23 грудня 2020
Аналітика

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА

Редакція регіональної газети «Екологія промислового краю» розпочинає цикл статей, присвячених відповідальності державних екологічних інспекторів за порушення ними вимог законодавства України – як під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання, так і при застосуванні інспекторами заходів впливу на порушників задля усунення порушень, виявлених під час перевірки, а також після неї.

З’ясуймо поняття дисциплінарної відповідальності працівників.

 Чинним законодавством визначено, що дисциплінарна відповідальність – це обов'язок працівника відповідати перед роботодавцем за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами трудового законодавства.

Дисциплінарна відповідальність працівників настає виключно за умови порушення трудової дисципліни – невиконання чи неналежного виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків. Наприклад: прогул, вчинення за місцем роботи розкрадання, поява на роботі у нетверезому стані, систематичне невиконання своїх обов'язків без поважних причин тощо.

Найсуворішим видом дисциплінарного стягнення, що роботодавець вправі застосувати до працівника, є звільнення. Звільнення інспекторів у 95% відсотків відбувається саме з причини настання дисциплінарної відповідальності.

На жаль, на сьогодні якість кадрового потенціалу більшості контролюючих органів не змінилася на краще, це пов’язано як з рівнем освіти, так і з фінансовою незацікавленістю роботи в системі держслужби. Ця ситуація призводить до того, що перевіряти підприємства приходять інспектори з освітою, яка зовсім не відповідає напрямкам роботи підприємства, що призводить до недоцільних, а іноді, й кумедних вимог в актах перевірок та приписах.

На цей час в Державній екологічній інспекції України відсутній відомчий порядок проведення перевірок, в якому визначалися б основні вимоги щодо перевірок підприємств різних галузей та склад інспекторів, у тому числі, доцільність залучення лабораторій. Тому ще до початку перевірки будь-якого підприємства необхідно виконати всі процедурні моменти, вказані в статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Чому це ВАЖЛИВО! Під час перевірки дії представників підприємства та посадових осіб Інспекції не обмежуються лише питаннями контролю природоохоронного законодавства

    

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам