22 лютого 2018
Аналітика

АКТ ПЕРЕВІРКИ. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ.

Вже як пів року пройшло з моменту набрання чинності  наказу Мінприроди від 09.08.2017 № 303  «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища....».

Як ми і обіцяли своїм читачам, починаємо серію матеріалів присвячених темі аналізу Акту перевірки. Що вимагає кожен пункт Акту та яка відповідальність настає при порушенні тих чи інших норм та положень Акту.


 Почнемо з аналізу Переліку питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про поводження з відходами. Перелік питань, які будемо розглядати наведено у додатку 4 до акту перевірки.

1. Суб'єкт господарської діяльності у сфері поводження  з відходами:

1.1 Визначає склад і властивості відходів, що утворюються. 

Стаття 17 ЗУ «Про відходи» визначає обов’язки  суб'єктів господарської діяльності у  сфері поводження з відходами. Зокрема пп. в)  визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також  ступінь небезпечності відходів для навколишнього природного середовища  та  здоров’я  людини відповідно до нормативно-правових актів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  державної  політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за погодженням із центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

Коментар

На сьогодні ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Комунальна гігієна. Ґрунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона ґрунту. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення» втратив чинність. Тому офіційний документ, який затверджено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  державної  політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення в Україні відсутній.

На сайті ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ" оприлюднено проект Державних санітарних правил «ВСТАНОВЛЕННЯ КЛАСУ НЕБЕЗПЕКИ ВІДХОДІВ» 

Єдине джерело інформації, який можна використовувати для визначення класів небезпеки відходів - Посібник «Комунальна гігієна», під редакцією Є.І. Гончарука, м. Київ, 2006 рік, 792 стор.

Відповідальність

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів

Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податковий кодекс України

Ст. 246.3. За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки. Це становить 1405,65 за 1 тону.

 

1.2 На основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляє і веде первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів,  що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються.

Стаття 17 ЗУ «Про відходи» визначає обов’язки  суб'єктів господарської діяльності у  сфері поводження з відходами, пп. г) на   основі  матеріально-сировинних  балансів  виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів,  що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються,  утилізуються,  знешкоджуються  та  видаляються,   і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку.

Коментар

В даному випадку мова йде про наявність на підприємстві Інвентаризації відходів виробництва. В Україні відсутні методики проведення інвентаризації відходів та розрахунків питомих показників утворення відходів. Тому суб’єкт господарювання може використовувати всю наявну інформацію, для забезпечення виконання зазначених вимог. Це можуть бути технологічні регламенти, відомчі інструкції, тощо. 

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам