4 серпня 2017
Аналітика

РоZZбор. РЕЄСТРИ ВИКИДІВ ЗАМІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

19 травня 2017 Державна служба статистики України наказом № 80 від 07.04.2017 вже відмінила одну з форм статистичного спостереження 2-ТП повітря. Найближчим часом буде скасовано і форму спостережень по утворенню та поводженню з відходами 1-Відходи. Звіт з використання води на сьогодні надається до Держводагентства за формою № 2ТП-водгосп (річна), та не є формою державного статистичного спостереження. То що ж станеться з інформацією про викиди, чи буде вона доступна для громадськості пропонуємо розібратись в нашому РоZZборі.


 3 лютого 2016 року було прийнято закон України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів». Тобто, замість форм статистичних спостережень, з’являються реєстри викидів.

У розумінні Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів викид - означає будь-яке потрапляння забруднювачів у навколишнє середовище внаслідок будь-якої антропогенної діяльності, незалежно від того, чи є воно свідомим або випадковим, плановим чи позаплановим, включаючи розлиття, викид, закачування, видалення або захоронення відходів, чи через системи каналізації без остаточної очистки стічних вод.

Висновок: поняття викид стосується не лише забруднення атмосферного повітря, але й скидів забруднюючих речовин в природні водні об’єкти, поводження з відходами, та взагалі будь-який вплив на довкілля. Таким чином в зазначений реєстр повинна потрапити інформація зі звичних нам форм 2-ТП повітря, 2-ТП водгосп, 1-Відходи.

Хто повинен вести зазначені реєстри?

Згідно із Протоколом кожна Сторона створює та зберігає доступний для громадськості національний реєстр викидів і перенесення забруднювачів, який:

(a) ведеться окремо для конкретних об'єктів щодо звітності по точкових джерелах;

(b) містить дані про дифузні джерела;

(c) за необхідності ведеться окремо для конкретних забруднювачів або відходів;

(d) охоплює різні компоненти навколишнього середовища, розрізняючи викиди у повітря, землю та воду;

(e) містить інформацію про перенесення;

(f) ґрунтується на обов'язковій звітності, яка подається на періодичній основі;

(g) містить стандартизовані та своєчасно подані дані, обмежену кількість стандартизованих граничних значень для подання звітності та, за наявності, обмежену кількість положень про конфіденційність;

(h) є логічно послідовним і придатним для зручного користування та доступним для громадськості, у тому числі в електронній формі;

(i) передбачає участь громадськості в його розробці та модифікації; і

(j) є структурованою, комп'ютеризованою базою даних або декількома об'єднаними базами даних, які веде компетентний орган.

Реєстр створюється таким чином, щоб максимально полегшити доступ громадськості за допомогою електронних засобів зв'язку, таких як Інтернет. Будова реєстру дозволяє, щоб інформація, яка в ньому міститься, за звичайних умов експлуатації, була постійно і безпосередньо доступною через електронні засоби зв'язку.

Висновок: реєстром опікуватиметься компетентний орган, такий як Мінприроди. Ведення реєстрів можливо буде закріплено за державними адміністраціями, реєстр існуватиме в електронному вигляді для зручності користування та забезпечення безперешкодного доступу до інформації з боку громадськості.

Коли почне діяти зазначений реєстр?

Кожна Сторона забезпечує, щоб інформація, яку необхідно вносити до її реєстру, була доступною для громадськості, зведеною та поданою у реєстрі за календарний рік. Звітним роком є календарний рік, якого стосується ця інформація. Для кожної Сторони першим звітним роком є той календарний рік, після якого Протокол набрав чинності для цієї Сторони. Звітність, згідно зі статтею 7, подається щороку. Однак другим звітним роком може бути другий календарний рік, який настає за першим звітним роком.

Висновок: 2017 рік. 

Чи всі підприємства будуть зобов’язані звітувати задля внесення в реєстр?

(a) вимагає від власника чи оператора кожного окремого об'єкта в межах її юрисдикції, який здійснює один або більше видів діяльності, визначених у Додатку I, вище застосовних граничних показників діяльності, зазначених у колонці 1 Додатку I

(b) вимагає від власника чи оператора кожного окремого об'єкта в межах її юрисдикції, який здійснює один або більше видів діяльності, визначених у Додатку I, на рівні чи більше граничного рівня для кількості співробітників, визначеного у колонці 2 Додатку I, та виробляє, переробляє або застосовує будь-який забруднювач, визначений у Додатку II, у значній кількості, яка перевищує застосовні граничні показники, визначені у колонці 3 Додатку II, брати на себе зобов'язання, які покладаються на такого власника чи оператора згідно з пунктом 2.

Висновок: звітуванню підлягають певні виробництва, за певними показниками забруднення при перевищенні граничних показників.

Які саме виробництва звітуватимуть?

Види діяльності

 

Вид діяльності

Граничне значення потужності (стовпчик 1)

Гранична кількість працівників (стовпчик 2)

1.

Енергетичний сектор

(a)

Нафтопереробні та газопереробні заводи

*

10 працівників

(b)

Установки для газифікації та зрідження

*

(c)

Теплові електростанції та інші установки для спалювання

з вхідною тепловою потужністю у 50 мегават (МВт)

(d)

Коксові печі

*

(e)

Прокатний стан для вугілля

з потужністю в 1 тонну на годину

(f)

Установки для виробництва продуктів з вугілля та твердого бездимного палива

*

2.

Виробництво та обробка металів

(a)

Установки для випалювання або агломерації металевих руд (включаючи сульфідні руди)

*

10 працівників

(b)

Установки для виробництва чавуну чи сталі (первинна або вторинна плавка) також безперервний розлив

з продуктивністю 2,5 тонни на годину

(c)

Установки для обробки чорних металів:

 

(i) стани гарячого вальцювання

з потужністю 20 тонн необробленої сталі на годину

(ii) ковальські молоти

енергія яких становить 50 кілоджоулів на молот, а споживана теплова потужність перевищує 20 МВт

(iii) нанесення захисного розпиленого металевого покриття

з подачею сирої сталі 2 тонни на годину

(d)

Ливарні заводи для лиття чорних металів

з виробничою потужністю 20 тонн на день

(e)

Установки для:

 

(i) виробництва чорнових кольорових металів із руди, концентратів або вторинної сировини з використанням металургійних, хімічних або електролітичних процесів

*

(ii) плавки, зокрема легування кольорових металів, у тому числі рекуперованих матеріалів (рафінування, лиття тощо)

з плавильною потужністю 4 тонни на день для свинцю та кадмію або 20 тонн на день для всіх інших металів

(f)

Установки для обробки поверхні металів і пластичних матеріалів із використанням електролітичного або хімічного процесів

для яких об'єм ванн для обробкистановить 30 м-3

 

3.

Роботи з переробки мінеральної сировини

(a)

Підземні гірські роботи шахтним способом та зв'язані з ними операції

*

 

(b)

Відкрите видобування корисних копалин

з поверхнею ділянки, яка становить 25 гектарів

10 працівників

(c)

Установки для виробництва:

 

(i) цементного клінкеру в обертових випалювальних печах

з виробничою потужністю 500 тонн на день

(ii) вапна в обертових випалювальних печах

з виробничою потужністю, яка перевищує 50 тонн на день

(iii) цементного клінкеру або вапна в інших печах

з виробничою потужністю 50 тонн на день

(d)

Установки для виробництва азбесту та продуктів, що містять азбест

*

(e)

Установки для виготовлення скла, включаючи скловолокна

з плавильною потужністю 20 тонн на день

(f)

Установки для плавлення мінеральних речовин, включаючи виробництво мінеральних волокон

з плавильною потужністю 20 тонн на день

(g)

Установки для виробництва керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема черепиці для покрівлі, цегли, вогнетривкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки або порцелянових виробів

з виробничою потужністю 75 тонн на день або з об‘ємом печі у 4 м та щідьністю садки на випалювальну піч 300 кг/ м-3

4.

