14 січня 2019
Аналітика

І ЗНОВ ПЕРЕВІРКИ. ПЛАНОВІ ТА ПОЗАПЛАНОВІ

Нещодавно Державна регуляторна служба України розмістила на своєму сайті  роз’яснення  стосовно підстав для недопущення представників органів державного нагляду (контролю) до проведення відповідних (планових та позапланових) заходів державного нагляду (контролю).


Так, відповідно до вимог п 2 ст 5  ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», передбачається обов’язок Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності розробити критерії (далі - Критерії), за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначити періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також розробити уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 • Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), має передбачати, у тому числі, оцінку ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери діяльності, наявність порушень у попередній діяльності суб’єктів господарювання (крім новостворених).
 • Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.
 • З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів ризику: високий, середній або незначний.
 • Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
 • Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).
 • Залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) визначає перелік питань для здійснення планових заходів (далі - перелік питань), що затверджується наказом такого органу.
 • Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному законодавством.
 • Виключно! в межах переліку питань орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленні на перевірку.
 • Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті у порядку, визначеному законодавством.
 • Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена: до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
 • Якщо не затверджені критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів та перелік питань для їх здійснення, то такі суб'єкти господарювання вважаються суб'єктами господарювання з незначним ступенем ризику та підлягають державному нагляду (контролю) не частіше одного разу на п'ять років.

А от,  стаття 10 цього ж Закону надає право суб’єкту господарювання не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо, серед іншого, органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акту, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику.


 Читайте також: УРЯД ЗАТВЕРДИВ КРИТЕРІЇ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЄТЬСЯ СТУПІНЬ РИЗИКУ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ


 З вихідними даними розібрались, тепер проаналізуємо, що зараз відбувається в сфері державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства. Тобто: чи законні перевірки Державної екологічної інспекції та її територіальних органів; чи може суб’єкт господарювання скористатись порадами ДРС та не допустити до здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадових осіб ДЕІ.

А також, чим керується ДЕІ та її територіальні органи при проведенні планових та позапланових заходів нагляду (контролю)?

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам