14 серпня 2017
Аналітика

ЗОНА НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Все частіше ми чуємо про значні порушення природоохоронного законодавства. Телеканали транслюють відео, де жителі протестують проти забруднення довкілля. Але у більшості випадків це закінчується репортажем на телебаченні, і далі влада усувається от вирішення проблем. Приклади тут приводити не будемо, їх достатньо у вільному доступі. Тут пропонуємо розібратись, як саме діяти місцевій громаді, коли господарська діяльність певних суб’єктів господарювання загрожує життю і здоров’ю великої кількості людей.


 Почнемо с того, що необхідно визначити джерело забруднення довкілля. Як правило це не складно, бо такі забруднювачі добре відомі місцевій громаді. Далі необхідно визначити негативний вплив на довкілля. Це може бути забруднення водойм, забруднення повітря, забруднення чи засмічення земель. В усіх випадках необхідно визначити забруднювач та його вміст.

То до кого можна звернутись, з метою визначення забруднення?

Відповідно до наказу МОЗ України від 18.09.2015 № 604 створено ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» до складу якого, крім іншого, увійшли лабораторні центри Держсанепідслужби України. 

Також із зазначеним питанням можна звернутись до інституту громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України та ДП "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України".

Після проведення лабораторих досліджень якості об'єктів довкілля, будуть надані результати вимірювань. Як правило результати надаються в абсолютних величинах та/або в долях ГДК.


 ГДК – гранично допустима концентрація. Показник безпечного рівня вмісту шкідливих речовин в навколишньому середовищі


 Маючи уявлення про забруднення та його перевищення встановленим ГДК визначаємо ризик для населення.

Задля цього звертаємось до наказу МНС України  від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій». 

Для прикладу візьмемо забруднення повітря.

п. 1.31 Перевищення в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК:

перевищення ГДК в 20-29 разів тривалістю понад 24 години;

перевищення ГДК в 30-49 разів тривалістю понад 8 годин;

перевищення ГДК в 50 разів і більше

Отже, при виявленні перевищення із зазначеними ознаками ситуація класифікується як надзвичайна.

Що робити в цій ситуації?

Звертаймося до ЗУ «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 № 1908-III.

Законом чітко визначено що надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі,  що  потребують  застосування  надзвичайних заходів з боку держави.

Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах.

Тобто наша ситуація підпадає під дію цього закону.

Також ст.5 цього закону визначає підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, а саме: значне перевищення гранично допустимих норм показників якості навколишнього природного середовища, визначених законодавством.

Який порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації?

Після встановлення факту значного перевищення допустимих норм органи місцевого самоврядування звертаються до Кабінету Міністрів України, в свою чергу Кабінет Міністрів вносить подання про  оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації. Далі окрема місцевість оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації Президентом України. Указ Президента України про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації затверджується Верховною  Радою України протягом двох днів з дня звернення Президента України.

Що дасть визнання зоною екологічної надзвичайної ситуації окремої місцевості?

По перше: залучення ресурсів на ліквідацію наслідків. Порядок залучення прописаний у законі.

По друге: право отримання компенсації особами які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації.

А головне відселення людей з місць, небезпечних для їх проживання, з обов'язковим наданням їм жилих приміщень для постійного або тимчасового проживання.

Інші заходи регулюються ст.10. Заходи, що можуть здійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації.

Отже законодавче регулювання зазначеного питання цілком визначене. А якщо місцева влада допустила подібні ситуаці, не зробила жодних заходів для усунення наслідків надзвичайної ситуації та не реагує на звернення громадськості, то це свідчить про або її некомпетентність (тому ми наводимо роз'яснення), або пряму зацікавленність (це компетенція правоохороних органів та ВИБОРЦІВ)! 

Робіть висновки...