15 червня 2017
Аналітика

Маразми ліцензування або як отримати дозвіл на спеціальне водокористування

Як відомо, кожен суб’єкт господарювання при здійсненні забору води з природних водних об’єктів та підземних свердловин, при скиданні зворотних вод повинен мати Дозвіл на спеціальне водокористування (СВК) та нормативи ГДС (граничнодопустимого скиду) забруднюючих речовин у водні об’єкти. 


Що потрібно аби отримати зазначений дозвіл? Звертаємось до законодавства в цій сфері. Почнемо з Конституції України.

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Ст. 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Ст. 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Ст. 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України…

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Ст.75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Ст. 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Ст. 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Ст. 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

 

Висновок: Законодавче регулювання в сфері водокористування здійснюється Верховною радою України. Відсутність Дозволу у суб’єкта господарювання не звільняє його від відповідальності перед Державною екологічною інспекцією та податковими органами. Місцеві державні адміністрації, які саме здійснюють видачу Дозволу, повинні керуватись лише чинним законодавством України.

Здається, абсолютно прописні істини, але це дуже важливий висновок.

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам