26 серпня 2020
Аналітика

ТАНЦІ НА ГРАБЛЯХ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

На офіційному порталі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (далі - Міндовкілля) 25.08.2020 було розміщено Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2020-2025 роки» (далі – Національний план дій), до якого доданий пакет документів, серед яких проект розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану дій та пояснювальна записка до проекту розпорядження.

У складі цього повідомлення зазначено, що проект розпорядження розроблено на виконання п.3 Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (далі – Закон про Стратегію) як механізм реалізації Стратегії, виконання якого дозволить стабілізувати і поліпшити стан довкілля, забезпечити збереження природних екосистем та створити природне середовище, екологічно безпечнішим для життя і здоров'я населення. 

Слід зазначити, що згідно з п.3 Прикінцевих положень Закону про Стратегію  (№2697-VIII) Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) було визначено завдання у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

- розробити та затвердити Національний план дій;

- підготувати звіт про виконання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» і подати його до Верховної Ради України.

Оскільки відповідно до п.1 власних Прикінцевих положень Закон про Стратегію набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування (31.03.2019), термін виконання зазначених положень цього Закону сплинув ще 01.10.2019 року.

Свого часу  (03.09.2019 року)на тому ж веб-ресурсі, що виконував функції офіційного порталу Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди), було розміщено аналогічне повідомлення, до якого також було додано документи, зокрема проект розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Національного плану та пояснювальна записка до проекту розпорядження.

Згідно з п.6-1цієї пояснювальної записки підготовленої Мінприроди, оскільки проект Національного плану дій містить положення, які стосуються особливостей, передбачених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі - Закон про СЕО), було проведено відповідну оцінку зазначеного проекту документа державного планування.

Відповідно до змін від 04.12.2019 року до постанови КМУ від 21.01.2015 р. № 32Мінприроди, що виступало замовником проекту Національного плану дій як документа державного планування, було перейменоване на Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

Відповідно до  постанови  КМУ від 27.05.2020 р. № 425 останнє перейменоване на Міністерство енергетики України та утворено окреме Міндовкілля, яке, серед іншого, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки.

Станом на кінець липня 2020 року на офіційному порталі Мінприроди/ Міндовкілля, окрім вищенаведеного повідомлення від 03.09.2019 року про оприлюднення проекту Національного плану дій, не було розміщено жодних процедурних повідомлень та документів, передбачених вимогами Закону про СЕО для зазначеного документа державного планування, зокрема і повідомлення про його затвердження.

Крім того, станом на кінець липня 2020 року ані Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України («Урядовий портал», https://www.kmu.gov.ua), ані офіційний веб-портал Верховної ради України («Законодавство України», https://zakon.rada.gov.ua) не містив документів, передбачених п.3 Прикінцевих положень Закону про Стратегію, а саме: розпорядження про затвердження Національного плану та звіт про виконання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року».

У зв’язку з цим, Редакція регіональної газети «Екологія промислового краю» (далі – Редакція) 03.08.2020 року звернулася до КМУ із запитом щодо надання публічної інформації стосовно дотримання вимог Закону про Стратегію та Закону про СЕО при розробці, обговоренні та затвердженні проекту Національного плану дій.

Виходячи з відповіді Міндовкілля, на адресу якого Секретаріат КМУ надіслав звернення Редакції, та додатків до нього, Мінприроди було розміщено у друкованих засобах масової інформації необхідні процедурні повідомлення, підготовлено звіт про СЕО проекту Національного плану дій як документа державного планування та звіт про виконання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року».

Втім, та ж відповідь Міндовкілля не підтверджує факту оприлюднення на офіційному веб-сайті замовника згідно з вимогами ст.12 відповідного Закону та з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості звіту про СЕО проекту Національного плану дій як документа державного планування, а також – подання до Верховної Ради звіту про виконання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року».

Слід зауважити, що на відміну від пояснювальної записки, доданої до проекту Національного плану дій, оприлюдненому у повідомленні Мінприроди від 03.09.2019 року, аналогічний документ Міндовкілля, не містить жодного посилання на Закон про СЕО та необхідність проведення відповідної процедури. При цьому, навіть поверхневий огляд проекту Національного плану дій, розміщений 25.08.2020 року на офіційному порталі новоствореного міністерства дозволяє зробити висновок, що для проведення консультацій з громадськістю пропонується зовсім інший за наповненням документ: 266 заходів проти 369 у «папєрєдніков».

Звісно, новий проект потребує нової стратегічної оцінки, з дотриманням всіх процедурних вимог за Законом про СЕО (на відміну від попередньої версії проекту Національного плану дій, звіт про проведення СЕО якого так і не було належним чином оприлюднено). 

Саме на це Редакція звертає увагу. Особливо - увагу Міндовкілля.