Хімічна промисловість

(a)

Хімічні установки для виробництва у промислових масштабах основних органічних хімічних речовин, таких як: 
(i) прості вуглеводні (лінійні чи циклічні, насичені або ненасичені, аліфатичні чи ароматичні) 
(ii) вуглеводні, що містять кисень, такі як спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, складні ефіри, ацетати, прості ефіри, перекиси, епоксидні смоли 
(iii) вуглеводні, що містять сірку 
(iv) вуглеводні, що містять азот, такі як аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки чи сполуки нітратів, нітрили, ціанати, ізоціанати; 
(v) вуглеводні, що містять фосфор 
(vi) вуглеводні із вмістом галогенів 
(vii) органометалічні сполуки 
(viii) основні пластичні матеріали (полімери, синтетичні волокна або волокна на целюлозній основі) 
(ix) синтетичний каучук 
(x) фарби та пігменти; 
(xi) поверхнево-активні речовини

*

10 працівників

(b)

Хімічні установки для промислового виробництва основних неорганічних хімічних продуктів, таких як: 
(i) гази, такі як аміак, хлор чи хлористий водень, фтор або фтористий водень, оксиди вуглецю, сполуки сірки, оксиди азоту, водень, діоксид сірки, хлорокис вуглецю 
(ii) кислоти, такі як хромова кислота, фтористоводнева кислота, фосфорна кислота, азотна кислота, хлористоводнева кислота, сірчана кислота, олеум, сірчисті кислоти 
(iii) луги, такі як гідроокис амонію, гідроокис калію, гідроокис натрію 
(iv) солі, такі як хлористий амоній, хлорнуватокислий калій, вуглекислий калій, вуглекислий натрій, перборат, азотнокисле срібло 
(v) неметали, оксиди металів або інші неорганічні сполуки, такі як карбід кальцію, кремній, карбід кремнію

*

(c)

Хімічні установки для промислового виробництва фосфорних, азотних або калійних добрив (простих або складних добрив)

*

(d)

Хімічні установки для промислового виробництва основних продуктів для рослинництва та біоцидів

*

(e)

Установки, які застосовують хімічні або біологічні процеси для виробництва у промислових масштабах основних фармацевтичних продуктів

*

(f)

Установки для виробництва у промислових масштабах вибухових речовин та піротехнічної продукції

*

5.

Поводження з відходами та стічними водами

(a)

Установки для спалювання, піролізації, рекуперації, хімічної обробки або захоронення небезпечних відходів

які отримують 10 тонн на день

10 працівників

(b)

Установки для спалювання комунально-побутових відходів

з потужністю 3 тонни на годину

(c)

Установки для видалення безпечних відходів

з потужністю 50 тонн на день

(d)

Звалища (за виключенням звалищ для інертних відходів)

які отримують 10 тонн на день або із загальною місткістю 25 000 тонн

(e)

Установки для видалення або повторного використання туш домашніх тварин чи відходів тваринництва

з потужністю 10 тонн на день

(f)

Міські заводи для очистки стічних вод

з еквівалентною продуктивністю для міста з населенням у 100 000 мешканців

(g)

Автономні промислові установки для очистки стічних вод, які обслуговують один або більше видів діяльності з цього додатку

з продуктивністю 10 000 м-3на день

6.

Виробництво і обробка паперу та деревини

(a)

Промислові підприємства для виробництва целюлози з деревини або аналогічних волокнистих матеріалів

 

10 працівників

(b)

Промислові підприємства для виробництва паперу, картону та інших первинних продуктів з деревини (таких як картон, листова фібра і фанера)

з виробничою потужністю 20 тонн на день

(c)

Промислові підприємства для обробки деревини та продуктів із деревини з хімікатами

з виробничою потужністю 50 м-3 на день

7.

