13 листопада 2018
Аналітика

АКТ ПЕРЕВІРКИ. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Продовжуємо серію матеріалів присвячених темі аналізу Акту перевірки. Що вимагає кожен пункт Акту та яка відповідальність настає при порушенні тих чи інших норм та положень Акту.


Читайте також

ЗАТВЕРДЖЕНО УНІФІКОВАНУ ФОРМУ АКТА ПЕРЕВІРКИ


Раніше ми розглядали  питання проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо поводження з відходами (додатку 4 до акту перевірки)


 Читайте також

АКТ ПЕРЕВІРКИ. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ


 Сьогодні будемо розбиратись з вимогами Додатку 1 "Перелік питань щодо проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря"

1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами здійснюються на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить: до першої, другої, третьої групи 

Коментар

Дозвіл на викиди для підприємств видається на підставі Заяви та Документів в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які складені відповідно до вимог Наказу №108 Мінприроди України. Крім того, зазначені документи розробляються на підставі зареєстрованої Інвентаризації джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, яка розроблена відповідно до Наказу №7 Мінприроди України. Термін на який видається дозвіл: для підприємств першої групи – 7 років, для підприємств другої групи – 10 років, для підприємств третьою групи – безстроково.


 Читайте також

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ. В ЯКІЙ ОБЛАСТІ НАЙПРОСТІШЕ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ


 

Відповідальність

Стаття 78 КУАПП. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об'єктів -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Крім того, Дозвіл на викиди є документом дозвільного характеру у розумінні ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і його відсутність не дозволяє суб’єкту господарювання проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності. За відсутності Дозволу державний інспектор має право передати документи до суду щодо призупинення діяльності підприємства.

 

Крім того, провадження господарської діяльності без наявності документу дозвільного характеру тягне за собою відповідальність за ст. 164 КУАПП

Стаття 164 КУАПП.Порушення порядку провадження господарської діяльності

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

 

Крім того, відсутність дозволу є ознаками злочину по ст. 241 Кримінального кодексу України

Стаття 241 ККУ. Забруднення атмосферного повітря

Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок по­рушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля, -

караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

 

За результатами перевірки державний інспектор передає до правоохоронних органів Заяву про скоєння кримінального правопорушення із додаванням до заяви Акту перевірки.

 


 Читайте також:

ВІДСУТНІСТЬ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ. ОЦІНЮЄМО РИЗИКИ.


2. Підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності,що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

2.1 вимоги, передбачені стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин, виконуються

Коментар

Повна версія статті

доступна тільки передплатникам