10 серпня 2017
Авторські статті

ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРЕВІРКИ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

Загальновідомо, що за додержанням вимог природоохоронного законодавства здійснює державний нагляд (контроль) Державна екологічна інспекція України та її територіальні органи.

І саме ці функції закріплені положенням про ДЕІ затверджених постановою КМУ від 19 квітня 2017 р. № 275.


 

Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Це визначення дуже важливо, бо далі читаємо ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Далеко не заглиблюємось, дивимось статтю 2. Сфера дії цього Закону. Процитуємо четвертий абзац:

Заходи контролю здійснюються органами Державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні), державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (крім здійснення державного нагляду за провадженням діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких не підлягає ліцензуванню), державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду), державного нагляду у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності з переказу коштів, фінансових послуг з ринку цінних паперів, похідних цінних паперів (деривативів) та ринку банківських послуг), державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у встановленому цим Законом…

Що ми бачимо? Що сфера діяльності зазначеного закону не поширюється на ДЕІ та її територіальні органи. 

Тож постає питання, якими нормативними документами керується ДЕІ при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Звертаємось до Постанови КМУ від 19.03.2008 № 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова є підзаконним актом ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) ...» та відповідно до статті 5 цього закону визначає періодичність контролю за ступенями ризику. А от для якого саме органу контролю, ані слова. Інтуїтивно зрозуміло та логічно що для ДЕІ, але законодавчо не прописано.

Які ще документи?

Наказ Мінприроди 10.09.2008  N 464 «Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства»

Цей Порядок  визначає  процедуру проведення перевірок з питань здійснення державного контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища та оформлення їх результатів.

Цей Порядок поширюється на державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції України.

Ну нарешті, хоч якісь порядок. Звісно це лише наказ і, беручі до уваги, що законні підстави для проведення перевірок відсутні, його положення також дуже сумнівні.

В положеннях зазначеного наказу засумнівався і Прем'єр-міністр України пан Володимир Гройсман і скасував його дію Розпорядженням КМУ від 10 березня 2017 р. № 169-р.

А як же акт перевірки? Слушне запитання. Туди ж, наздоганяти порядок проведення перевірок, Розпорядженням КМУ від 10 березня 2017 р. № 166-р.

Тобто екологічні перевірки поза законом…?!

Без коментарів фахівців не розібратись, звертаймося до Державної екологічної інспекції у Донецькій області.

Ми поспілкувались із заступником начальника ДЕІ у Донецькій області паном Костянтином Свєтовим. Ознайомивши його з результатами нашого розбору, попросили прокоментувати зазначене.

- Отже, пане Костянтине, що робить ДЕІ у ситуації, що склалася?

Доброго дня, хочу повідомити що зазначена ситуація нам відома і інспекція на сьогодні здійснює перевірки за рішенням суду. 

Але інспекція в межах повноважень має право надавати свої пропозиції до внесення змін в законодавчі документи для регулювання питання щодо проведення перевірок вимог природоохоронного законодавства, чим ми і скористались.

Ми звернулись до ДЕІ України з пропозицією внесення змін до ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що дозволить вийти з постійної суперечки з регуляторними органами. 

Це можливо розгляну на прикладі скарг. Людина скаржиться на приватне підприємство, яке здійснює опалення котлом на рідкому паливі. Згідно проекту, котел повинен працювати на літньому дизельному пальному, яке відповідає вимогам ЕВРО 5 з низьким вмістом сполук сірки. Фактично підприємець використовує відпрацьоване автомобільне мастило, що є відходом та має великий вміст канцерогенів. Це призводить к неприємному запаху та значному забрудненню повітря. Перевірка приватного підприємства з одним паливним котлом фактично неможлива, тому що він відноситься до  групи  суб'єктів  з незначним ступенем ризику. 

Це порушення має значно більший вплив на навколишнє природне середовище та людину, а ніж діяльність машинобудівного заводу на якому встановлено 100 верстатів які забезпечені ефективною системою аспірації. Викид від такого підприємства призводить до значного забруднення атмосферного повітря сполуками сірки, вуглецю, завислими речовинами та іншим у зв’язку з відсутністю будь яких очисних споруд.

Для вирішення цього питання необхідно чітко визначити, що екологічна інспекція не здійснює контроль за господарською діяльністю підприємства, а контролює джерело забруднення, яке має вплив на навколишнє природне середовище та людину.

Враховуючи практику роботи, Інспекція пропонує внести зміни в Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а саме:

Доповнити ст.2 «Сфера дії цього Закону», абзац 2 словами « контроль за джерелами забруднення навколишнього природного середовища, які мають негативний вплив на навколишнє природне середовище та людину».

І викласти в наступної редакції - «Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю на кордоні, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства, банківського нагляду, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного нагляду (контролю) в галузі телебачення і радіомовлення, державного нагляду (контролю) за джерелами забруднення навколишнього природного середовища, які мають негативний вплив на навколишнє природне середовище та людину»

Таким чином, буде усунено невідповідність у законодавстві, ДЕІ працюватиме, керуючись ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» та запобігатиме порушенню природоохоронного законодавства.

Дуже дякуємо, пане Костянтине. 

Тож виконуючи свої обов’язки, не дозволяємо порушувати права.


 

Питання до ДЕІ можна поставити на нашому форумі

Наш канал в Telegram