9 серпня 2017
Аналітика

НОВІ ПРАВИЛА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Наказом Мінприроди № 234 від 26.06.2017 року затверджено форму дозволу на спеціальне водокористування та форму нормативного розрахунку водокористування і водовідведення.

Що змінилось та які особливості отримання дозволу, спробуємо розібратись.


 Як це було.

Дозвіл на спеціальне водокористування необхідно було отримувати в обласних державних адміністраціях поданням відповідної заяви до центру надання адмінпослуг. У разі наявності скидання стічних вод у поверхневі водні об’єкти необхідно було додати розрахунок ГДС (гранично допустимий скид). Подавалось це єдиним пакетом документів, але в деяких областях чиновники вважали нормативи ГДС окремим дозвільним документом. Місцева державна адміністрація, як дозвільний орган, погоджує з Державним водним агентством або його територіальними підрозділами, Державною службою геології та надр України (у разі використання підземних вод) та МОЗ (у разі використання лікувальних вод). Зазначені дії вчиняються без залучення суб’єкта господарювання. Разом з отриманням Дозволу на спеціальне водокористування, суб’єкт господарювання отримує затверджені нормативі ГДС забруднюючих речовин у водні об’єкти (у разі скидання зворотних вод).


Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.


 Які зміни відбулись?

По перше: Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. (Стаття 49 ВКУ). На сьогодні це територіальні органи Держводагенства України.

По друге: Нарешті визначено вичерпний перелік документів, що додаються для отримання дозволи на спеціальне водокористування.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування юридична або фізична особа, фізична особа - підприємець звертається до Дозвільного органу із заявою, до якої додаються:

• обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;

• опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;

• нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

• затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);

• копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Зазначений перелік документів є вичерпним.

По трете: Водним кодексом чітко визначено термін видачі документу.

Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

В четверте: У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин.

Ну і нарешті в п’яте: Форма дозволу на спеціальне водокористування та заяви для його отримання, а також форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.


Питання щодо розрахунків нормативів ГДС можна поставити на форумі

Наш канал в Telegram


 І от на сьогодні ми маємо затверджену форму дозволу на спеціальне водокористування та форму нормативного розрахунку водокористування і водовідведення.

Почнемо з останньої, а саме як розрахувати потреби у воді та обґрунтувати обсяги водовідведення... 

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам