19 квітня 2021
Авторські статті

ФОН АТМОСФЕРНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. Трагі(фарс/комедія) у 3-х частинах. Частина 1: Корабель без Капітана.


   

 1. Корабель без Капітана;
 2. Капітан без Корабля;
 3. Корабель без Моря.

 В головних ролях:

 • Корабель .…………………. Порядок №286;
 • Капітан ……………………. Державна адміністрація (у регіоні);
 • Море ……………………….. ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Судновласник …………….. Міндовкілля;
 • Юнга ……………………….. Держметеослужба (у регіоні);
 • Боцман …………………….. Держпродспожислужба (у регіоні);
 • Пасажири ………………….. Підприємства-забруднювачі;
 • Пацюки ……………… ……. Підприємства-розробники.

 

Частина 1. Фон атмосферного забруднення: Корабель без Капітана.

Свого часу на сайті видання «Екологія промислового краю» було опубліковано статтю Фонові концентрації. Хто і навіщо їх видає, у якій розглядалося значення та проблеми отримання фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при вирішенні питань розміщення нових та здійснення реконструкції, технічного переобладнання чи розширення існуючих промислових об'єктів. Втім, з часом, що сплинув від 2017 року, наведені технічні та процедурні проблеми не тільки не були вирішені, але й ще загострилися.

Нагадаємо, що наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 №286 (реєстрація в Міністерстві юстиції України 15.10.2001 р. за №700/5891) було затверджено Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (далі – Порядок №286 та величини фонових концентрацій відповідно).

Відповідно до власних пп.1.1, 1.2, Порядок №286 передбачає єдині вимоги до визначення експериментальним чи розрахунковим шляхом величин фонових концентрацій, а також – їх встановлення та видачі.

Згідно з пп.1.7, 4.1 Порядку №286, у випадку, коли спостереження за концентраціями забруднювальних речовин не проводяться або проводяться в обсязі, недостатньому для визначення величин фонових концентрацій за експериментальними даними, ці величини визначаються розрахунковим способом.

Згідно з п.5.4 Порядку №286, визначення величин фонових концентрацій розрахунковим методом та їх установлення здійснюються органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з територіальними органами Держпродспоживслужби.

Згідно з п.5.5 Порядку №286, для отримання величин фонових концентрацій, визначених розрахунковим методом, зацікавлені організації направляють запит до органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. При цьомузгідно з п.5.8 того ж Порядку, організація, яка запитує величини фонових концентрацій, у встановленому порядку сплачує вартість робіт, пов'язаних з їх визначенням.

Згідно з чинним Положенням, затвердженим розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації - керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації від 20.03.2010 №286/5-20, Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації (надалі – Департамент екології та Донецька ОДА відповідно) надано право на реалізацією тільки частини повноважень цієї адміністрації стосовно величин фонових концентрацій - згідно з вищезазначеним Положенням Департамент екології лише «здійснює видачу фонових концентрацій розрахунковим методом» (п/п.11 п.5 Положення).

Відповідно, поза межами функцій Департаменту екології перебувають інші повноваження  Донецької ОДА, передбачені Порядком №286, а саме визначення та встановлення величин фонових концентрацій. Водночас, згідно з інформацією, наданою Департаментом екології (вих.№82/99-20/09-18 від 08.07.2020), наразі відсутні розпорядження голови Донецької ОДА, якими  призначено структурні підрозділи або окремі посадові особи цієї адміністрації,  відповідальні за визначення та встановлення величин фонових концентрацій. Також відсутнє розпорядження щодо встановлення порядку сплати вартості робіт, пов’язаних з визначенням величин фонових концентрацій Донецькою ОДА.

Слід додати, що згідно з роз’ясненнями Державної регуляторної служби (вих.№8840/0/20 від 09.10.2017), видача суб’єктами владних повноважень за заявою фізичної або юридичної особи інформації про величини фонових концентрацій є адміністративною послугою. Втім, за інформацією Департаменту екології (вих.№81/99-20/09-18 від 08.07.2020) відповідні картки (інформаційна та технологічна), наявність яких обов’язкова за Законом України «Про адміністративні послуги» (ст.6, ст.8), також не є затвердженими на рівні Донецької ОДА та оприлюдненими на офіційних інтернет-ресурсах цієї адміністрації (https://dn.gov.ua), Департаменту екології (http://ecology. donoda.gov.ua) та Краматорського Центру надання адміністративних послуг (http://www.krm.gov.ua), через який здійснюється надання адміністративних послуг Донецькою ОДА та її структурними підрозділами.

Таким чином, наразі Донецькою ОДА не організовано роботу з реалізації владних повноважень з визначення та встановлення величин фонових концентрацій, їх  видачі належним чином та відшкодування до державного бюджету вартості робіт, з цим пов’язаних, у якості платної адміністративної послуги.

Аргументація, наведена Департаментом екології у вищезазначених відповідях, є безпідставною. Зокрема, відсутність видачі фонових концентрацій у складі Переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р), аж ніяк не виключає таке надання. Згідно з ч.7 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги» на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг (у даному випадку – Донецька ОДА, уповноважені нею структурні підрозділи чи посадові особи) через центр надання адміністративних послуг також можуть надаватися інші, не включені до вищезазначеного Переліку, адміністративні послуги.

У зв’язку з непроведенням Донецькою ОДА та Департаментом екології розрахунків величин фонових концентрацій, необхідних для їх визначення та встановлення, юридичні та фізичні особи задля отримання цих величин були фактично змушені звертатися до приватних організацій, оплачуючи надання комерційних послуг. Згідно наявних у Редакції даних, тільки протягом 2017 року Департаментом екології було видано величини фонових концентрацій на відповідні запити більш як 100 суб’єктів господарювання, серед яких були і бюджетних установи та підприємства. При цьому за даними системи електронних закупівель «PROZORRO» ціна кожної такої послуги становила близько 3 тис. грн. Навіть приблизні арифметичні розрахунки дозволяють зробити висновок щодо втрати/недоотримання державним бюджетом сотень тисяч гривень, єдиною причиною чого є неналежна діяльність (бездіяльність) Донецької ОДА, її структурних підрозділів та Департаменту екології зокрема щодо визначення, встановлення та видачі фонових концентрацій.

Таким чином, Порядок №286, що регулює роль кожного з учасників процесу та має бути ефективним інструментом для визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, в силу об’єктивних (складність та неоднозначність процедури) та суб’єктивних (бездіяльність регіональних органів виконавчої влади) факторів не є таким (принаймні, у Донецькій області).

За наявною інформацією, питання визначення, встановлення та видачі величин фонових концентрацій є проблемними і у інших регіонах України, та не вичерпуються лише процедурою їх встановлення розрахунковим методом.

Тому, далі буде…