Аналітика

І ЗНОВ ПЕРЕВІРКИ. ПЛАНОВІ ТА ПОЗАПЛАНОВІ
Нещодавно Державна регуляторна служба України розмістила на своєму сайті  роз’яснення  стосовно підстав для недопущення представників органів державного нагляду (контролю) до проведення відповідних (планових та позапланових) заходів державного нагляду (контролю). Чи законні перевірки Державної екологічної інспекції та її територіальних органів; чи може суб’єкт господарювання скористатись порадами ДРС та не допустити до здійснення заходів державного нагляду (контролю) посадових осіб ДЕІ.   А також, чим керується ДЕІ та її територіальні органи при проведенні планових та позапланових заходів нагляду (контролю)?
Аналітика
АКТ ПЕРЕВІРКИ. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
Продовжуємо серію матеріалів присвячених темі аналізу Акту перевірки. Що вимагає кожен пункт Акту та яка відповідальність настає при порушенні тих чи інших норм та положень Акту.
Аналітика
Пригоди азбесту в Україні. Трилогія. Частина 3: Наявні легальні шляхи поводження з відходами
Згідно даних переліку, оприлюдненого на сайті Мінприроди, з 235 ліцензій, що діють, такі відходи зазначені у 27 суб’єктів, з яких 21 – лише за так званими «транзитними» операціями (збирання, перевезення, зберігання), 5 – оброблення/знешкодження та лише 1 – видалення/захоронення.
Аналітика
Пригоди азбесту в Україні. Трилогія. Частина 2: Парадокси природоохоронного законодавства
Зважаючи на міжнародні зобов'язання України, що випливають з її  участі у  Базельській конвенції  про контроль за транскордонними перевезеннями  небезпечних  відходів  та  їх  видаленням (1989 р.),  Постановою КМУ від 13.07.2000 р. № 1120  було затверджено гармонізоване із згаданою конвенцією Положення з відповідним визначенням категорії небезпечних відходів. Саме тому редакцією було запропоновано використання у Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами  уніфікованої міжнародної термінології, що є загальновизнаною.     
Аналітика
Пригоди азбесту в Україні. Трилогія. Частина 1: Вакуум санітарного законодавства.
В останні роки серед фахівців-екологів та інших зацікавлених осіб неодноразово виникали дискусії  з приводу  правової  неврегульованості питань поводження з промисловими відходами, а також  бездіяльності відповідальних за це органів влади. Враховуючи гостроту проблеми, до обговорення долучалися навіть профільні експерти, у чиїх постах та публікаціях наводилися численні законодавчі норми, практичні аргументи і факти, та іноді - можливі шляхи вирішення. Проте, ситуація, що склалася стосовно азбестовмісних відходів, має власні особливості та потребує окремого розгляду.
Аналітика
РІЗНІ ШЛЯХИ ДЛЯ ПАРИ ЧОБІТ
Мова піде про проведення перевірок дотримання ліцензійних вимог представниками  Мінприроди. В умовах, що склались в Україні в сфері утилізації небезпечних відходів і того хаосу, що відбувається на ринку утилізації, можна впевнено стверджувати, що робота Мінприроди з перевірки Ліцензіатів цілковито виправдана та необхідна. Та водночас, в засобах масової інформації неодноразово з’являються публікації щодо неправомірних дій з боку представників Мінприроди. То на чиєму боці правда, спробуємо розібратись.
Аналітика
ЧЕРГОВА ПРАВОВА ДІРА В ЕКОЛОГІЧНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Як ми вже писали, в квітні 2017 року було скасовано дію наказу Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря № 2-ТП (повітря). 
Аналітика

Сторінки