарів і послуг:

 • патентний пошук
 • експертизи інтелектуальної власності
 • визначення оптимальних способів для захисту IP
 • національна і міжнародна реєстрація патентів, торговельних марок знаків для товарів і послуг
 • національний і міжнародний захист прав інтелектуальної власності.

Розробка ІТ-компонентів. Цей вид послуг може включати в себе розробку програмних компонентів для продуктів чи проектів, що дозволяють скоротити викиди парникових газів в даній компанії, або є частиною продукту чи послуг Апліканта.

Інші послуги

Поданий вище перелік послуг не є вичерпним. Якщо Аплікант зможе довести, що суттєве скорочення викидів парникових газів може бути досягнуто з використанням інших послуг, Проектний Менеджер може схвалити таку послугу за згоди ЄБРР.

Додаткові приклади послуг із шаблону бюджетної форми

 • Інженерні сервіси (Приклад: надання експертних всиновків щодо вибору типу обладнання)
 • Оплата консультантам
 • Оплата за використання лабораторій
 • Послуги дослідження ринку / послуги виходу на ринок

Критерії оцінки проектів

 • Потенціал скорочення викидів парникових газів. Якою мірою запропонований проект здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газів?
 • Здатність технології до масштабування і використання / впровадження в інших секторах. Цю технологію / продукт можна масштабувати? Можуть інновації, пов’язані з цією технологією використовуватися / впроваджуватися в інших секторах / вертикалях / галузях?
 • Рівень інновацій. Якою мірою ця технологія / продукт рухатиме межу інновацій? Це абсолютно новий продукт чи лише адаптація / нова версія існуючого рішення?
 • Ринковий потенціал. Наскільки ця технологія / продукт / проект може розвинути та надихнути ринок кліматичних інновацій? Чи може вона збільшити частку ринку Бенефіціара або змінити всю екосистему кліматичних інновацій в Україні?

Показники оцінки результатів проектів

Проекти, що отримують співфінансування в рамках програми Інноваційних Ваучерів повинні показати позитивні результати як у скороченні викидів так і у розвитку бізнесу компаній, що їх отримують. Самі результати оцінюватимуться за такими Ключовими Показниками Ефективності (КПЕ):

 • Зменшення використання енергії
 • Скорочення використання ресурсів
 • Скорочення викидів парникових газів
 • Збільшення кількості захищених об’єктів інтелектуальної власності
 • Збільшення продажів
 • Збільшення залучених інвестиції
 • Збільшення експорту і вихід на нові ринки

Про Апліканта і Надавача послуг

Обов’язкова участь двох сторін – Апліканта (потенційний бенефеціар) та Надавача Послуг. Надавач послуг виконує проект на замовлення Апліканта, який розробляє або впроваджує кліматичні технології. Надавач Послуг отримує оплату за рахунок Інноваційного Ваучера при співфінансуванні з боку Бенефіціара. Бенефіціар отримує результати виконаного проекту, які майже повністю оплачуються ЄБРР (за виключенням 25% від суми отриманого ваучера, яку має заплатити Бенефіціар).

Аплікант – тільки приватна компанія (компанія знаходиться у приватній власності, не є комунальною або державною); із зареєстрованим місцезнаходженням на території України

Надавач послуг - можуть бути або приватною, або державною організацією; можуть знаходитися на території України, або закордоном.

Етапи від подачі заявки до отримання грошей 

Подача заявки → Оцінювання експертами → Поглиблений аналіз заявки → запит до Апліканта на додаткову інформацію  (повинна бути надана протягом 1 тижня) → Співбесіда з аплікантом → Пргорама «Інноваційні ваучери» і ЄБРР оголошують переможців → Підписання договору з ЄБРР → Впровадження проекту → звітність → ЄБРР виплачує суму ваучеру на рахунок Бенефіціара → через рік після закінчення проекту, Бенефіціар надсилає ЄБРР звіт про вплив фіанансування на розвиток компанії, збільшення обсягів продажів, залучення інвестицій, вихід на нові ринки, тощо.

Інформаційний тур

 • Маріуполь, 11 грудня
 • Запоріжжя,12 грудня 
 • Суми,12 грудня 
 • Вінниця, 13 грудня 
 • Харків,13 грудня 
 • Сєвєродонецьк, 14 грудня 
 • Краматорськ,14 грудня 

Реєстрація тут