4 жовтня 2017
Аналітика

АТЕСТАЦІЯ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

 Всі ми звикли, що для проведення вимірювань в тій чи іншій сфері ми повинні звернутись до атестованої лабораторії яка проведе необхідне вимірювання. Однак і ця сфера зазнала законодавчих змін. Що повинна мати вимірювальна лабораторія, щоб здійснювати вимірювання в сфері контролю стану навколишнього природного середовища?


 Почнемо з Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» ст.2 якого вказує, що до сфери законодавчо регульованої метрології належить у тому числі і контроль стану навколишнього природного середовища

Тепер ми чітко усвідомлюємо, при проведенні інструментально-лабораторних вимірювань на джерелах забруднення атмосфери, визначенні складу і властивостей стічних вод, визначенні забруднення ґрунтів вимірювальна лабораторія повинна керуватись нормами цього закону.

 А найголовніше що в цьому Законі повністю відсутнє поняття атестації лабораторії.

Що ж замість атестації?

 Статтею 7 цього Закону визначено що:

  • Повноваження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів уповноважувати підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб - підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології визначаються законом.

Тобто центральний орган виконавчої влади, в даному випадку Міністерство екології та природних ресурсів України, повинен уповноважувати лабораторії на проведення певних вимірювань.

Що робить Міністерство? Вірно – нічого! 

В Міністерстві нам порекомендували дотримуватись вимог п.2 ст. 7, п. 1 ст. 17 та пп. 1,2 ст. 8. І вимірюйте в своє задоволення!

Більш детальне роз’яснення було отримано від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, але вони всеж таки, повідомляють про відповідальність Мінприроди у цьому питанні.


Копії відповіді Мінприроди та Мінекономрозвитку можна отримати тут

Основні підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку України у сфері законодавчо регульованої метрології


 Тож що пропонує Мінприроди. Розбираймося.

п.2 ст. 7.  Але в даному випадку доречніше було б ознайомитись зі всією статтею, а саме:

  1. Вимірюванням вважається процес експериментального визначення одного або декількох значень величини, які можуть бути обґрунтовано приписані величині.
  2. Результати вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо регульованої метрології за умови, що для таких результатів відомі відповідні характеристики похибок або невизначеність вимірювань.
  3. Методики вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є обов’язковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах.
  4.  Результати вимірювань повинні бути доступні юридичним і фізичним особам, які мають щодо них обґрунтований інтерес.

Що ми маємо?

Методики за якими проводиться вимірювання повинні мати визначену похибку вимірювання. В сфері екології існує наступний документ:

Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Держекоінспекцією України. Перелік, затверджений Головою Державної екологічної інспекції України – Головним державним інспектором України з охорони НПС від 01.03.2013 року. Чинний до 01.03.2018 року.


 Перелік можна завантажити на форумі


Отже з методиками розібрались. Тепер щодо обладнання. 

1. ст. 17 вказує на те, що законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Тут також відбулись певні зміни, а саме...

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам