29 липня 2019
Авторські статті

РОСЬ. Маленька річка з великими проблемами.

09.07.2019 р. Редакція регіональної газети «Екологія промислового краю»  зверталася  до Державної служби з надзвичайних ситуацій України, з запитом на надання публічної інформації, пов’язаної з небезпечною подією (ДТП), що сталася 09.06.2019 року у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області та призвела до забруднення річки Рось пестицидами та агрохімікатами.

Серед іншого, у відповіді ДСНС України (вих. №03-10050/162 від 16.07.2019 р.), Редакції, було повідомлено, що вищезазначена небезпечна подія не класифікується як надзвичайна ситуація відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених Наказом МВС України від 06.06.2018 №658 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.2018 р. за №969/32421).

 При цьому, у «Оперативній інформації про надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території України станом на 7 годин 10 червня 2019 року», опублікованій на офіційному сайті ДСНС України, вищезазначена небезпечна подія  вказана як некласифікована.

Втім, Редакцією на запит щодо надання публічної інформації також було отримано відповідь Держаної екологічної інспекції у Вінницькій області (вих. № 11-із/01 від 23.07.2019 р.), до складу якої було додано «Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі в наслідок забруднення водного об’єкту (р. Рось) забруднюючими речовинами у складі продукції, сировини (колосаль, терпал, тілмор, вензар, біцепс-гарант, пріма, майстерпауер) в наслідок аварійної ситуації (дорожньо-транспортної пригоди) в с. Збаржівка Погребищенського району (в межах населеного пункту)» (надалі - Розрахунок збитків).

Цей Розрахунок збитків, як зазначено у відповіді,  був виконаний уповноваженими особами Держаної екологічної інспекції у Вінницькій області відповідно до «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охоронну та раціональне використання водних ресурсів», затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України від 20.07.2009 №389 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.08.2009 р. за №767/16783) та на підставі письмових даних, отриманих від Головного правління Національної поліції у Вінницькій області (щодо обсягу потрапляння у р. Рось хімічних засобів захисту рослин), Міністерства екології та природних ресурсів України (щодо державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів), а також  ДУ «Вінницький лабораторний центр МОЗ України».

Згідно з Розрахунком збитків, загальний об’єм продукції (7 агрохімічних препаратів – «Колосаль», «Терпал», «Тілмор», «Вензар», «Біцепс-гарант», «Пріма», «Майстерпауер»), який потрапив у водний об'єкт внаслідок ДТП 09.06.2019 р. у с. Збаржівка Погребищенського району, складає  880 літрів, що в перерахунку на абсолютну масу забруднюючих речовин становить близько 210,1 кг. При цьому, загальна сума збитків, завданих державі в результаті  забруднення водного об’єкту (р. Рось) в наслідок аварійної ситуації (ДТП)  складає 9,33 млн.грн.

Згідно з «Доповідною запискою щодо аварійного надходження засобів захисту рослин у  р. Рось» Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України (вих. № 198 від 10.06.2019 р.), прокоментованої Головою Держспоживслужби України В. Лапою під час засідання Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо життєвого циклу засобів захисту рослин в України 10.06.2019 року,  в результаті ідентифікації діючих речовин засобів хімічного захисту рослин, проведеної фахівцями Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України та Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України, було встановлено, що активні компоненти 12 визначених хімічних препаратів (фосфор- та сірковмісні органічні сполуки 2-3 класу небезпеки у складі 8 гербіцидів, 3 фунгіцидів та 1 регулятора росту рослин) надійшли у навколишню екосистему у загальній кількості 150,49 кг. Серед інших компонентів пестицидів та агрохімікатів, що потрапили у р. Рось 09.06.2019 року, зазначається і діюча речовина хізалофоп-етил.

Згідно  з «Інформацією про водогосподарську обстановку в басейні річки Рось з 20.06.2019 по 25.06.2019 року»,  оприлюдненої на офіційному сайті Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось (buvrrosi.com.ua), за результатами лабораторних досліджень ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» від 19.06.2019 р. виявлено залишкову кількість пестициду «Тарга-супер» з діючою речовиною хізалофоп-етил у питній воді з сільського водогону по вул. Травневій, 16 с. Збаржівка Погребищенського району (на рівні 0,006 мг/дм3 при нормі 0,0001 мг/дм3 за ДсанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів…» та за ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги  до  води  питної,  призначеної  для  споживання людиною"). Таким чином, йдеться про 60-кратне перевищення нормативного показника (гранично допустима концентрація, надалі - ГДК) хімічного забруднення питної води за вищенаведеною речовиною.

Слід зауважити, що раніше (а саме, 12.06.2019 року) в приміщенні Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації відбувся брифінг щодо поточної ситуації з потраплянням отрутохімікатів у водойму в Погребищенському районі.  Згідно з заявою першого заступника начальника ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області О.Сорочана, зробленої під час цього бріфінгу, станом на 12.06.2019 року у криничній воді с. Збаржівка Погребищенського району не було виявлено залишкової кількості отрутохімікатів, однак, у водоймі «Нижній ставок», в яку безпосередньо потрапили хімічні сполуки внаслідок ДТП, було встановлено перевищення  ГДК отрутохімікатів у воді водойми та, зокрема, гербіциду «Тарга Супер» (діюча речовина хізалофоп-етил) – від 200 до 600-кратного перевищення.

Згідно з інформацією Державного агентства водних ресурсів України щодо результатів дослідження Науковим центром превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя МОЗ України проб води, які були відібрані вище питного водозабору м. Біла Церква, на вміст забруднюючих речовин (зокрема, пестицидів), які потрапили у притоку р. Рось 09.06.2019 року, концентрація хлорпірифосу (діючий компонент інсектициду Нурелл Д) виявлена в межах 0,016 мкг/дм3, що не перевищує екологічний норматив якості 0,1 мкг/дм3

В той же час, відповідно до вищезгаданого ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів…» гранично допустима концентрація у воді водойм для хлорпірифосу становить 0,002 мг/м3 (мкг/дм3). Таким чином, йдеться про 8-кратне перевищення нормативного показника хімічного забруднення води у водоймі за вищенаведеною речовиною.

Резюмуючи:

У результаті небезпечної події, що сталася 09.06.2019 року у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області, а саме ДТП, яке супроводжувалося пожежею та пошкодженням ємностей, що містили пестициди та агрохімікати (у тому числі, інсектицид Нурелл Д),  до річки Рось потрапило, за різними оцінками, від 0,15 до 0,21 тн. небезпечних хімічних речовин (2 та 3 класу небезпеки, токсичні), в результаті чого відбулося значне забруднення цього водного об’єкту, спричинено шкоду довкіллю (завдані збитки більше 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати).

За 10 діб після ДТП, з надходженням пестицидів до складу питної води та відповідним її забрудненням токсичними компонентами цих пестицидів створено реальну загрозу життю і здоров’ю, принаймні, мешканців с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області.

Відповідно до Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених Наказом МВС України від 06.06.2018 №658 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.08.2018 р. за №969/32421), на які посилається ДСНС України у вищезазначеній відповіді від 16.07.2019 р. на адресу Редакції, серед інших ознак надзвичайної ситуації техногенного характеру є:

  • П.7: викид небезпечної хімічної речовини (НХР), що має відповідний клас небезпеки (відповідний ступінь токсичності), до якої відноситься небезпечний вантаж, що може створити або створює фактори ураження для персоналу транспортного засобу (об’єкта), населення або інших об’єктів навколишнього середовища - для НХР            3 класу небезпеки - від 0,1 тн., 2 класу небезпеки - від 0,05 тн.;
  • П.12: вибух (пожежа) під час руху транспортного засобу з вибухонебезпечними (легкозаймистими) речовинами, НХР або нафтопродуктами (з пошкодженням ємностей (цистерна, контейнер, упаковка тощо) небезпечного вантажу) – 1 факт;
  • П.37: наявність у воді (крім питної) забруднюючих та інших небезпечних речовин у концентраціях, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняють шкоду довкіллю і потребують заходів із екологічного оздоровлення поверхневих вод – 1 факт;
  • П.64: перевищення мікробіологічних і токсичних показників питної води у системі централізованого водопостачання населеного пункту протягом тривалого періоду - від 5 діб.

На думку Редакції, зазначені ознаки надзвичайної ситуації техногенного характеру співпадають або вірогідно можуть співпадати з вищенаведеними результатами небезпечної події, що сталася у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області.

На підставі вищевикладеного, звертаємось до Державної служби надзвичайних ситуацій України із вимогою у передбачений законодавством термін надати Редакції роз’яснення щодо аргументів невстановлення класифікованої надзвичайної ситуації техногенного характеру, спричиненої 09.06.2019 року небезпечною подією (ДТП) у с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області, перевірити наведені у цьому зверненні факти та вжити належні заходи реагування у разі їх підтвердження.

Отриману відповідь Редакція оприлюднить на своєму ресурсі.