Інтенсивне виробництво продуктів тваринництва та аквакультура

(a)

Установки для інтенсивного вирощування птахів або свиней

(i) 40 000 місць для птахівництва 
(ii) 2 000 місць для вирощування свиней (понад 30 кг) 
(iii) 750 місць для свиноматок

10 працівників

(b)

Інтенсивна аквакультура

1 000 тонн риби або молюсків на рік

8.

Продукти тваринництва та рослинництва з сектору виробництва харчових продуктів та напоїв

(a)

Бійні

з потужністю переробки туш 50 тонн на день

10 працівників

(b)

Обробка і переробка для виробництва продуктів харчування та напоїв з:

 

(i) тваринної сировини (окрім молока)

з потужністю виготовлення 75 тонн кінцевої продукції на день

(ii) рослинної сировини

з потужністю виготовлення 300 тонн кінцевої продукції на день (середній квартальний показник)

(c)

Обробка та переробка молока

з можливістю отримувати 200 тонн молока на день (середній показник за рік)

9.

Інші види діяльності

(a)

Установки для попередньої обробки (такі операції як промивання, вибілювання, мерсеризація) або фарбування волокон чи текстилю

з потужністю обробки 10 тонн на день

10 працівників

(b)

Підприємства для дублення шкіри та хутра

з потужністю 12 тонн кінцевої продукції на день

(c)

Установки для обробки поверхні речовин, предметів чи продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізоляції, калібрування, фарбування, очистки або просочення

з виробничою потужністю 150 кг на годину або 200 тонн на рік

(d)

Установки для виробництва вуглецю (з коксу) чи електрографіту шляхом спалювання або графітизації

*

 

(e)

Установки для будування та фарбування суден чи видалення фарби з суден

з виробничими можливостями для суден завдовжки 100 м

Висновок:  відповідно до зазначених виробництв, виробничої потужності та перевищення граничної кількості працівників.

По яких забруднювачах здійснюватиметься звітування?

Забруднювачі

Номер CAS

Забруднювач

Граничні значення викидів (колонка 1)

Граничні значення для перенесення забруднювачів за межі ділянки (колонка 2) кг/рік

Граничні значення для виробництва, переробки або використання (колонка 3) кг/рік

у повітря (колонка 1a) кг/рік

уводу (колонка 1b) кг/рік

у землю (колонка 1c) кг/рік

1

74-82-8

Метан (CH4)

100 000

-

-

-

*

2

630-08-0

Моноксид вуглецю (CO)

500000

-

-

-

*

3

124-38-9

Діоксид вуглецю (CO2)

100 000 000

-

-

-

*

4

 

Гідрофторвуглеці (ГФВ)

100

-

-

-

*

5

10024-97-2

Оксид азоту (N2O)

10 000

-

-

-

*

6

7664-41-7

Аміак (NH3)

10 000

-

-

-

10 000

7

 

Неметанові легкі органічні сполуки (НЛОС)

100 000

-

-

-

*

8

 

Оксиди азоту (NO2/NO3)

100 000

-

-

-

*

9

 

Перофторовуглеці

100

-

-

-

*

10

2551-62-4

Гексафторид сірки (SF6)

50

-

-

-

*

11

 

Оксиди сірки (SO2/SO3)

150 000

-

-

-

*

12

 

Загальна кількість азоту

-

50 000

50 000

10 000

10 000

13

 

Загальна кількість фосфору

-

5 000

5 000

10 000

10 000

14

 

Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ)

1

-

-

100

10 000

15

 

Хлорофторовуглеці (ХФВ)

1

-

-

100

10 000

16

 

Галони

1

-

-

100

10 000

17

7440-38-2

Арсен та його сполуки (як As)

20

5

5

50

50

18

7440-43-9

Кадмій та його сполуки (як Cd)

10

5

5

5

5

19

7440-47-3

Хром та його сполуки (як Cr)

100

50

50

200

10 000

20

7440-50-8

Мідь та її сполуки (як Cu)

100

50

50

500

10 000

21

7439-97-6

Ртуть та її сполуки (як Hg)

10

1

1

5

5

22

7440-02-0

Нікель та його сполуки (як Ni)

50

20

20

500

10 000

23

7439-92-1

Свинець та його сполуки (як Pb)

200

20

20

50

50

24

7440-66-6

Цинк та його сполуки (як Zn)

200

100

100

1 000

10 000

25

15972-60-8

Алахлор

-

1

1

5

10 000

26

309-00-2

Альдрин

1

1

1

1

1

27

1912-24-9

Атразин

-

1

1

5

10 000

28

57-74-9

Хлордан

1

1

1

1

1

29

143-50-0

Хлордекон

1

1

1

1

1

30

470-90-6

Хлорфенвинфос

-

1

1

5

10 000

31

85535-84-8

Хлороалкани (C10 - C13)

-

1

1

10

10 000

32

2921-88-2

Хлорпірифос

-

1

1

5

10 000

33

50-29-3

ДДТ

1

1

1

1

1

34

107-06-2

1,2-дихлоретан (ДХЕ)

1 000

10

10

100

10 000

35

75-09-2

Дихлорметан (ДХМ)

1 000

10

10

100

10 000

36

60-57-1

Дильдрин

1

1

1

1

1

37

330-54-1

Диурон

-

1

1

5

10 000

38

115-29-7

Ендосульфан

-

1

1

5

10 000

39

72-20-8

Ендрин

1

1

1

1

1

40

 

Галогенорганічні сполуки (як АОГ)

-

1 000

1 000

1 000

10 000

41

76-44-8

Гептахлор

1

1

1

1

1

42

118-74-1

Гексахлорбензол (ГХБ)

10

1

1

1

5

43

87-68-3

Гексахлорбутадієн (ГХБД)

-

1

1

5

10 000

44

608-73-1

1,2,3,4,5, 6-гексахлорциклогексан (ГХЦ)

10

1

1

1

10

45

58-89-9

Ліндан

1

1

1

1

1

46

2385-85-5

Мірекс

1

1

1

1

1

47

 

ПХДД + ПДДФ (діоксини та фурани) (як т. е.)

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

48

608-93-5

Пентахлорбензол

1

1

1

5

50

49

87-86-5

Пентахлорфенол (ПХФ)

10

1

1

5

10 000

50

1336-36-3

Поліхлоровані біфеніли (ПХБ)

0.1

0.1

0.1

1

50

51

122-34-9

Симазин

-

1

1

5

10 000

52

127-18-4

Тетрахлоретилен (ТХЕ)

2 000

-

-

1 000

10 000

53

56-23-5

Тетрахлорметан (ТХМ)

100

-

-

1 000

10 000

54

12002-48-1

Трихлорбензоли (ТХБ)

10

-

-

1 000

10 000

55

71-55-6

1,1,1-трихлоретан

100

-

-

1 000

10 000

56

79-34-5

1,1,2,2-тетрахлоретан

50

-

-

1 000

10 000

57

79-01-6

Трихлоретилен

2 000

-

-

1 000

10 000

58

67-66-3

Трихлорметан

500

-

-

1 000

10 000

59

8001-35-2

Токсафен

1

1

1

1

1

60

75-01-4

Вінілхлорид

1 000

10

10

100

10 000

61

120-12-7

Антрацен

50

1

1

50

50

62

71-43-2

Бензол

1 000

200 (як БТЕК)a/

200 (як БТЕК)a/

2000 (як БТЕК)a/

10 000

63

 

Бромовані дифенілові ефіри (БДЕ)

-

1

1

5

10 000

64

 

Нонілфенол етоксилати та пов'язані з ними речовини

-

1

1

5

10 000

65

100-41-4

Етилбензол

-

200 (як БТЕК)a/

200 (як БТЕК)a/

2000 (як БТЕК)a/

10 000

66

75-21-8

Окис етилену

1 000

10

10

100

10 000

67

34123-59-6

Ізопротурон

 

1

1

5

10 000

68

91-20-3

Нафталін

100

10

10

100

10 000

69

 

Олово-огранічні сполуки (як загал Sn)

