11 жовтня 2021
Аналітика

ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ТА ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА: ЩО? ДЕ? ЯК?

На черговій зустрічі в онлайн-кафе «Business Toloka» представники бізнесу обговорили актуальні питання, що стосуються поводження з побічними продуктами та відходами на виробництві.

Зокрема було обговорено питання розбіжності у розумінні понять супутніх та побічних  продуктів, які утворюються на виробництві.

На сьогодні законодавче визначення поняття побічного продукту можна зустріти тільки у наказі МОЗ від 29.03.2017 №339 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест», який наразі втратив чинність, а саме: «побічний продукт – продукт, що є наслідком конкретного технологічного процесу одержання цільового продукту».

Взагалі, вищезгадані поняття трактуються науковцями по-різному. 

На думку Зіновія Гуцайлюка - фахівця у сфері обліку у виробничій сфері, д.е.н., проф. - супутньою продукцією слід вважати продукцію, яка виходить одночасно з основною на заключній операції технологічного процесу і за своїм значенням прирівнюється до основної.

Натомість Колін Друрі, міжнародно визнаний та заслужений доктор економіки, робить важливе уточнення щодо моменту визначення спільно вироблених продуктів. В його розумінні, до досягнення певного моменту в процесі виробництва, який називається точкою розподілу, спільно вироблені продукти не можна ідентифікувати як різні, тому що всі витрати були спрямовані на виробництво основної продукції, в процесі виготовлення якої утворилися інші побічні продукти. Після проходження точки розподілу спільно вироблені продукти можуть бути реалізовані, при цьому вартість реалізації буде невисокою, або відправлені на подальшу переробку з метою підвищення якості продукції для реалізації по більш вигідній ціні чи для доведення до товарного виду.

         

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам