13 березня 2020
Авторські статті

ПРО ПАСПОРТ ГОУ ТА ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ НА ZAKON.RADA.GOV.UA

У цій статті ми проаналізуємо документ під назвою «Правила технічної експлуатації установок очистки газу», затверджений Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України від 06.02.2009 р. № 52. Цей документ опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради України.

Ми звернемо увагу на деякі сумнівні моменти в цьому документі і спробуємо розібратися: чи то задумки авторів, чи то їх недоробки, чи то друкарські помилки. 

А чи можливі взагалі друкарські помилки в документах, розміщених на сайті zakon.rada.gov.ua? Адже на цьому сайті публікуються документи, тексти яких ретельно перевіряються.


 Щоб розібратися з цим питанням, відкриємо будь-який документ на сайті zakon.rada.gov.ua і подивимося на панель інструментів, що розміщена у верхній частині вікна. Наприклад, якщо відкрити Конституцію України, опубліковану за адресою https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр, ми побачимо ось таке вікно. 

Зверніть увагу на кнопку, розміщену у верхньому правому куті вікна. При затриманні на ній курсору миші з’являється підказка, що пояснює призначення цієї кнопки: «Знайшли помилку?». Для того, щоб повідомити адміністрації сайту про помилку, треба виділити частину тексту з помилкою і натиснути кнопку «Знайшли помилку?». Після цього відкриється вікно з  формою для повідомлення про помилку. Те ж саме можна зробити й іншим способом, без використання кнопки «Знайшли помилку?». Для цього треба виділити частину тексту з помилкою та натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Enter на клавіатурі комп’ютеру. Висловлюємо подяку розробникам сайту zakon.rada.gov.ua за вдалу реалізацію цієї опції.

З огляду на викладене можна зробити висновок, що друкарські помилки в документах, опублікованих на сайті zakon.rada.gov.ua, все ж таки зустрічаються. Розглянемо дві такі помилки. 

Першу помилку було виявлено у документі «Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001». У додатку 2 таблиці 1.1 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту залишків діючої речовини пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони,  атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті» у заголовку стовпчика «ГДК/ОДР у воді водойм, мг/м.куб [метод визначення]» допущено грубу помилку. Замість «мг/дм.куб» зазначено «мг/м.куб». Така помилка призводить до того, що для всіх 424 діючих речовин, вказаних у цій таблиці, зазначено занижену у 1000 разів граничнодопустиму концентрацію.

4 березня 2020 року ми скористалися опцією «Знайшли помилку?» і повідомили адміністрації сайту zakon.rada.gov.ua про виявлену помилку. Тепер ми з нетерпінням очікуємо на виправлення помилок. Якщо зазначені помилки буде виправлено, вважатимемо це нашою заслугою.

Отже, тепер ви знаєте, що робити, якщо знайдете помилку на сайті zakon.rada.gov.ua.

Повернемося до основної теми нашої статті і проаналізуємо документ «Правила технічної експлуатації установок очистки газу» на наявність недоробок або друкарських помилок. Усього ми розглянемо сім зауважень до цього документу. Всі зауваження стосуватимуться таблиць 3.1 і 4.1. Наприкінці статті ми запропонуємо свої версії оформлення цих таблиць, де буде виправлено всі вказані помилки.

Перше зауваження. У додатку 3 наведено зразок «Паспорту установки очистки газу». Розглянемо таблицю 3.1. цього додатку. У заголовку першого стовпчика таблиці написано: «Найменування оптимальних регламентованих параметрів». Якось не дуже зрозуміло, що таке оптимальні регламентовані параметри.

Давайте подивимося, як виглядала подібна таблиця в «Правилах технической эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок» видання 1978 року. 

А ось такий вигляд мала подібна таблиця в «Правилах эксплуатации установок очистки газа» видання 1984 року.

Бачимо, що в попередніх документах заголовок першого стовпчика мав такий вигляд: «Наименование оптимальных (регламентированных) параметров», але в чинному документі слово «регламентованих»  не було взято в дужки, що призвело до викривлення смислу. Якщо дужки було прибрано умисно, то це помилка розробників  документу, якщо неумисно, то це друкарська помилка.

Слід зазначити, що заголовок «Найменування оптимальних (регламентованих) параметрів» побудований граматично невірно. Граматично вірно побудований заголовок має виглядати так: «Найменування параметрів, значення яких регламентуються для забезпечення оптимального режиму роботи установки очистки газу». Та здоровий глузд підказує, що заголовки таблиць – не найкраще місце для опису глибинних сенсів, тому ми пропонуємо написати тут просто і лаконічно: «Найменування параметрів».

Друге зауваження. Продовжимо розгляд таблиці 3.1. Звернемо увагу на перший рядок цієї таблиці.

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам