11 січня 2018
Авторські статті

АНАЛІЗ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦВОДОКОРИСТУВАННЯ

Наталя Волошина - еколог Українського наукового інституту технічної екології (УНІТЕ)

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1091 внесені зміни до постанов КМУ з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування, а саме в постанову КМУ від 11 вересня 1996 р. № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується» (далі – Порядок розроблення дозволу на СВК) та постанову КМУ від 13 березня 2002 р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459» (далі – Порядок затвердження дозволу на СВК).

 Відповідно до ухвалених змін до Порядку розроблення дозволу на СВК:

1.Розширили мету встановлення нормативів ГДС водних екосистем у понятті досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод». Додали класифікацію екологічного нормативу якості води («відмінний», «добрий», «задовільний», «поганий» або «дуже поганий»). Додаткові забруднюючі речовини (які визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів), скидання яких необхідно нормувати, а також показники та характеристики зворотних вод обов’язково визначаються розробником нормативів ГДС забруднюючих речовин з урахуванням результатів державного моніторингу вод, нормативних документів і стандартів, які регламентують якість води водних об’єктів, а також особливостей технології виробництва водокористувача.

2.Внесли зміни до Переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод. Виключили з переліку список А та Б забруднюючих речовин, скидання яких нормується. Замість списку А, в якому було 10 видів обов’язкових забруднюючих речовин та примітка тепер наступний Перелік:

  1. Азот амонійний.
  2. Органічні речовини (за показниками: біохімічне споживання кисню (БСК5) та хімічне споживання кисню (ХСК).
  3. Завислі речовини.
  4. Нафтопродукти.
  5. Нітрати.
  6. Нітрити.
  7. Сульфати.
  8. Фосфати.
  9. Хлориди.

________

Примітка.  Також обов’язково нормуються додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об’єктів), концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою, та враховуються такі показники та характеристики зворотних вод, як розчинений кисень, водневий показник (рН) і температура.

Крім того, залежно від особливостей технології виробництва водокористувача нормуються такі показники та характеристики зворотних вод, як бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води (на основі біотестування) та радіоактивності води (сумарна радіоактивність).

3.Змінили періодичність лабораторного контролю за вмістом забруднюючих речовин у зворотних водах, скидання яких нормується. 

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам