17 липня 2017
Авторські статті

ФОНОВІ КОНЦЕНТРАЦІЇ. ХТО І НАВІЩО ЇХ ВИДАЄ.

 Значення фонових концентрацій використовуються при встановленні нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, при вирішенні питання розміщення нових промислових об`єктів та здійснення реконструкції, технічного переобладнання чи розширення існуючих промислових об'єктів.


 

У зонах впливу нових підприємств та інших об'єктів, будівництво яких планується, за величини фонових концентрацій беруться значення фактичних фонових концентрацій, визначені шляхом спостережень або розрахунків (за даними фактичних обсягів викидів). У зонах впливу діючих промислових об'єктів, які здійснюють реконструкцію, технічне переобладнання, або існуючих об'єктів, реконструкція чи розширення яких не передбачається, за величини фонових концентрацій беруться лише розрахункові їх значення.

Тобто якість атмосферного повітря, а саме її характеризують величини фонових концентрацій, визначається або за результатами спостережень органами ДСНС, у складі яких знаходиться гідрометслужба, або розрахунковим методом. 

Отримання фонових концентрацій, що визначені за даними спостережень.

Задля цього суб’єкт господарювання повинен звернутись до відповідного органу із запитом про величини фонових концентрацій забруднювальних речовин. До запиту необхідно додати наступні документи:

1. Назва організації, яка запитує величини фонових концентрацій, відомча належність, поштова адреса.

2. Місто (населений пункт, область), для якого запитуються величини фонових концентрації.

3. Назва підприємства, для якого запитуються величини фонових концентрацій, з зазначенням, чи дане підприємство будується, реконструюється, підлягає технічному переобладнанню або діюче.

4. Характеристика розташування проммайданчика підприємства на карті-схемі міста і адреса цього підприємства. На карті-схемі подається ситуація в радіусі до 50 висот найбільш високого джерела забруднення, але не менше ніж 2 км (якщо підприємство має декілька проммайданчиків або запит робиться для групи підприємств, усі відомості вказуються окремо для кожного проммайданчика. Надається короткий опис районів їх розташування).

5. Перелік речовин, які викидаються підприємством (об'єктом), що розглядається.

6. Термін, на який запитуються величини фонових концентрацій, строки вводу першої черги будівництва і розвитку підприємства на повну потужність.

І протягом одного місяця отримуємо Довідку встановленого зразка Про величини фонових концентрацій 

Отримання фонових концентрацій, що визначені розрахунковим методом.

Процедура звернення та перелік документів аналогічний попередній.

А от , хто саме розраховує та установлює величини фонових концентрації?

Відповідно до п. 5.4 Наказу Мінприроди № 286 «Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі» (далі - Наказ) визначення величин фонових концентрації розрахунковим методом та їх установлення здійснюються органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з територіальними органами Держпродспоживслужби за формою, що наведена в додатку 3 до цього Порядку. 

Тож із запитом та необхідними документами необхідно звернутись до обласної державної адміністрації.

Саме цю процедуру і спробуємо дослідити. Підготувавши необхідні документи звертаємось до Департаменту екології і природних ресурсів Донецької ОДА. Та на превеликий подив отримуємо відповідь, що необхідно надати додатковий звіт.

Повертаємось до вимог Наказу, де у четвертому розділі міститься детальна інструкція щодо визначення величин фонових концентрацій розрахунковим методом. Тобто обласна державна адміністрація, керуючись Порядком визначає величини фонових концентрацій, та відповідно п. 4.6 оформлює результати розрахунків у звіт 

Таким чином посадові особи Департаменту вимагають у суб’єкта господарювання виконання функцій, які покладені саме на них.

З метою з’ясування, якого саме звіту потребує Департамент та яким чином суб’єкт господарювання повинен його отримати звертаймося за роз’ясненнями до Департаменту. 

Отримавши відповідь, бачимо, що Департамент розуміє, що відповідно п. 5.4 Порядку саме вони визначають та установлюють величини фонових концентрацій. Описують нам порядок визначення, хоча цього в них не запитували, та додатково посилання на Конституцію та інші документи про які також не питали. Тож маємо класичну відписку.

Неправомірні рішення, дії або бездіяльність посадових осіб місцевого самоврядування!

Ситуація яка склалась з отриманням фонових концентрацій має всі ознаки бездіяльності та перевищення службових повноважень органів владних повноважень.

Безпідставно вимагаючи від суб’єктів господарювання додаткових документів, звітів, тощо органи державної влади створюють штучні перешкоди для ведення бізнесу та містять корупційні ризики.

Чи можна цьому протистояти?

Невиконання чи неналежне виконання службовцями своїх обов’язків передбачає, як наслідок, притягнення їх до встановленої Законом відповідальності, а у певних випадках - до відшкодування завданих збитків.

За загальним правилом, особи, які винуваті у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством (гл.3, гл.4, розділ VIII ЗУ «Про державну службу»), а особи, винуваті у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із Законом (ст.23 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за :

* невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень,

* порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби,

* а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця або дискредитує державний орган, у якому він працює.

 До державних службовців можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

*догана;

*звільнення з роботи;

* попередження про неповну службову відповідність;

* затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Стаття 74 ЗУ «Про місцеве самоврядування» визначила, що органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України, цим та іншими законами.

Як встановила ст. 77 ЗУ «Про місцеве самоврядування», шкода, що заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому Законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.


 Копії документів, що були використані при підготовці матеріалу та отримати розяснення можна на форумі

Наш канал а Telegram