Аналітика

Пригоди азбесту в Україні. Трилогія. Частина 2: Парадокси природоохоронного законодавства
Зважаючи на міжнародні зобов'язання України, що випливають з її  участі у  Базельській конвенції  про контроль за транскордонними перевезеннями  небезпечних  відходів  та  їх  видаленням (1989 р.),  Постановою КМУ від 13.07.2000 р. № 1120  було затверджено гармонізоване із згаданою конвенцією Положення з відповідним визначенням категорії небезпечних відходів. Саме тому редакцією було запропоновано використання у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами  уніфікованої міжнародної термінології, що є загальновизнаною.     
Аналітика
Пригоди азбесту в Україні. Трилогія. Частина 1: Вакуум санітарного законодавства.
В останні роки серед фахівців-екологів та інших зацікавлених осіб неодноразово виникали дискусії  з приводу  правової  неврегульованості питань поводження з промисловими відходами, а також  бездіяльності відповідальних за це органів влади. Враховуючи гостроту проблеми, до обговорення долучалися навіть профільні експерти, у чиїх постах та публікаціях наводилися численні законодавчі норми, практичні аргументи і факти, та іноді - можливі шляхи вирішення. Проте, ситуація, що склалася стосовно азбестовмісних відходів, має власні особливості та потребує окремого розгляду.
Аналітика
РІЗНІ ШЛЯХИ ДЛЯ ПАРИ ЧОБІТ
Мова піде про проведення перевірок дотримання ліцензійних вимог представниками  Мінприроди. В умовах, що склались в Україні в сфері утилізації небезпечних відходів і того хаосу, що відбувається на ринку утилізації, можна впевнено стверджувати, що робота Мінприроди з перевірки Ліцензіатів цілковито виправдана та необхідна. Та водночас, в засобах масової інформації неодноразово з’являються публікації щодо неправомірних дій з боку представників Мінприроди. То на чиєму боці правда, спробуємо розібратись.
Аналітика
ЧЕРГОВА ПРАВОВА ДІРА В ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Як ми вже писали, в квітні 2017 року було скасовано дію наказу Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря). 
Аналітика
Щодо отримання дозволів  на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Позиція Державної регуляторної служби
Враховуючи непереконливість позицій Мінприроди та Донецької обласної державної адміністрації щодо роз’яснення і вирішення негативної ситуації, яка склалася з видачею  дозволів  на  здійснення операцій у сфері поводження з відходами,  редакція газети  ініціювала  перед Державною регуляторною службою розгляд та правову оцінку діяльності (бездіяльності) зазначеної адміністрації. 
Аналітика
ДОЗВІЛ НА ВІДХОДИ, АБО ВОЗ ПОПЕРЕДУ КОБИЛИ
Згідно з повідомленням, оприлюдненим 31.01.2018 на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України,  з 1 лютого 2018 року в пілотному режимі запрацював електронний сервіс здійснення операцій у сфері поводження з відходами,  в частині видачі дозволів на відходи – e-eco.gov.ua. 
Аналітика
ВИМІРЮВАННЯ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ОБ'ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
Єдність вимірювання складу і властивостей об’єктів довкілля опинилась поза сферою державного нагляду (контролю). Чим тепер керуватимуться аналітичні підрозділи ДЕІ, вимірювальні лабораторії підприємств та організацій для доведення достовірності отриманних результатів вимірювання? Розбираймося!
Аналітика

Сторінки