Авторські статті

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1091 внесені зміни до постанов КМУ з питань видачі дозволів на спеціальне водокористування, а саме в постанову КМУ від 11 вересня 1996 р. № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується» та постанову КМУ від 13 березня 2002 р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459» .
Авторські статті
Через неодноразове порушення електропостачання і припинення експлуатації ряду вугледобувних підприємств Донбасу в період конфлікту на сьогодні затоплено або затоплюються понад 35 шахт регіону; ще 70 шахт знаходяться на стадії ліквідації. Загальний щорічний водовідлив з шахт Донбасу скоротився за час конфлікту з 800 до 450 мільйонів кубічних метрів. Забруднені шахтні води впливатимуть на якість підземних вод по обидва боки лінії зіткнення. Небезпеку  створюють неексплуатовані шахти, що використовуються для зберігання небезпечних і радіоактивних відходів, у тому числі «Олександр-Захід», «Вуглегірська», імені Калініна і «Юний комунар».
Авторські статті
У зв’язку із втратою чинності наказу Міністерство екології та природних ресурсів України № 483 від 02.10.2012 "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)",   виникає багато питаннь, чи мають право територіальні органи Державної екологічної інспекції здійснювати планові та позапланові заходи контролю. За роз’ясненнями ми звернулись до Державної екологічної інспекції.
Авторські статті
Все частічше в містах можна спостерігати як величезні дерева обпилюються до самого стовбуру, залишаючи дуже сумну, а іноді шокуючу картину.   Що це злочин, або обґрунтована необхідність? Ця процедура йде на користь дереву, або його вбиває? Та взагалі, регламентовані ці роботи будь-яким документом, чи це самодіяльність місцевої влади? Яка відповідальність існує за вчинення цих дій? Спробуємо розібратись та відповісти на зазначені запитання.
Авторські статті
Загальновідомо, що за додержанням вимог природоохоронного законодавства здійснює державний нагляд (контроль) Державна екологічна інспекція України та її територіальні органи.
Авторські статті
 Значення фонових концентрацій використовуються при встановленні нормативів граничнодопустимих викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря, при вирішенні питання розміщення нових промислових об`єктів та здійснення реконструкції, технічного переобладнання чи розширення існу
Авторські статті
У 2016 році було затверджено нові ліцензійні умови щодо провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами . Цей нормативний документ повинен був не допустити на ринок з утилізації небезпечних відходів підприємства, що не мають потужностей з утилізації. Чи так це насправді, пропонуємо розібратись на одному прикладі.
Авторські статті

Сторінки