Аналітика

РОЗМІРИ НОРМАТИВНИХ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ДЛЯ ГАЗОВИХ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ
Питання встановлення розмірів нормативних санітарно-захисних зон  для газових автозаправних станцій в Україні є неоднозначним та невирішеним вже впродовж тривалого часу. Маючи позитивний Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.04.2019 № 602-123-20-2/6707 затверджений двома печатками, одна з яких належить ДПСС, а друга Інституту громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України АГЗП та АГЗС все ще нові та не вивчені технологічні процеси.  
Аналітика
КОРОНАВІРУС ТА ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА
Вже три місяці на планеті Земля поширюється епідемія коронавірусу. Кількість хворих та померлих швидко зростає. Прогнози щодо подальшого розвитку епідемії поділяються на песимістичні та оптимістичні. В цій статті ми проаналізуємо лише цифри без жодних оціночних висновків.
Аналітика
І ЗНОВ ПЕРЕВІРКИ. ПЛАНОВІ ТА ПОЗАПЛАНОВІ
Нещодавно Державна регуляторна служба України розмістила на своєму сайті  роз’яснення  стосовно підстав для недопущення представників органів державного нагляду (контролю) до проведення відповідних (планових та позапланових) заходів державного нагляду (контролю). Чи законні перевірки Державної екологічної інспекції та її територіальних органів; чи може суб’єкт господарювання скористатись порадами ДРС та не допустити до здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадових осіб ДЕІ.   А також, чим керується ДЕІ та її територіальні органи при проведенні планових та позапланових заходів нагляду (контролю)?
Аналітика
АКТ ПЕРЕВІРКИ. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
Продовжуємо серію матеріалів присвячених темі аналізу Акту перевірки. Що вимагає кожен пункт Акту та яка відповідальність настає при порушенні тих чи інших норм та положень Акту.
Аналітика
Пригоди азбесту в Україні. Трилогія. Частина 3: Наявні легальні шляхи поводження з відходами
Згідно даних переліку, оприлюдненого на сайті Мінприроди, з 235 ліцензій, що діють, такі відходи зазначені у 27 суб’єктів, з яких 21 – лише за так званими «транзитними» операціями (збирання, перевезення, зберігання), 5 – оброблення/знешкодження та лише 1 – видалення/захоронення.
Аналітика
Пригоди азбесту в Україні. Трилогія. Частина 2: Парадокси природоохоронного законодавства
Зважаючи на міжнародні зобов'язання України, що випливають з її  участі у  Базельській конвенції  про контроль за транскордонними перевезеннями  небезпечних  відходів  та  їх  видаленням (1989 р.),  Постановою КМУ від 13.07.2000 р. № 1120  було затверджено гармонізоване із згаданою конвенцією Положення з відповідним визначенням категорії небезпечних відходів. Саме тому редакцією було запропоновано використання у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами  уніфікованої міжнародної термінології, що є загальновизнаною.     
Аналітика
Пригоди азбесту в Україні. Трилогія. Частина 1: Вакуум санітарного законодавства.
В останні роки серед фахівців-екологів та інших зацікавлених осіб неодноразово виникали дискусії  з приводу  правової  неврегульованості питань поводження з промисловими відходами, а також  бездіяльності відповідальних за це органів влади. Враховуючи гостроту проблеми, до обговорення долучалися навіть профільні експерти, у чиїх постах та публікаціях наводилися численні законодавчі норми, практичні аргументи і факти, та іноді - можливі шляхи вирішення. Проте, ситуація, що склалася стосовно азбестовмісних відходів, має власні особливості та потребує окремого розгляду.
Аналітика

Сторінки