-

50

50

50

10 000

70

117-81-7

Ди-(2-етилгексил) фталат (ДЕГФ)

10

1

1

100

10 000

71

108-95-2

Феноли (як загал. C)

-

20

20

200

10 000

72

 

Поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ)b/

50

5

5

50

50

73

108-88-3

Толуол

-

200 (як БТЕК)a/

200 (як БТЕК)a/

2000 (як БТЕК)a/

10 000

74

 

Трибутилін та сполуки

-

1

1

5

10 000

75

 

Трифенілтин і сполуки

-

1

1

5

10 000

76

 

Загальний органічний вуглець (як загал. C або ХПК/3)

-

50 000

   

**

77

1582-09-8

Трифлуралін

-

1

1

5

10 000

78

1330-20-7

Ксилоли

-

200 (як БТЕК)a/

200 (як БТЕК)a/

2000 (як БТЕК)a/

10 000

79

 

Хлориди (як загал. Cl)

-

2 млн.

2 млн.

2 млн.

10 000c/

80

 

Хлор та його неорганічні сполуки (як HCl)

10 000

-

-

-

10 000

81

1332-21-4

Азбест

1

1

1

10

10 000

82

 

Ціаніди (як загал. CN)

-

50

50

500

10 000

83

 

Фториди (як загал. F)

-

2 000

2 000

10 000

10 000c/

84

 

Фтор на його неорганічні сполуки (як загал. HF)

5 000

-

-

-

10 000

85

74-90-8

Ціаністий водень (HCN)

200

-

-

-

10 000

86

 

Тверді частинки ТЧ10

50 000

-

-

-

*

Висновок: звітування відбуватиметься за наступними речовинами, при умові перевищення граничного показника.

Окремо варто звернути увагу на номер CAS.  Номер CAS для забруднювача відповідає його індивідуальному ідентифікатору за системою Хімічної реферативної служби.

Що буде з відходами?

Операції з видалення ("D")

D1 Захоронення в землі чи скидання на землю (наприклад, на звалище тощо)

D2 Обробка ґрунтом (наприклад, біохімічний розклад рідких чи мулових відходів у ґрунті тощо)

D3 Закачування на глибину (наприклад, вприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи природних резервуарів тощо)

D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад, скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо)

D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад, скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного та від навколишнього середовища тощо)

D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів

D7 Скидання у моря/океани, в тому числі захоронення на морському дні

D8 Біологічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляють будь-яким способом, зазначеним у цьому розділі

D9 Фізико-хімічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляють будь-яким способом, зазначеним у цьому розділі (наприклад, випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо)

D10 Спалювання на суші

D11 Спалювання в морі

D12 Постійне зберігання (наприклад, у спеціальних контейнерах у шахті тощо)

D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій, зазначених у цьому розділі

D14 Переупаковування до початку будь-якої з операцій, зазначених у цьому розділі

D15 Зберігання до будь-якої з операцій, зазначених у цьому розділі.

 

Операції з утилізації ("R")

 

 

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії

R2 Утилізація/регенерація розчинників

R3 Рециркуляція (рециклінг)/утилізація органічних речовин, які не застосовуються як розчинники

R4 Рециркуляція (рециклінг)/утилізація металів та їх сполук

R5 Рециркуляція (рециклінг)/утилізація інших неорганічних матеріалів

R6 Регенерація кислот та основ

R7 Рекуперація компонентів, які використовуються для зменшення забруднення

R8 Рекуперація компонентів каталізаторів

R9 Повторна перегонка нафтопродуктів чи інше повторне їх використання

R10 Обробка ґрунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку

R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 - R10

R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 - R11

R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої з операцій під номерами R1 - R12.

Висновок: знайомі операції по поводженню з відходами.

 Окремо слід зазначити, що даний Протокол є базовим, тобто це той найнижчий рівень який сторони повинні впровадити. Національне законодавство може бути більш жорстким. Побачимо…


Обговорити зазначене питання можна на форумі

Наш канал а Telegram